Știri primării

Publicat: 2019-12-16
Proiecte de investiți: Extindere alimentare cu apă sat. Hangu – Boboteni, comuna Hangu, judeţul Neamţ Execuţie MDRT PNDL Depus MDRT 3.628.635 lei Modernizare centru civic, sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț Cap. A Alei acces, parcări, spații verzi, mobilier urban, iluminat decorativ, dru... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-16
Proiecte de investiți: Execuţie reţea de canalizare Reabilitare casa de cultură Aducţiune şi alimentare cu apă potabilă Asfaltare şi modernizare drumuri comunale Înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar Reabilitare şi extindere Liceul Tehnologic "Petre Ionescu ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-16
Proiecte de investiți: Rețele de canalizare Extindere de rețele gaze Reparații și asfaltări drumuri Reabilitări Școli și spații administrative Realizare locuri de joacă Proiecte realizate 2016 - 2020: Asfaltare drumuri Teren sintetic - Satul Căteasca Reabilitare școala Cireșu 5 locuri de jo... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-13
Proiecte de investiții: Modernizare drumuri de interes local în comuna Borca, județul Neamț Modernizare iluminat stradal cu lămpi și becuri în comuna Borca, județul Neamț Crearea unui cadru modern de învățare prin reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Mihai Petre... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-13
Proiecte de investiții: Asfaltare străzi comunale Iluminat public Supraveghere video Proiecte realizate 2016 - 2020: Localitatea Oancea Amenajare salon festivități localitatea Oancea, comuna Romanu Asfaltare străzi Caișilor localitatea Oancea comuna Romanu Iluminat stradal cu leduri localitat... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-13
Extindere rețele de apă și canalizare menajeră, racorduri de branșamente de apă în localitatea Peceiu, comuna Bănișor, județul Sălaj Reabilitare dispensar uman în localitatea Bănișor, județul Sălaj Modernizare drumuri, străzi în comuna Bănișor și realizare pod peste Valea Banului... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-12
Proiecte de investiții: În derulare : Modernizare străzi în comuna Recea - Cristur Modernizare drum de exploatație agricolăîn comuna Recea - Cristur Înfințare grădiniță în comuna Recea - Cristur Înfințare centru civic în comuna Recea - Cristur Construi... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-12
Proiecte de investiții: Construire cămin cultural loc Ștefan cel Mare , comuna Saligny Modernizarea reţelei de străzi din comuna Saligny Reabilitare reţea alimentare cu apă localitatea Făclia comuna Saligny Reabilitare reţea iluminat localitatea Făclia comuna Saligny Construire centru medical &... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-12
Proiecte de investiții: Modernizare infrastructură rutieră de interes local Modernizare infrastructură rutieră silvică Modernizare Grădiniță Gurghiu Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu Amenajare Ambientală zonă centrală în localitate Gurghiu Amenajare Parc de joacă pentru copii Reabilit... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Sunt două proiecte depuse și aprobate la finanțare în cadrul P.N.D.L 2 - EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE APĂ ÎN LOCALITĂȚILE BUHACENI ȘI PASATENI, COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI cu o valoare totală a investiției de 6.500.000 lei, momentan el ajungând ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020 aflate în implementare Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei / POR - Axa 7.1 - Apel proiecte nr. 1 Crearea unui spațiu de agreement si loisir în stațiunea balneo-c... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Introducerea apei potabile în localitățile Mișca, Vânători, Satu-Nou Rețea de canalizare și stație de epurare în comună Modernizarea rețelei de energie electrică și a iluminatului public Reabilitare infrastructură scoli ,grădinițe, cămine cultural,etc A... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Sistem de alimentare cu apă satele Ceparii Ungureni și Urluiești, comuna Cepari județul Argeș Sistem de alimentare cu apă sat Ceparii Pământeni, Cătunele Planul Oii - Valea Ceparilor, comuna Cepari județul Argeș Construire pod din beton armat pest... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Introducerea canalizării în toată comuna Proiecte Obreja: Canalizare şi staţie de epurare Reparaţii cămin cultural Asfaltare străzi, rigole şi podeţe Regularizare şi refacere diguri Bistra şi pârâu Burau Refacere drumuri agricole Virciorova şi Calova ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri a comunei Reabilitarea rețelelor de apă și introducerea sistemului de canalizare Reabilitare grădiniță în satul Dealu Fuumos Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Dealu Frumos ​Construire ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare Modernizare a sistemului de alimentare cu apă Centru multifuncțional de zi Modernizare și dotare Cămin Cultural ​Dotare Școala Gimnazială cu grupuri sanitare Modernizarea sistemului de iluminat public
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Modernizarea drumurilor în cele două sate Realizarea încălzirii centrale la Şcoala Generală şi Grădiniţa din satul Bogata Extinderea reţelei de apă potabilă în satul Ranta şi realizarea reţelei de canalizare în comuna Bogata Proiecte realizate 2016... Citește mai departe

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...