PRIMĂRIA TULGHEŞ

31089 Vizualizări
Tulghes
Tip: Comuna
Adresa: Centru, nr. 339(Cod poștal: 537330), Județ: Harghita,Romania
Cuvântul primarului

"Lucrarea de faţă vă propune o incursiune în viaţa comunei Tulghes, fiind o reflectare a realităţii economice, sociale şi culturale a unui comune moderne angajata în acţiuni de promovare a tuturor instituţiilor şi locuitorilor.
Am convingerea, că localitatea noastra este un loc plăcut, cu o bună tradiţie, cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri cu un orizont larg de dezvoltare. Comuna Tulghes vi se dezvăluie prin imagini şi cuvinte care vorbesc despre noi. 
Iată câteva argumente ce susţin ideea că avem o comuna în care CEEA CE PROPUNEM, FACEM!"

Prezentarea Localității
b_66801_auch2.jpg

Persoane din institutie

Primar: Vancu Marcel
Viceprimar:
Secretar General: Zaharia Constantin
Contabil: Peter Elisabeta

  • Suprafață: 24447 ha
  • Intravilan: 802 ha
  • Extravilan: 23644 ha
  • Populație: 3276
  • Gospodării: 1320
  • Nr. locuințe: 1121
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Tulgheş, Pintic, Recea, Hagota

Așezarea geografică:

Localitatea este poziţionată în partea de nord-est a judeţului Harghita, la intersecţia dintre judeţul Neamţ şi Harghita, la 20 km de oraşul Borsec şi 100 km de Piatra Neamţ.
La o altitudine medie de 650 m, pe cursul inferior al Râului Bistricioara, care izvorăşte din Călimani, de la o altitudine de 1 350 m şi străbate în total 68,5 km din care aproximativ 10 km în comuna Tulgheş
Bazinul hidrografic al Bistricioarei, pe teriotriul comunei Tulgheş, este format din pârâiele : Putna, cel mai important afluent care adună apele pâraielor de munte: Putna Întunecosă, Fighes, Şumuleu, Rezu Mare, Diacul de Jos, Diacul de Sus, Pârâul Marc, Bărăţelul şi Pintecul, care izvoraşte de sub muntele Chichera (1 327 m), formând "hotarul" dintre Munţii Higheşului şi cei ai Bicazului Superior, iar la est, Ceahlăul
Tulgheşul şi-a primit denumirea de la Pasul Tulgheş, una dintre importantele căi de comunicaţie ce leagă Transilvania cu Moldova, respectiv depresiunea Hangului, din judeţul Neamţ, cu Depresiunea Giurgeului din Judeţul Harghita, mai întai pe valea Bistricioarei, iar apoi pe cea a Pârâului Putna, pe D.J. 127, prin care se face legătura dintre Valea Superioara a Mureşului şi Valea Bistricioarei, la o altitudine de 1 025 m
Prin trecatoarea Tulgheş trece şi o importanta arteră rutiera D.N. 15 Topliţa – Borsec – Tulgheş – Poiana Largului – Piatra Neamţ
Comuna Tulgheş se află la 47 km depărtare de oraşul Topliţa, la 54 km depărtare de oraşul Gheotrgheni (D.J. 127 şi D.N. 12), la 100 km depărtare de oraşul Piatra Neamţ (D.N. 15A)
Faţă de oraşul reşedinţă de judeţ Miercurea Ciuc, comuna Tulgheş se găseşte la 148 km (D.N. 15) sau 112 km (D.J. 127 şi D.N. 12)
Aşezările cele mai apropiate, care se învecinează direct cu hotarul comunei Tulgheş sunt: 
La sud comunele Grinţieş şi Bicazul Ardelean;
La sud-vest oraşul Gheorgheni;
La nord comuna Ditrău;
La nord-vest comuna Corbu.
Localitatea de reședință a comunei Tulgheș este satul Tulgheș, situat în partea de nord-est a județului Harghita

Activități specifice zonei:

Creșterea animalelor
Exploatarea lemnului
Prelucrarea primară a lemnului
​Servicii pentru populație

Activități economice principale:

Exploatare, prelucrare lemn
Comerţ: magazine mixte, îmbrăcăminte, încălțăminte, alimentație publică, materiale construcții, uz electrocasnic
Turism și agrement: pensiuni, bază sportivă, restaurante, baruri, parcuri de joacă
Servicii bancare
Agricultură: asociații agricole
Firme reprezentative:
CONSUMCOOP TULGHEŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ, localitatea Tulgheș, strada, Centru, nr. 419
M.T. UNOGROUP SRL , localitatea Recea, nr. 53
CONFPRACTIC SRL, localitatea Tulgheș, stada Centru, nr. 310
PROD VOAIDES SRL, localitatea Tulgheș, nr. 334
MARIO TRANS SRL, localitatea Tulgheș, sat Recea, nr. 23
MC BUSSINES GRUP SRL, localitatea Recea, strada Principală, nr. 43
SUCIU FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 102
STEJARIS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 538
OLARU PROD SRL, localiatea Tulgheș, nr. 40/A
TUL-MOB-CAN SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 436
ONU-TUL SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 296
HARYBU INVEST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 386
VIPRESTCOM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 415
ALEX & IOANA TUR TULGHES SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 142
GEOLEX TRUST SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 400
MARDARI TRANZIT SRL, localitatea Pintic, nr. 20
EURO CART SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 781
RECEA FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 139
ZSOLT CONSTRUCT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 907
PROD-SERV-TRANS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 369
OLAR TRANS-FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 35
COP BORDEA SRL, localitatea Tulgheș, strada Poiana Nouă, nr. 572
PET-LASZ-FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 713
TRANSMARFLEMN TULGHES SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 739
TAMAS BERNI FOREST SRL, localitatea Hagota, strada Hagota, nr. 26
HUGO TRANS TOUR SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 123
CASABLANCA CARYNA SRL, localitatea Tulgheș, nr. 596
AGRIN SRL, localitatea Tulgheș, nr. 415
EXPCONT A.B. SRL, localitatea Tulgheș, nr. 421 parter
ROMEC-TRANS SRL, localitatea Tulgheș, sat Hagota, nr. 57
SILVAROM FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578/A
ARVILCOM MIXT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 416
BABULICĂ FLORELI SRL, localitatea Tulgheș, nr. 805
DANOFOR TRANS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 187
ALPIN COM-TUR SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 249
ALEXMAT MARIAN SRL, localitatea Tulgheș, nr. 517
APOSTOL P. COM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 921
ARDUENNA SRL, localitatea Pintic, nr. 7B
COMSERIND SRL, localitatea Tulgheș, nr. 406
TUL-MOB SRL, localitatea Tulgheș, strada Prisecani, nr. FN
PUTNA CENTER SRL, localitatea Hagota, nr. 45
OVIADE-TRANS SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 131
FAGETELUL SRL, localitatea Tulgheș, nr. 776/A
COM-TUL A.L. SRL, localitatea Tulgheș, nr. 422
MARIUS TRANS SRL, localitatea Tulgheș
DAICOMTUR SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 6
CRISTIAN TRANS GROUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 939
EURO TOP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 158A
LIVIU & DAN EXPLOFOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578
DRADIA SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 738
TOP-FARM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 424/A
MOLDO-TIM FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578
DE-KON GROUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 242
APICOLA CONSTRUCT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578A
SILVAS A. COM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 945
POIANA SRL, localitatea Tulgheș, nr. 734
ERIKA & DAVID SRL, localitatea Tulgheș, nr. 321
MADIALE TRANS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 132
MOLDOVAN GROUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 828
AVA-PALTIN SRL, localitatea Pintic, nr. 3
TAXUS-IND SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 13
HUSARIU PROD SRL, localitatea Tulgheș, nr. 82
CSABI SPORT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 417
GEOINFORMATIC-SYSTEM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 417
ALEXBI GOLD SRL, localitatea Tulgheș, nr. 270
LUCICA GRUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 667
TELECOM SRL, localitatea Tulgheș, strada Prisecani, nr. FN
LICAS FOREST SRL, localitatea Tulgheș, sat Hagota, nr. 62
MALVIMEND SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 695
L & M SERVICE GROUP SRL, localitatea Recea, sat Recea, nr. 3
DEBITRANS MADERA SRL, localitatea Tulgheș, nr. 10
TEPES FOREST SRL, localitatea Hagota, nr. 53
CLAUS PROD SRL, localitatea Recea, nr. 30

Obiective turistice:

Zona protejată "Stejăriş" - Aria protejată de stejar pedunculat (Quercus pedunculiflora) - pentru care se preconizează declararea statutului de rezervație. Se află pe versanții stângi cu expunere sudică ai Bistricioarei și acoperă aproximativ 77 ha.
Rezervaţia naturală "Pietrele Roşii" (1215 m) 
Piatra Runcului (1425 m) 
Avenul Licaş 
Biserica din lemn - 1815 - monument istoric 
Biserica ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului (contruită în 1882) 
Cuptorul de var de la Valea Frumoasă ce datează din sec. XVIII. 
Moara cu apă ce datează din sec XVIII și funcționează și astăzi, 
Casa cu ceas - ceasul este din lemn; 
Fostul "Han de la Tulgheș" actualmente instalat la Muzeul culturii și civilizației din Sibiu. 
Izvoare de apă minerală 
Stâna ecologică "Şeştina Barasău" 
Activități de pescuit sportiv.

Evenimente locale:

Ziua localităţii Tulgheş se va desfăşura : 15 - 16 august
Cu ocazia acestui eveniment se organizează activităţi cultural- artistice- recreative, cu caracter predominant folcloric şi de marcare a identităţii locale. Pe parcursul manifestaţiei sunt înmânate certificate, diplome de recunoştinţă, premii persoanelor care şi- au adus contribuţia la dezvoltarea şi binele localităţii precum şi elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite în activitatea extraşcolară
Hramurile bisericilor :
Biserica ortodoxă :
- 21 mai Şumuleu - "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"
- 29 iunie Rezu Mare - "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel"
- 20 iulie Pintic - "Sfântu Prooroc Ilie Tesviteanul"
- 15 august Centru - "Adormirea Maicii Domnului"
- 14 octombrie Valea Frumoasă - "Sfânta Cuvioasa Paraschiva"
- 26 octombrie Poiana Veche - "Sfântu Mare Mucenic Dimitrie"
- 8 noiembrie Pr Marc - "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"
Biserica romano- catolică :
- 1 mai Valea Frumoasă - (Szent József a munkás)
- 20 iunie Hagota - (Jézus Szentséges Szive Ünnepe)
- a doua sâmbătă din luna august - Întâlnirea fiilor satului (Elszármazottak találkozója)
- 15 august Centru - (Nagyboldogasszony Ünnepe)
Pieţe şi târguri :
- piaţă săptămânală - duminica
- târg de primăvară Sfântu Gheorghe - 21-23 aprilie
- târg de toamnă Sfântu Dumitru - 24-26 octombrie
- târg de Crăciun
Altele :
Festivalul oierilor - octombrie
Festivalul "Roata stelelor" – 15 august
"Joia Mare" - obicei tradiţional în joia mare a Paştelor
Ziua copilului- 1 Iunie
Ziua drapelului național- 26 Iunie

Facilități oferite investitorilor:

Localitatea este străbătută de drumul național - DN 15 
Distanța față de Municipiul Toplița: 45 km 
Distanța față de Municipiul Piatra Neamț: 100 km 
Distanța față de Municipiul Miercurea Ciuc: 148 km 
Distanța față de orasul - statiunea Borsec: 20 km 
Rețele de iluminat: 56 km. 
Rețea de canalizare: 10,36 km 
Rețea de apă potabilă: 8,72 km 
Materii prime ieftine 
Forţă de muncă ieftină
Oportunități:
Pe teritoriul Tulgheșului sunt 30 de izvoare de apă minerală din care 11 au fost înregistrate și inventariate. Bioclimatul actual face localitatea propice pentru statutul de Stațiune Balneoclimaterică de interes local. Cele mai importante izvoare sunt Șesul Comarnicului, Laurențiu, Branea, Prisecani, Diacul de Sus, Diacul de Jos, Cibeni, Șandoreni, Rezu Mare.

Proiecte de investiții:

Modernizare drum communal DC 260 ( Poiana-Veche)-PNDL
Modernizare infrastructură rutieră
Modernizare drumuri comunale in comuna Tulgheș-PNDL
Construire grădinițe cu program prelungit cu 4 săli de grupă-PNDL
Înființare grădiniță cu program normal-FEADR
Reabilitare și modernizare scoala cu clasele I-IV Poiana Veche-PNDL
Lucrări de dirijare ape pluviale pe albia părăului Vărăriei
Înființare centru de asitență social, sat Hagota jud. Harghita-PNDL
Construirea unei centrale termice și a sistemelor de apă caldă și încălzire, , pe bază de biomasă, pentru primăria comunei Tulgheș-PNDL
Reabilitare și modernizare scoala cu clasele I-IV Tulgheș ( centru) -PNDL
Proiecte realizate
Înființare centru multifuncțional pentru servicii legate de sănătatea publică și modernizare parc în zona din centrul comunei
Lucrări de amenajare și pavare în zona blocurilor nr.6, nr.8 A.N.L zona Profi și zona din jurul Centrului Medical
Amenajare trotuar adiacent DJ127
Îmbunătățire rețele electrice, schimbare transformatoare si conductori electrici, iar lămpile vechi au fost înlocuite cu lămpi tehnologie LED
Modernizarea și reabilitarea drumurilor și podurilor din localitate ( o parte dintre aceste proiecte sunt finalizate iar o parte dintre ele sunt in demarare)
Investiții în educație ( cabinet de informatică dotat cu 20 calculatoare noi , la Școala Gimnazială Tulgheș, investiții în spațiu de joacă și evenimente dedicate copiilor
Localităţi Înfrăţite
Comuna Cojușna, Raionul Strășeni, Republica Moldova
Localitatea Jankmajtis, Ungaria
​Localitatea Kemes, Ungaria

Galerie
bgallery_parc centru-tulghes.jpg
bgallery_tulghes 2.jpg
bgallery_tulghes 1.jpg
bgallery_tulghes.jpg
bgallery_ziua drapelului- tulghes.jpg
bgallery_trotuar-tulghes.jpg
bgallery_gradinita cu program prelungit-tulghes.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...