PRIMĂRIA VALEA SEACĂ

32741 Vizualizări
Valea Seaca
Tip: Comuna
Adresa: Str. Eternității, nr. 2(Cod poștal: 607660), Județ: Bacau,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Pravăţ Ion
Viceprimar:
Secretar General: Capătă Valentin Ioan
Contabil: Ţâţu Maria

  • Suprafață: 4795 ha
  • Intravilan: 230 ha
  • Extravilan: 2649 ha
  • Populație: 3581
  • Gospodării: 1200
  • Nr. locuințe: 1450
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Valea Seacă, Cucova

Așezarea geografică:

Comuna Valea Seacă se compune din două localităţi: Valea Seacă - reşedinţă de comună, şi Cucova sat component
Comuna Valea Seacă este o entitate administrativ-teritorială situată în partea central-sudică a Judeţului Bacău limitat de Comuna Orbeni la N, Comuna Corbasca la E, graniţa naturală fiind făcută de lacul de acumulare de pe Siret, Comuna Sascut la S, Comuna Ştefan cel Mare la V.
Aşezată de-a lungul unor văi descendente care pornesc de pe versantul estic al Piemontului Pânceştilor (subdiviziunea Orbenilor), văile coboară acoperind zona de trecere dintre culme şi larga Luncă a Siretului, precum şi terasele corespondente de pe partea dreaptă a acestuia.
Localităţile componente ale Unităţii Edministrativ Teritoriale Valea Seacă sunt: Valea Seacă reşedinţă administrativă (la care a fost înglobat şi Satul Mândrişca) şi Cucova.
Valea Seacă - atestată în anul 1831, localitatea reprezintă o aşezare tipică zonei de deal cu o dispunere a gospodăriilor de-a lungul văilor în principal a Pârâului Valea Seacă. Localitatea este situată în partea centrală a comunei cu o lungime de cca 10 km şi cu o suprafaţă a intravilanului de 188 ha .Căile de comunicaţie sunt modernizate prin asfaltare şi drumuri de interes local care suportă lucrări de modernizare și asfaltare.
Localitatea este străbătută în partea sa estică de Drumul European E 85 şi de magistrala feroviară care leagă Bucureştiul de nordul regiunii istorice Moldova, ca apoi de Cernăuţi, staţiile cele mai apropiate fiind în Sascut şi Orbeni.
Cucova - păstrează aceeaşi caracteristică a localităţilor de deal cu un aspect liniar ce urmăreşte valea Pârâul Cucova la o distanţă de 0,5 km N, de localitatea centru de comună Valea Seacă.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Morărit
Asistenţă Socială
Viticultură

Activități economice principale:

Agricultură

Obiective turistice:

Mânăstirea "Sfânta Treime" Cucova
Vecinătatea lacului de acumulare hidroenergetic Bereşti

Evenimente locale:

Sfântul Ilie - 20 iulie
Sfânta Treime

Facilități oferite investitorilor:

Comuna este traversată de E 85 (DN2), DJ 119D şi CFR Bucureşti-Suceava
Staţie PECO şi Restaurant
Alimentare cu apă în toată comuna, canalizare și stație epurare
Drumurile comunale asfaltate în întregime
Cabinet medical individual, Cabinet stomatologic, Farmacie
Toate școlile din comună reabilitate și modernizate

Proiecte de investiții:

Proiecte de investiții finalizate:
Alimentare cu apă comuna Valea Seacă
Sistem de canalizare şi staţie de epurare
Modernizare prin asfaltare drumuri comunale - 7 km
Construire grădiniţă Valea Seacă
Achiziţionare teren în Valea Seacă şi construirea halei pentru gararea unor utilaje
Amenajare micropiață alimentara+ Parcare
Reabilitarea clădirii şcolilor din comună
Reabilitat clădirea Căminului cultural Valea Seacă
Construire grupuri sanitare Şcoala gimnazială nr. 1 Valea Seacă, Şcoala primară nr. 2 Valea Seacă, Școala primară nr. 3 Valea Seacă și Școala primară Cucova
Reparaţii Biserica ortodoxă din parohia Mândrișca
Reparaţii capitale pod peste pârâul Valea Seacă
Extindere sistem de canalizare în satul Cucova și în cătunul Cotu Donului
Construire piaţă agroalimentară
Construire piste pentru biciclişti
Completara sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energieregenerabilă Construire Biserica ortodoxă
Modernizarea drumului sătesc din zonele Cotu Donului și Pălămida
Asfaltarea tuturor drumurilor sătești laterale (ulițe) din comuna Valea Seacă
Dotarea căminelor culturale din Valea Seacă și Cucova
Construirea unor case praznicale în comuna Valea Seacă
Reabilitarea fostului sediu al Primăriei vechi din Valea Seacă și înființarea unui after school.
Proiecte de investiții propuse pentru realizare: 
Extinderea sistemului de canalizare în Satul Cucova, Comuna Valea Seacă, județul Bacău;
​Construire bază sportivă în Comuna Valea Seacă, județul Bacău; 
Regularizarea albiei minore a Pârâului Cucova; 
Regularizarea albiei minore a Pârâului Valea Seacă; 
Regularizare văi torenţiale în Comuna Valea Seacă, județul Bacau; 
Înfiinţare sistem de distribuţie a gazelor naturale în Comuna Valea Seacă; 
Înfiinţare parc eolian; 
Întocmiri de documentaţii - cadastru, imobiliar, intravilan şi exravilan în Comuna Valea Seacă; 
Realizare trotuare pietonale în Comuna Valea Seacă; 
Reabilitare interioară şi dotare a şcolilor din Comuna Valea Seacă; 
Construiri centru social pentru bătrâni şi copii; 
Modernizarea exploataţiilor agricole;  
Achiziţionare utilaje pentru primărie: maşină de intervenţii - pompieri şi transport deşeuri menajere; 
Crearea de microintreprinderi în vederea asigurării locurilor de muncă pentru populaţia activă disponibilă; 
Construire centru de recuperare tip SPA; 
Dotarea cabinetelor medicale din teritoriul Comunei Valea Seacă; 
Izolare termică exterioară la blocurile cu locuinţe sociale ce aparţin UAT Valea Seacă;
Accesare de fonduri europene pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi apă uzată; 
Construire piaţă agroalimentară în Localitatea Valea Seacă; 
Amplasarea unui sistem video de supraveghere stradală şi a instituţiilor publice; 
Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme moderne ce utilizează energia regenerabilă la sediul Primăriei Valea Seacă şi Şcoala nr. 1 Valea Seacă 
Modernizarea drumului sătesc din zonele Cotu Donului și Pălămida 
Asfaltarea tuturor drumurilor sătești laterale (ulițe) din comuna Valea Seacă 
Construirea unor case praznicale în comuna Valea Seacă 
Reabilitarea fostului sediu al Primăriei vechi din Valea Seacă și înființarea unui after school 
Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă 
Construit sală de sport în comuna Valea Seacă.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...