PRIMĂRIA VALEA NUCARILOR

28304 Vizualizări
Valea Nucarilor
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Lenţa Maria
Viceprimar:
​Secretar General: Staicu Ion
Contabil: Jalbă Vasilica

  • Suprafață: 15527 ha
  • Intravilan: 720 ha
  • Extravilan: 14807 ha
  • Populație: 3490
  • Gospodării: 1739
  • Nr. locuințe: 1708
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Iazurile, Valea Nucarilor, Agighiol

Așezarea geografică:

Comuna Valea Nucarilor este situată în centrul judeţului Tulcea.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Pescuit
Producerea energiei eoliene

Activități economice principale:

Agricultură
Firme Reprezentative:
- S.C. PREST-GEODAN SRL
- S.C. AGRICOLA VALEA NUCARILOR SRL
- S.C. IRELAGRO ROSE SRL
- S.C. NATURAL RECOLTA SRL
- S.C. AGROMEC MAHMUDIA SRL
- S.C. ROMAGRA SRL
- S.C. ENEL GREEN POWER ROM NIA SRL
S.C. BLUE LINE ENERGY SRL
S.C. IAZ ALEXIA SRL
S.C. VALEA IAZURILOR SRL
S.C. TANTON SRL
S.C. ROTSTAR PETROL SRL
Oportunități:
Dezvoltarea turismului local

Obiective turistice:

Siturile "Dealurile Agighiol"
Monument istpric "Biserica Sfinşii Voievozi" Agighiol
Tezaurul de la Agighiol
Lacul Razelm
Insula Popina
Lacul Agighiol
Fosile marine
Mormântul princiar de la Agighiol
Situl ''Natura 2000''

Evenimente locale:

Hramurile bisericilor
Festivalul Bujorului
Ziua internatională a femeii
​Târgul saptămânal

Facilități oferite investitorilor:

Alimentare cu apă potabilă
Căi de acces
Telefonie mobilă si fixă
Distanţa mică faţă de municipiul Tulcea (de maxim 20 km)
Drumuri județene asfaltate
Curse regulate de transport în comun, care fac legatura cu munipiul Tulcea si Constanța
Biblioteci comunale dotate cu biblionet
Ghişeu postal
Instituție de credit (CEC BANK)
Punct de alimentare cu combustibili
Posibilitate concesionare terenuri
Spa'ii de cazare ( 3 pensiuni turistice)

Proiecte de investiții:

Modernizare drumuri în comuna Valea Nucarilor
Extindere canalizare Valea Nucarilor si lazurile
Extindere spații verzi în comuna Valea Nucarilor
Canal colector de ape pluviale sat Agighiol
Muzeul satului
Construire centru persoane defavorizate
Alimentare cu gaze naturale
Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare sat Agighiol
Modernizare sistem alimentare cu apă şi sistem centralizat de canalizare și stație de epurare satele Valea Nucarilor și lazurile
Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în satul lazurile
Reabilitare corp Şcoala Valea Nucarilor
Reabilitare Şcoala Agighiol
Construire magazie de lemne Şcoala Agighiol T 1 T
Proiecte realizate 2016 – 2020:
Modernizare drum sat Iazurile
Centru de informare turistică sat Valea Nucarilor
Construirea a 8 poduri si 3 punti pietonale
Montare facilități de acostare ambarcațiuni sat Iazurile
Amenajare teren de sport sat Agighiol
Decolmatare canal Valea Tulcii, sat Agighiol
Decolmatare canal sat Iazurile
Amenajare piață Valea Nucarilor
Amenajare loc de recreere Agighiol
Amenajare teren, construire magazie de lemne
Grădinița Valea Nucarilor
Zid de sprijin mal Grădinița nouă Valea Nucarilor
Construire dispensar comunal sat lazurile
Modernizare și dotare cămin cultural sat Agighiol
Modernizare și dotare cămin cultural sat Iazurile
Reabilitare Școala lazurile
Modernizare străzi în comuna Valea Nucarilor
Achiziție utilaj mobil pentru situații de urgență
Amenajare teren multifuncțional Valea Nucarilor
Decolmatare canal lazurile
Extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Nucarilor
Modernizare cămin cultural Valea Nucarilor
Pietruire străzi
Amenajare piață Agighiol
Pietruire drum pompe de apă în sat Valea Nucarilor
Construire sediu Primărie
Amenajare locuri de joacă în satele Valea Nucarilor, lazurile si Agighiol
Reabilitare bloc farmacie Iazurile
​Amenajare teren intravilan sat Iazurile, în vederea dezvoltării locale

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...