PRIMĂRIA REGHIN

34613 Vizualizări
Reghin
Tip: Municipiu
Adresa: P-ţa Petru Maior, nr. 41(Cod poștal: 545300), Județ: Mures,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Márk Endre Dezső
Viceprimar:
Secretar General: Rădoi Mirela Minodora
Șef serviciu buget contabilitate: Harpa Cristina (exercitare temporară)

  • Suprafață: 7282 ha
  • Intravilan: 20,55 kmp
  • Extravilan: 35,33 kmp
  • Populație: 31657
  • Gospodării: 4700
  • Nr. locuințe: 13265
  • Nr. grădinițe: 12
  • Nr. școli: 4
  • Nr. licee: 3
Așezarea geografică:

Al doilea oraș ca mărime din județul Mureș, dupa reședința de județ Târgu Mureș.
Municipiul Reghin este situat la confluența Râului Mureș cu Râul Gurghiu, la 46°46'33" latitudine nordică și 22°42'30" longitudine estică. Altitudinea la care este situat orașul este de 395 m, punctul geografic cel mai de jos fiind Râul Mureș - 350 m iar cel mai înalt Pădurea Rotundă - 455 m.
Orașul este amplasat la intersecția a două axe de intensă și veche circulație, una pe Valea Mureșului (Târgu Mureș - Reghin - Deda - Toplița) și alta pe Valea Gurghiului spre Câmpia Transilvaniei (Lăpușna - Gurghiu - Reghin - Crăiești), fiind traversat de calea ferată 405 Târgu Mureș - Deda, precum și de drumurile E15 Târgu Mureș - Toplița, E15/A Reghin - Bistrița, DN16 Reghin - Cluj-Napoca și de drumurile județene modernizate Reghin - Lăpușna și Reghin - Sovata.
Municipiul Reghin se află la distanța de:
- 32 km de Târgu Mureș;
- 102 km de Cluj-Napoca;
- 63 km de Bistrița;
- 70 km de Toplița;
- 40 km de Sovata;
- 42 km de Lăpușna;
- 14 km de Batoș.

Activități specifice zonei:

Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Horticultură
Agricultură

Activități economice principale:

Principalele ramuri industriale prezente în Reghin sunt: industria de exploatare și prelucrare a lemnului, producția de mobilier și instrumente muzicale, producția de utilaje de exploatare forestieră, industria alimentară, industria confecțiilor din piele, industria materialelor de construcții. Comerțul și prestarea de servicii reprezintă, de asemenea, activități economice cu o semnificativă pondere în activitatea comercială din oraș.
Economia Municipiului Reghin a cunoscut un trend ascendent, fiind în prezent un important centru economic al județului Mureș în care se concentrează societăți comerciale puternice. În cadrul topurilor de firme realizate anual de către Camera de Comerț și Industrie Mureș societățile comerciale reghinene nu lipsesc din nici una din domeniile de activitate și nici una din clasele de mărime.

Obiective turistice:

Muzeul etnografic - găzduieşte o expoziţie permanentă cu obiecte casnice ţărăneşti, port popular din satele învecinate precum şi construcţii săteşti caracteristice. 
Muzeul de ştiinţe naturale “Kohl Ştefan” - colecţia cuprinde peste 1400 de exemplare conservate din ornitofauna ţării precum şi exemplare exotice de pe alte continente adunate de renumitul ornitolog şi colecţionar local Kohl Ştefan.
Biserica evanghelică - este cea mai veche biserică din Reghin, construită în stil gotic începând cu anul 1330. Biserica are un plan bazilical cu trei nave, un altar poligonal şi un turn cu înălţimea de 47 metri, aflat în continuarea navei centrale. Cele patru turnuleţe de pe colţuri sunt dovada dreptului de judecată pe care oraşul Reghin îl dobândeşte în 1551. Un alt element valoros din punct de vedere artistic, aflat pe latura sud- estică a bisericii, este ancadramentul în arc frânt al unei ferestre gotice timpurii decorată cu figurile sculptate ale ctitorilor. Forma actuală a rezultat în urma a două importante restaurări, din perioadele 1927-1930 şi 1959-1961 și 2014.
Catedrala greco-catolică cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului"- construcție finalizată în anul 2014, este cea mai mare biserică din Municipiu, fiind dotată cu clopote electronice.
Biserica romano-catolică - construcţia, inaugurată în 1781, poartă amprenta stilului baroc târziu şi se remarcă prin vitralii de mare rafinament artistic precum şi printro pictură murală în stil modern rar întâlnit în astfel de edificii. 
Biserica de lemn "Petru Maior" - vechea bisericuţă de lemn din Reghin, purtând hramul  “Sfinţii Arhangheli”, a fost construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Tradiţia vorbeşte despre aducerea ei din Moldova în jurul anului 1725, dar studiile de specialitate demonstrează faptul că aceasta a fost construită între anii 1733 şi 1744. Aspectul său actual este rezultatul mai multor etape de restaurări. Cea mai semnificativă este cea făcută în anul 1791 de Petru Maior, când bisericii i s-a adăugat pridvorul şi turnul clopotniţă. Din punct de vedere planimetric biserica se încadrează în categoria celor cu plan treflat sau triconc. Această tipologie este destul de rară în Transilvania, prezenţa ei aici datorându-se influenţelor venite dinspre Moldova. Tehnica în care a fost construită este cea a suprapunerii unor cunune de bârne orizontale din lemn de brad. În punctul de îmbinare, la exterior bârnele formează motivul cozii de rândunică.
Parcul dendrologic Apalina - se întinde pe o suprafaţă de 15 hectare şi cuprinde specii rare de arbori precum frasin american, salcâm japonez, pin silvestru, tisă etc.
Pădurea rotundă - sădită în partea de nord a oraşului şi cunoscută multă vreme ca Pădurea caprelor, pădurea a fost plantată la 1730 pentru a preîntâmpina seceta. Întinsă pe o suprafaţă de 5 hectare este în prezent cea mai cunoscută zonă de agrement estival, dispunând şi de un spaţiu pentru desfăşurarea spectacolelor câmpeneşti. 
Rezervaţie peisagistică la DN15 la 28 km pe traseul Reghin - Topliţa. 
Potențial turistic, cultural, istoric, etnografic, drumetii montane, agroturism, vânătoare, pescuit, balneare (la 6 km de localitate: Băile Ideciu şi Băile Jabeniţa - băi de apă sărată) 

Evenimente locale:

ZILELE CULTURII REGHINENE - organizate tradiţional la sfârşitul lunii mai - începutul lunii iunie, cuprind manifestări culturale, lansări de carte, expoziţii, mese rotunde, vernisaje şi activităţi dedicate Zilei copilului.
ZILELE MUNICIPIULUI REGHIN - au loc anual în al doilea weekend al lunii iulie în centrul municipiului, prilejuiesc spectacole cultural artistice la care participă formaţii locale şi naţionale.
ARS MARIS - se desfăşoară tradiţional în prima săptămână din luna octombrie şi oferă un prilej de întâlnire şi schimb de experienţă între oamenii de cultură din ţară şi străinătate pe teme artistice.
ZILELE RECOLTEI - organizată în luna octombrie, reprezintă o manifestare multietnică în cadrul căreia se desfăşoară acţiuni de paradă a portului popular, concursuri culinare tradiţionale, spectacole folclorice cu rapsozi populari. 
FESTIVALUL DE EPIGRAME “COBRA” - se desfăşoară anual, în luna noiembrie şi constă întrun concurs de epigrame pe care concurenţii trebuie să le expediaze anterior, iar cei selectaţi de către juriu urmează să participe la festival. 
FESTIVALUL DE FOLK “CHITARA DE ARGINT” - se desfăşoară în fiecare toamnă şi constă întrun concurs de muzică folk şi recitaluri la care participă concurenţii înscrişi, urmând ca un juriu să desemnezii şi premieze cîştigătorii. 
TÂRGUL DE IARNĂ - se desfăşoară în perioada sărbătorilor de iarnă, în Parcul din Piaţa Petru Maior, fiind organizate manifestări cultural artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, se amenajează orăşelul copiilor precum şi un târg de produse.

Facilități oferite investitorilor:

Toate aspectele care țin de dezvoltarea urbană reprezintă o constantă preocupare pentru administrația locală reghineană, infrastructura, alături de teren, fiind una dintre facilitățile menite să atragă noi investiții în municipiu.
Oportunități:
Gama variată de resurse naturale prezente în Municipiul Reghin şi zonele adiacente: terenuri agricole fertile, propice cu precădere pomiculturii, sedimentele de argilă muntoasă şi de roci pentru construcţii, pădurile de foioase şi conifere, izvoarele de apă recomandă Reghinul oricărui investitor care doreşte să investească într-un domeniu de exploatare şi uitilizare a acestor resurse.
Prezenţa în municipiu a principalelor instituţii bancare şi de credit oferă investitorilor o largă paletă de oferte de servicii bancare din care poate alege potrivit nevoilor activităţilor curente prevăzute.
Piaţa muncii specializată pe industriile cu tradiţie în Reghin oferă investitorilor interesaţi o forţă de muncă cu experienţă.
De asemenea, distanţa mică de doar 33 km între Reghin şi reşedinţa de judeţ Târgu Mureş, centru universitar ce acoperă variate specializări şi competenţe absolvenţilor săi, permite varianta navetei pentru a acoperi necesarul de capital uman pentru acei investitori care nu identifică resusele umane cu calificarea impusă de natura activităţilor preconizate.
Programele operaţionale pe care le-a iniţiat deja administraţia publică locală şi care în perioada imediat următoare se vor finaliza includ:
- revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de planificare, zonare şi dezvoltare (PUG, PUZ, PUD etc) - repoziţionarea acestor documente va permite celor interesaţi să investească să facă alegerile cele mai potrivite privind amplasarea, posibilitatea de expansiune şi planificarea afacerilor;
- sprijinirea dezvoltării reţelor de internet - implicarea administraţiei locale în dezvoltarea şi diversificarea serviciilor IT va permite să îşi adapteze mult mai eficent şi flexibil procesele interne şi externe, să lucreze mai uşor cu furnizori şi parteneri;
- promovarea cercetării şi dezvoltării economice - încheierea unor protocoale de colaborare între Primărie, mediul de afaceri şi instituţiile de învăţământ superior pe domenii specifice în vederea punerii bazelor unor incubatoare antreprenoriale;
- racordarea la utilități a tuturor zonelelor incluse în spațiul intravilan;
- reabilitarea și asfaltarea străzilor din Reghin, în special a celor din zona periferică 
Apartenenţa la o comunitate de business puternică, cu tradiţii care în ciuda crizei economice şi financiare din ultimii ani a înregistrat totuşi un trend ascendent unde poate găsi parteneri serioşi, cu expeienţă şi poate pune bazele unor relaţii de parteneriat reprezintă de asemenea un argument puternic pentru orice investitor.

Proiecte de investiții:

Una dintre cele mai importante direcții strategice către care actuala adminsitrație și-a concentrat eforturile din momentul preluării mandatului constă în dezvoltarea urbană, mai concret: amenajare teritoriu, urbanism, infrastructură. Prioritizarea acestei direcții pornește de la faptul că nu se poate discuta despre dezvoltarea Reghinului și despre atragerea de investiții atât timp cât nu sunt rezolvate problemele de infrastructură, utilități, salubrizare, iluminat public, modernizarea drumurilor, transport, parcuri, garaje, parcări, zone de agrement ș.a. Principalele obiective de investiții pentru perioada următoare sunt:
Construcția unei hale agroalimentare în Municipiul Reghin, în Piața Mare, acoperite - se dorește a transforma această piață într-o piață de zi. Astfel, populația municipiului va avea la dispoziție o piață de zi de unde să poată să se aprovizioneze zilnic.
Reabilitarea clădirii Cimenatografului "Patria" - proiect prin care se dorește să se pună la dispoziția comunității reghinene un cinematograf modern, care să fie o alternativă de petrecere a timpului liber în mod plăcut, relaxant atât pentru tineri cât și pentru cei cu o vârstă mai înaintată.
Înființarea unui Centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani - proiect binevenit în municipiul nostru, unde funcționează un singur astfel de centru - creșă.
Modernizarea străzilor Gării, Gurghiului și Dredradului, lucrare amplă care este necesară locuitorilor de pe aceste străzi.
Înființare parc nou în Municipiul Reghin - este un proiect complex, prin care se dorește a se oferi reghinenilor o alternativă de petrecere a timpului liber, într-un mediu curat. 
Realizarea Centrului de Informare Turistică, lucru necesar unei localități, care oferă turiștilor și nu numai informații legate de oraș, cu caracter turistic.
Reabilitarea și asfaltarea străzilor din municipiu.
Extinderea și îmbunătățirea rețelei de iluminat din cartierele orașului, în vederea creșterii siguranței publice;
Reabilitare căi de acces şi trotuare în cartierele Municipiului Reghin - se va continua cu executarea unor lucrări de reabilitare - căi de acces, parcări şi trotuare - în cele trei cartiere ale municipiului;
Reabilitarea clădirilor în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ din municipiu (reabilitare exterioară, termică, amenajare spații de joacă, terenuri de fotbal) - proiectul vizează asigurarea unui cadru optim pentru desfășurarea procesului educațional.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...