PRIMĂRIA VADU PAŞII

30933 Vizualizări
Vadu Pasii
Tip: Comuna
Adresa: Principala, nr. 26(Cod poștal: 127650), Județ: Buzau,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Firon Gheorghe
Viceprimar:
Secretar General: Tudorie Florentina Oana
Contabil: Dinu Georgiana
Administrator public: Dragu Ion

  • Suprafață: 8320 ha
  • Intravilan: 1034 ha
  • Extravilan: 7286 ha
  • Populație: 9500
  • Gospodării: 2919
  • Nr. locuințe: 3317
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Vadu Paşii, Focşănei, Gura Câlnăului, Băjani, Scurteşti, Stănceşti

Așezarea geografică:

Comuna Vadu Paşii este situată pe malul stâng al Râului Buzău la contactul dintre Câmpia înaltă a României şi Valea Buzăului, întinzându-se de la est la vest pe distanţa de 12 km şi de la nord la sud pe 8,3 km şi ocupă o poziţie aproape centrală în cadrul judeţului Buzău
Comuna Vadu Paşii se învecinează:
- la nord cu Poşta Câlnău;
- la sud cu Gălbinaşi şi Ţinteşti;
- la est cu comunele Cochirleanca şi Săgeata;
- la vest cu comuna Mărăcineni;
​- la sud-vest cu Municipiul Buzău.

Activități specifice zonei:

Structura geomorfologică a reliefului comunei Vadu Paşii unitate plană de câmpie, flancată în partea vestică a teritoriului de terasa râului Buzău, a impus drep ocupaţie de bază a populaţiei agricultura: cultura mare, creşterea animalelor şi legumicultura
Apropierea de Municipiul Buzău a influenţat gradul de pregătire profesională al locuitorilor comunei, obţinându-se astfel o diversificare a meseriilor în ramuri ca: metalurgie, construcţii metalice, industria alimentară, industria extractivă şi construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi

Activități economice principale:

Elementul de bază al economiei comunei Vadu Paşii îl constituie şi astăzi ca şi în trecut agricultura. Această ramură cu o veche tradiţie a fost favorizată de condiţiile naturale prielnice (relief de câmpie, soluri fertile, climat favorabil, resurse de apă) cât şi de condiţiile social-economice (populaţie numeroasă şi apropierea de oraşul Buzău, ce solicită importante cantităţi de produse agricole). De-a lungul timpului agricultura a cunoscut o creştere a producţiei vegetale şi animale, o diversificare a culturilor, o extindere a mecanizării şi a unor lucrări de îmbunătăţiri funciare
Astăzi cea mai mare parte a terenului agricol este în proprietate particulară, existând exploataţii agricole mici, fărmiţate. Această fărmiţare a tertenului agricol constituie un mare obstacol în aplicarea unor mrtode agrotehnice avansate pentru obţinerea unor producţii mari.
Agricultura apare în economia comunei ca fiind sectorul economic capabil de a susţine cea mai mare parte a populaţiei din punct de vedere al veniturilor. De asemenea agricultura susţine direct sau indirect activitatea altor sectoare de activitate la nivelul comunei cum ar fi: comerţ, servicii, industrie prelucrătoare inclusiv sectorul zootehnic.
Activitatea industrială a comunei Vadu Paşii este astăzi puţin dezvoltată
Astăzi multe din activităţiile industriale se continuă sau se desfăşoară în paralel cu activităţiile comerciale, de prestări servicii, de construcţii, de transport şi de altă natură 
Activitatea industrială este legată de exploatarea pietrişului şi nisipului din lunca Buzăului, care sunt sortate de cele două balastiere de pe teritoriul comunei

Obiective turistice:

Comuna Vadu Paşii nu este o zonă turistică şi nu are obiective care pot fi vizitate

Facilități oferite investitorilor:

O bună colaborare cu administraţia publică locală
Infrastructură bună

Proiecte de investiții:

Alimentare cu apă
Înfiinţare reţea de canalizare și reabilitare rețea de apă în  satul Vadu Pașii, județul Buzău
Modernizare și asfaltare drumuri în comună
Înfiinţare reţea de gaze
Exindere reţea electrică
Reabilitare extindere școală generală
Extindere sediu Primărie

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...