PRIMĂRIA URIU

28647 Vizualizări
Uriu
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 317(Cod poștal: 427365), Județ: Bistrita-Nasaud,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Spermezan Radu
Viceprimar:
Secretar: Spelmezan Gheorghe Cristian
Șef birou: Borodi Ioan Mihai

  • Suprafață: 4880 ha
  • Intravilan: 1496 ha
  • Extravilan: 4359, 60 ha
  • Populație: 3750
  • Gospodării: 1496
  • Nr. locuințe: 1453
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Uriu, Cristeştii Ciceului, Ilişua, Hăşmaşu Ciceului

Așezarea geografică:

Comuna URIU este o subunitate administrativă a judeţului Bistriţa – Năsăud , aşezată în partea de nord- est a Transilvaniei , într-una din zonele cele mai pitoreşti ale României , în lunca Someşului Mare şi în locurile apropiate de aceasta , la confluenţa râului amintit cu râul Ilişua , între oraşul Beclean şi municipiul Dej , la marginea Câmpiei Transilvaniei , lângă şoseaua naţională (Drumul National Nr.17) ce duce de la Dej la Bistriţa şi de acolo spre Moldova prin Pasul Tihuţa

Activități specifice zonei:

Zootehnie
Agricultuă
​Turism

Activități economice principale:

Agricultură
Firme Reprezentative:
SC RONTRANSMAR SRL
BALATIERAUriu + Cristeștii Ciceului
ESCAVALY TRANS SRL
INSTAL LAND SRL
KING SPEDITION SRL
SUKET ROBITRANS SRL
BARTAMOTOR SERVICE SRL
PENSIUNEA LORIN
PENSIUNEA MARIA
PENSIUNEA BIAZOR
SC RIPU BURZO SRL
​Oportunităţi:
Infrastructura de apă
Canalizare
Gaz
Electricitate
​Telefonie fixa și mobilă

Obiective turistice:

Aşa cum exprimau documentele vremii, istoria celor patru sate, care intră în componenţa comunei: Uriu, Cristeştii-Ciceului, Ilişua şi Hăşmaşu-Ciceului, este strâns legată de Cetatea Ciceului - spaţiu distinct al Transilvaniei, cu o istorie atât de dramatică înscrisă într-un timp multisecular “simbol al vechimii, continuităţii şi unităţii româneşti pe aceste meleaguri“ . Documentele atestă existenţa acestor localităţi la începutul secolului al XIV-lea (1332-1333), dar putem spune cu certitudine că aşezările au fost locuite încă din perioada daco-romană, mărturie fiind Castrul roman de la Ilişua şi toponimul Orazele (urmă de oraş roman)
Făcând parte din unul dintre cele mai mari şi mai frumoase domenii feudale din Ardeal, cel al Cetăţii-Ciceului, satele comunei au parcurs istoria acestui domeniu, fiind stăpânite pe rând de voievozi şi nobili, apoi de regi, Matei Corvin dăruind cetatea şi domeniul ei (inclusiv satele comunei) lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (probabil pe la 1467). Pe la 1553 – când Ciceul intră în stăpânirea habsburgică, satele noastre sunt donate nobililor refugiaţi din faţa turcilor în Transilvania
​La vremea respectivă locuitorii Uriului, Cristeştiului, Ilişuei şi Hăşmaşului se ocupau cu cultivarea pământului şi creşterea animalelor,cei din Uriu şi Cristeştii-Ciceului fiind renumiţi şi prin cultivarea viţei de vie, iar cei din Ilişua si Hăşmaş prin plantarea de pomi fructiferi. Locuitorii aveau la îndemână un pământ destul de fertil pe lunca Someşului şi a văilor, păşuni mănoase, lemnul pădurilor din apropiere etc. În satele Cristeşti şi Ilişua fiinţau mori cu două pietre, iar pe Someş treceau plute cu poveri de grâne şi din mai multe sate, printre care Uriu şi Cristeşti.Aşezările comunei noastre cunosc o dezvoltare continuă în ciuda atâtor invazii şi nenorociri de care vor avea parte şi în continuare : - 1602 – trupele generalului BASTA străbat şi aşezările noastre ; - 1661 – (vara) satele comunei sunt devastate de tătarii şi turcii conduşi de Ali-Paşa ; - 1704 – (ianuarie) – sunt prezente trupele baronului austriac –Tiege; - 1717 - aşezările comunei aproape pustiite de tătari; - 1830 – a bântuit de trei ori holera în cadrul acestor aşezări. Dezvoltarea aşezărilor comunei noastre este concretizată în următoarele domenii : a. şcolile – sunt atestate documentar încă din secolul al-XVII-lea (1622) - funcţionând pe lângă biserici la început, apoi în continuă şi rapidă dezvoltare încât pe la 1715 – şcoala din Cristeştii-Ciceului – avea subordonate şcolile din Reteag, Coldău, Uriu, Ilişua; iar în secolul al-XIX-lea funcţionau şcoli de stat şi şcoli confesionale în limba română şi limba maghiară; b. bisericile – sunt menţionate încă din secolele XIV şi XV; pentru ca în sec. XVII şi XVIII să fie devastate şi arse de către tătari si turci – majoritatea dintre ele ; cele mai vechi construcţii bisericeşti existente şi în prezent în comună sunt de la 1825 (biserica reformată din Ilişua) şi 1860 (biserica romano-catolică din Cristeştii-Ciceului; biserici ortodoxe sunt 4 (în fiecare sat al comunei); biserici reformate 2 (Uriu şi Ilişua) şi biserici penticostale 4 (în fiecare sat) . c. bibliotecile – formate şi dezvoltate pe lângă conacele boiereşti din satele Cristeştii-Ciceului, Ilişua şi Uriu; cea din Cristeşti a familiei TORMA este menţionată în documentele vremii – drept una dintre cele mai valoroase biblioteci din Transilvania; de altfel unul dintre membrii familiei, pe nume KAROLY TORMA născut în 1829, a devenit la vremea lui “cel mai de seamă epigrafist al Daciei” şi a donat oraşului Dej o bibliotecă de peste 2000 volume vechi, documente ce datează de prin 1236; pentru meritele sale stiinţifice, după 1864 devine membru corespondent a mai multor universităţi din Italia, Germania şi Ungaria, iar din 1882 – membru de onoare al Academiei Române. d. 1821 – poşta la Cristeştii-Ciceului – care deservea întreaga zonă; e. 1899 – există o cooperativă de credit, care de asemenea era în slujba tuturor satelor învecinate; f. calea ferată – Dej-Bistriţa – construită la sfârşitul sec. al-XIX-lea - aduce noi beneficii vieţii oamenilor din aşezările comunei noastre. La sfârşitul sec. al-XX-lea comuna cunoaşte o dezvoltare mai rapidă, creşte populaţia numărul gospodăriilor şi avuţia acestora, mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale. În cele două războaie mondiale jerfa de sânge dată de comuna noastră este de circa 150 de tineri

Facilități oferite investitorilor:

Utilități publice-drumuri comunale asfaltate, rețea de apă și canal ( Uriu, Cristestii-Ciceului, Ilisua, energie electrică, rețea gaz metan (Uriu și Cristestii-Ciceului), telefonie mobilă și fixă, acces internet
Oportunități:
Acces drum național DN 17 și European E 576
Acces drum județean DJ 171
Acces cale ferată Bistrița-Beclean-Dej-Cluj-Napoca
Scutiri de impozite și axe în temei legal

Proiecte de investiții:

PRIN GUVERNUL ROMÂNIEI+BUGET LOCAL
Asfaltare străzi în comuna Uriu--ÎN IMPLEMENTARE
Modernizare drumuri de interes local-În implementare
Înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor aparținând unității administrativ-teritoriale COMUNA URIU din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD În curs de derulare
Plan urbanistic general- ÎN IMPLEMENTARE PRIN FONDURI EUROPENE SI BUGET LOCAL
Construire Capelă Mortuară URIU- ÎN IMPLEMENTARE PRIN POIM 2014/2020
Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Hasmasu Ciceului și extinderea rețelei de canalizare apă uzată în localitatile Uriu și Ilisua- –SF
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
PRIN GUVERNUL ROMÂNIEI+BUGET LOCAL
Modernizare străzi secundare -5,9 milioane lei)- SF
Modernizare DC36 Ilișua-Hășmașu Ciceului (3,6 km)--Finalizat
Modernizare strada Poștei în Uriu (1,36 km)-Finalizat
Construirea unui centru cultural și muzeistic în Cristeștii Ciceului-Finalizat
Construire Capela Mortuară Cristeștii Ciceului și Ilisua-buget local - –Finalizate
Amenajare parc în localitatea Uriu –Finalizat
Amenajare parcare Dispensar uman-Finalizat
Amenajare piața agroalimentară în sat Uriu-Finalizat
Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public rutier în comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud -Finalizat
Construire Grădiniță cu 3 Grupe Uriu –finalizat
Intabulari drumuri comunale pentru modernizare și asfaltare-Finalizat
Amenajare terenuri sintetice în cadrul Școlii Gimnaziale Uriu și Cristeștii-Ciceului PRIN FONDURI EUROPENE+BUGET LOCAL
Amenajare parc și spații verzi în comuna Uriu-Finalizat
Centru local de informare turistică în comuna Uriu-Finalizat
PRIN POIM -Apă și canalizare
​Canalizare: Extinderea rețelelor de canalizare -construirea a 2 stații de pompare a apei uzate -reabilitarea a 5 stații de pompare a apei uzate -construire conducte de refulare apă uzată (444 m)

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...