PRIMĂRIA VĂLENI

19991 Vizualizări
Valeni
Tip: Comuna
Adresa: Soarelui, nr. 2(Cod poștal: 237520), Județ: Olt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Şofaru Ion
Viceprimar: Bolboaşă Alin Nicolae
Secretar: Florescu Cătălin Valentin
Contabil: Zamfirache Ion

  • Suprafață: 6723 ha
  • Intravilan: 449 ha
  • Extravilan: 6274 ha
  • Populație: 3182
  • Gospodării: 1620
  • Nr. locuințe: 1589
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Văleni, Mandra, Tirişneag, Popeşti

Așezarea geografică:

Comuna Văleni este unitatea administrativ teritorială aflată pe următoarele coordonate: latitudine nordică 44 grade 14 minute 18 secunde şi longitudine estică 24 grade 47 minute 24 secunde, rangul localităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, fiind IV 
Comuna este traversată de DJ 546 şi DJ 679, cu următoarele vecinătăţi: la nord - comunele Nicolae Titulescu şi Ghimpeţeni, la sud - comuna Seaca, la est - judeţul Teleorman şi la vest - comuna Stoicăneşti
Comuna se află la o distanţă de 50 km faţă de Municipiul reşedină de judeţ Slatina, 25 km faţă de Municipiul Roşiorii de Vede şi 23 km faţă de oraşul Drăgăneşti-Olt

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor şi a albinelor

Activități economice principale:

Cultivarea terenului
Comerţ
Prestări servicii
Morărit

Obiective turistice:

Biserica Sfinţii Constantin şi Elena

Evenimente locale:

Festival Naţional de Teatru pentru Copii "Nişte ţărani" -in luna mai
6 august - Sărbătoarea Lubeniţei

Facilități oferite investitorilor:

Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii din comună care pot fi folosite pentru dezvoltări antreprenoriale şi de creare de noi locuri de muncă
Zonă de dezvoltare cu acces la energie electrică, alimentare cu apă potabilă, telefonie şi internet
Agenţii CEC şi Banca Albina, bancomat în faţa sediului Primăriei
Încurajarea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic)

Proiecte de investiți:

Grădiniţă cu 3 grupe
Bază sportivă
Reabilitare, extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă
Modernizare sistemului rutier
Realizarea de alei pietonale
Construirea, reabilitarea podurilor şi podeţelor
Realizarea reţelei de gaz
Extinderea alimentării cu apă
Lucrări de cadastru imobiliar intravilan, extravilan şi realizare PUG
Dotări a centrului de intervenţie rapidă
Dotări ale administraţiei locale
Modernizarea centrului civic
Realizarea reţelei de canalizare, a staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale
Lucrări de regularizare a albiilor pâraielor şi râului
Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate
Modernizare târg comunal
Înfiinţare centru de permanenţă
Înfiinţare cabinet stomatologic
Înfiinţarea unei fabrici în vederea prelucrării produselor animaliere
Modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor
Construirea unui complex turistic şi de agrement în
comună
Modernizarea şcolilor
Dotarea cu mobilier a şcolii
Construirea unei grădiniţe în satul Văleni- cătunul Olari
Amenajare şi dotare centre de joacă şi recreere pentru copiii comunei
Realizare bază sportivă
Reabilitare cămin cultural
Politici de stimulare a ocupării posturilor vacante pentru cadrele didactice şi a menţinerii cadrelor calificate prin realizare apartamente profesori
Crearea unor programe comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la educaţie pentru populaţiile dezavantajate

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...