PRIMĂRIA URLAŢI

8927 Vizualizări
Urlati
Tip: Oras
Adresa: 23 August, nr. 9(Cod poștal: 106300), Județ: Prahova,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Marian Măchiţescu
Viceprimar:
Secretar General:Marilena Anghel
Contabil: Silvia Anghelache

  • Suprafață: 4.367 ha
  • Intravilan: 1.372 ha
  • Extravilan: 2.995 ha
  • Populație: 2771
  • Gospodării: 3
  • Nr. locuințe: 3
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunţiş, Orzoaia de Sus, Orzoaia de Jos, Scheau, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrii, Valea Seman, Valea Urloi.

Activități economice principale:

Oraşul Urlaţi este situat în sud-estul judeţului Prahova , în zona de contact dintre Câmpia Română şi dealurile subcarpatice şi face parte din renumita regiune viti-vinicolă Dealu Mare, aflându-se pe celebrul Drum al Vinului.
Această situare geografică este favorabilă dezvoltării unor ativităţi agricole specifice, cum ar fi viticultura şi pomicultura.
Prelucrarea strugurilor a rămas şi aztăzi una din îndeletnicirile de bază a locuitorilor oraşului datorită demarării unor proiecte în cadrul Programului Sapard - construcţia de crame sau achiziţionarea de utilaje agricole pentru vie.
Din punct de vedere economic, după un puternic declin, înregistrat la începutul anilor `90, se înregistrează astăzi o uşoară revigorare economică a localităţii.
Înainte de anul 1898 oraşul era renumit în judeţ pentru industria sa extractivă , pentru industria uşoară-prin activitatea Filaturii de Bumbac şi pentru prelucrarea strugurilor, aici producându-se vin românesc din cel mai pur soi, cu faimă pe meleaguri îndepărtate.
Îm prezent deşi situarea geografică este favorabilă agriculturii, în oraş se derulează activităţi din aproape toate ramurile economice. Totuşi , localitatea nu se află pe primele locuri la nivelul judeţului, în cea ce priveşte contribuţia sa la produsul intern brut al judeţului Prahova, deţi beneficiează de resurse umane calificate.
În oraşul Urlaţi activau, la nivelul anului 2005, cca 56 de firme cu profil comercial, de producţie în domeniul panificaţiei, agricol,întreţinere şi reparaţii maşini şi utilaje agricole, întreţinere şi reparaţii autovehicule, depozite de materiale de construcţii, colectarea şi prelucrarea produselor viticole. Nota predominantă o reprezintă societăţiile comerciale ce au drept obiect de activitate producţia şi comercializarea produselor de panificaţie, iar la începutul acestui an urmează a fi deschisă o nouă societate comercială, având ca obiect de activitate producţia confecţiilor în sistem Lohn, cea ce va crea 2500 de noi locuri de muncă, atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru cei de pe întreaga Vale a Cricovului Sărat.
În trecut,sectorul industrial era foarte bine reprezentat în această zonă, datorită în principal , industriei extractive, ocupânu-se, în principal de zăcămintele de petrol şi gaz de sondă,dar şi cele de cărbune.Prin restrângerea activităţii acestui sector şi restructurarea Schelei Boldeşti, industria a început să fie slab reprezentată în oraşul Urlaţi.
Totuşi în ultimii 2 ani,s-a înregistrat şi o uşoară revigorare şi a acestei ramuri a economiei locale.Aztăzi dintre sectoarele industriale se regăsesc industria alimentară şi cea uşoară, dar şi construcţiile.
Dacă până în anul 2002 se putea spune că în oraş economia se baza pe consum, odată cu intrarea societăţiilor din domeniul confecţiilor pe piaţa locală şi cu crearea de noi locuri de muncă această situaţie s-a schimbat.

Proiecte de investiții:

La nivelul edililor oraşului, se are in vedere transformarea acestuia într-un punct de referinţă pentru întreaga zonă a Văii Cricovului Sărat, cooperarea cu alte localităţi europene, şi nu în ultimul rând, utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor resurselor locale corelată cu atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare publice şi private, interne şi internaţionale
În stabilirea unei Strategii locale a oraşului Urlaţi, sunt implicaţi toţi actorii locali (administraţie publică locală, servicii publice deconcentrate, agenţi economici, cetăţeni), care prin participarea lor pot face posibilă realizarea acestui proiect.
Iniţierea de către Primăria oraşului Urlaţi a activităţilor necesare elaborării Conceptului Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a oraşului, se doreşte a fi prima încercare de răspuns, al acestui mic oraş prahovean, la cerinţele integrării în tendinţele europene şi mondiale.
Un important proiect investiţionale, cu fonduri europene ce tocmai urmează a fi implementat şi în oraşul nostru se referă la reabilitarea a reţelei de alimentare cu apă în oraş, în parteneriat cu C.J. Prahova, prin Programul SAMTID.
Un alte proiect pentru care se aşteaptă răspuns se referă la reabilitarea podului de la Valea Pietrii. Proiectul este depus pe baza Ordonanţei nr.7/2006 de instituire a Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural.
De asemenea, în urma unor eforturi îndelungate, de peste 2 ani de zile, edilii locali au reuşit obţinerea aprobării înfiinţării Centrului de Sănătate Urlaţi, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Urlaţi, în subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Prahova, prin reorganizarea secţiei exterioare Urlaţi, a Spitalului Orăşenesc Mizil. Pentru aceasta vor fi necesare importante fonduri necesare respectării normelor europene de funcţionare a unităţilor sanitare.
În vederea absorbţiei finanţării externe, începând cu anul 2007, prin intermediul Fondului de Coeziune si a Fondurilor Structurale s-au întocmit deja proiecte tehnice pentru unele proiecte investiţionale.
De asemenea, în funcţie de fondurile alocate se au în vedere:
Modernizarea staţiei de tratare a apei;
Extinderea şi modernizare staţiei de epurare prin dublarea capacităţii existente;
Reabilitarea infrastructurii de transport în oraş şi în localităţile componente ale oraşului;
Autorizarea Pieţei Zilnice a oraşului prin igienizare, dotare cu grup sanitar, tomberoane, apă curentă, racordare la canalizare etc. ;
Reabilitarea Sediului Primăriei şi a Casei de Cultură din oraş;

 

Galerie
bgallery_180506_144.jpg
bgallery_180506_146.jpg
bgallery_180506_147.jpg
bgallery_180506_148.jpg
bgallery_180506_144.jpg
bgallery_180506_146.jpg
bgallery_180506_147.jpg
bgallery_180506_148.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...