PRIMĂRIA TOTEŞTI

28819 Vizualizări
Totesti
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 53(Cod poștal: 337490), Județ: Hunedoara,Romania
Cuvântul primarului

Datorită proceselor de globalizare, comunităţile locale sunt supuse unor schimbări majore. Întregul proces birocratic ,al cărui beneficiar este cetățeanul, este influențat din ce în ce mai mult, de creşterea complexităţii actului decizional. Relaţiile dintre diverse funcțiuni economice din interiorul comunității devin din ce în ce mai formale. Transformarea comunității, din satul în care toți locuitorii se cunosc şi se înrudesc, într-un punct de intersectare al întâlnirilor social economice indispensabile creşterii calității vieţii, este tot mai vădită. Din dorinţa de a oferi celor care îşi îndreaptă cu speranță privirile spre noi, un viitor plin de speranţă, suntem datori să răspundem atât provocărilor trecutului, cât şi celor ale viitorului. Toate acestea în spiritul tradiției în care am crescut noi şi în care dorim să crească şi copiii noştri. Pentru înfăptuirea acestor deziderate şi provocări totodată, conştientizăm necesitatea abandonării mentalităţilor rigide şi a unei abordări pe baza de competenţe. Rolul administraţiei publice este acela de a găsi şi valorifica acele competențe în beneficiul comunităţii.
Pentru a îmbunătăţii activitatea comunității, va trebui să schimbăm percepția asupra administraţiei, care în loc să ofere soluții la problemele existente, aşa cum făcea până acum, ea trebuie să fie intermediar între probleme şi soluţii, sau mai bine spus, ca promotor al resurselor în vederea găsirii de soluții indiferent daca aceste soluții se află în afara comunității

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Păsconi Tiberiu
Viceprimar:
Secretar General: Dăbucean Anca Maria
Contabil: Lințu Eleonora

  • Suprafață: 2237 ha
  • Intravilan: 609 ha
  • Extravilan: 1628 ha
  • Populație: 1869
  • Gospodării: 523
  • Nr. locuințe: 553
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Toteşti, Păclişa, Cîrneşti, Reea, Copaci

Așezarea geografică:

Comuna Totești este situată în Țara Hategului, în partea de sud-est a Județului Hunedoara, la 50 km de municipiul Deva şi la 7 km de Haţeg, care este cel mai apropiat oraş. Teritoriul comunei ocupă 22 km pătrați, are un relief deluros, este străbătut de Râul Mare, de pâraiele Cirlete și laz.
În componența comunei intră satele: Toteşti, Cirneşti, Copaci, Paclisa şi Reea. Faţă de resedința comunei, satele sunt situate la distanțe cuprinse între 0,2 km (satul Paclisa) și 3 km (satul Cirneşti). Drumul național Deva - Hațeg - Caransebeş asigură legătura cu resedinţa judeţului, iar pe calea ferată, cea mai apropiată gară este cea de la Haţeg. Valea încantatoare şi roditoare de la Haţeg, largă pâna aproape de Sarmizegetusa, e drumul care duce spre capitala Daciei Romane şi, prin Porțile de Fier ale Transilvaniei, spre Banat. Acesta este unul dintre drumurile cele mai instructive pe care le putem face, fie pe şoseaua Hateg - Ulpia Traiana - Caransebeş, cu bifurcații în stânga spre Râu de Mori, sau la dreapta spre Pesteana Densus, fie cu trenul pe linia Subcetate - Hațeg - Caransebeş
Intrarea în Țara Hategului se poate face din trei părți:
- Din Valea Mureşului şi a Streiului inferior, prin promontoriul nordic de la Subcetate
- Din Valea Jiului, prin pasul sud-estic al Merişorului
- De la sud, din Banat, pe Valea Bistrei, prin Porțile de Fier ale Transilvaniei Bazinul Hategului este brăzdat de mai multe râuri şi pâraie: Râul Mare, pârâul Farcadinului, o parte a cursului Streiului, care la Orlea adună apele tuturor celorlalte râuri mai mici, ducându- le spre nord în Mureș.
Vecini
Comuna Toteşti este situată în partea de sud, sud - vest a Județului Hunedoara şi are următorii vecini:
- la nord, comuna Unirea
- la nord - est, oraşul Hațeg
- la est, comuna Sântămăria Orlea
- la sud, comuna Râu de Mori
- la sud-vest, comuna Sarmizegetusa
- la vest, comuna Densus
Circulația rutieră
Comuna Toteşti este traversată de la nord est la sud vest de drumul național DN 68 pe traseul Haţeg - Sarmizegetusa - Caransebeş. Legatura cu comuna Densus se realizează din satul Toteşti prin DJ 687 C. Pe traseul Cirnești - Clopotiva - Râu de Mori întâlnim drumul județean DJ 685. Legatura DN 68 cu comuna Sântămăria Orlea se realizează prin satul Cirnești cu DJ 686 B.
În ceea ce priveşte clasarea drumurilor de pe raza teritorial administrativă a comunei Toteşti, COT situația este urmatoarea:
- DC: Toteşti - Reea, L = 2,00 km, se încadrează ca DC 83 A
- DC: Paclisa - Cirneşti, L=4,00km, se încadrează ca DC 86 B - DC: Toteşti - Farcadin, L=4,00km, se încadrează ca DJ 687 L ас - DJ 687 C: DN 66 - Hațagel, L=5985km+DC 93: Hațagel - Stei = 7,400k+DE: Stei - DJ 687 D, L=19,600km, se încadreaza ca DJ 687 G în lungime totală de 32,985 km In traversarea localității Toteşti - a ţinut seama de dezvoltarea în viitor a DN 68 şi s-a rezervat spațiul necesar sporirii capacității de circulație în funcție de creșterea traficului, asigurându-se în versal a reze special în zona centrala a localității acostamente carosabile de 2,50 m pentru parcări ocazionale
Pentru asigurarea priorității traficului pe drumul național, creşterii fluenței, a siguranței circulației şi măririi capacității de circulație la nivelul celei din traseul curent, s-a prevăzut amenajarea şi modernizarea intersecțiilor DN 68 cu principalele străzi laterale şi drumuri publice.
În zonele cu intersecții ale drumului național cu principalele străzi laterale și drumuri publice s-au impus restricții de construire pentru asigurarea vizibilității.
În traversarea localității Totești s-au prevăzut stații amenajate în afara părții carosabile pentru oprirea mijloacelor de transport interurban, precum şi locuri de parcare în zonele de interes public
Comunicații electronice
Accesul la internet al cetăţenilor comunei Toteşti este asigurat de SC MC ELECTRONIC SRL. Firma este administrată de Lasconi Ovidiu Cristinel și are sediul în localitatea Toteşti

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creșterea animalelor
Comerţ

Activități economice principale:

Agricultura
Creșterea animalelor
Firme Reprezentative:
SC AGRO ALPIN RETEZATS SRL
SC GLOBAL AGRI SRL
SC SUPERIOR SRL
SC DELCRIST CONSTRUCT SRL
Oportunități:
Strategia de Dezvoltare a comunei Totești asigură ierarhizarea investițiilor, pentru a obține un impact maxim asupra obiectivelor ce le propune comunitatea locală. Acest document va asigura o sustenabilitate de lunga durată și va deservii atât interesele administrației publice locale dar și interesele personale ale locuitorilor localității

Obiective turistice:

Ansamblul Castelului Pogany
- Este situat în satul Paclisa şi datează din secolul al XVIII - lea, cu modificări în secolul al XIX - lea.
- Proprietar este Pogany Carol
- În prezent nu are nici o folosinţă
Castelul Pogany
- Monument istoric din secolul al XVIII - lea, situat în satul Paclisa, la Nr. 93
- Proprietar - Pogany Carol
- In prezent nu are nici o folosință
Parcul Castelului Pogany
- Datează din secolul al XIX-lea
- Este situat în satul Paclisa şi este folosit ca parc

Evenimente locale:

Zilele comunei Totești
Expoziție târg de ovine "Breaza regina turcanelor"

Facilități oferite investitorilor:

Autoritatea locală acordă un sprijin constant pentru întreprinzatorii locali și externi manifestat prin concesionarea/vânzarea sau închirierea unor spații/terenuri, asigurarea utilităților, facilități la plata impozitelor locale, parteneriate, promovare etc

Proiecte de investiții:

Proiecte de investiții în implementare:
- Reabilitare cămin cultural în localitatea Totești, judetul Hunedoara M 7.6
- Extindere canalizare în comuna Totești, judetul Hunedoara M 7.2
- Achiziţionare sistem de supraveghere video în comuna Toteşti, județul Hunedoara
- Înființare grădiniță cu program prelungit în satul Paclisa, comuna Toteşti, județul Hunedoara
- Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural în sat Reea, comuna Toteşti, judetul Hunedoara
- Extindere rețea de apă potabilă și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Paclisa, Totești și Reea
-Extindere rețea de distributie în localitatea Cârneşti şi extindere rețea de distribuție în localitatea Paclisa, comuna Toteşti, județul Hunedoara
- Creșterea capacității operaționale a comunei Totești de prevenire a apariției pestei porcine africane prin achiziționarea de instalații de dezinfecție și dezinsecție
- Modernizare infrastructura rutieră în comuna Totești, judetul Hunedoara
- Modernizare infrastructură rutieră pentru comuna Totești, judetul Hunedoara
- Construire sală de sport școlara în localitatea Paclisa, comuna Totești, judetul Hunedoara
Proiecte de investiții propuse și solicitate la finanțare
- Reabilitare și modernizare dispensar, comuna Totești, judetul Hunedoara
- Reabilitare și modernizare școala primara Paclisa, comuna Totești, judetul Hunedoara
-  Înfiinșare rețea de distribuție și branșamente gaze naturale în localitățile Totești, Paclisa, Cirnești și Reea, comuna Totești, judetul Hunedoara
- Reabilitarea și modernizare clădire primărie, comuna Totești, judetul Hunedoara
- Construire bloc ANL
Proiecte realizate 2016 - 2020 :
- Reabilitare, modernizare cămin cultural în localitatea Cârnești, județul Hunedoara
- Amenajare terenuri de sport în comuna Totești, județul Hunedoara
- Modernizare și recompartimentare Școala generală Paclisa
- Realizare împrejmuire Școala Cârnești
- Dotarea căminelor culturale din satele Totești și Cârnești, comuna Totești,  județul Hunedoara
- Reabilitare școala generală clasele I-IV Paclisa, comuna Totești, județul Hunedoara
- Alimentare cu apă potabilă în comuna Totești, județul Hunedoara
- Canalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara
- Dotarea compartimentului de gospodărire comunală din comuna Toteşti, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional de tip buldoexcavator
- Reabilitare rețea de iluminat public în comuna Totești, județul Hunedoara
- Extindere rețea de canalizare în localitățile Paclisa și Totești, comuna Totești, județul Hunedoara

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...