PRIMĂRIA TARNA MARE

28569 Vizualizări
Tarna Mare
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 284(Cod poștal: 447310), Județ: Satu Mare,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Prof. Sobius Mariana Monica
Viceprimar:
Secretar General: Andercău Marcel Cornel
Contabil: Suciu Grigore

  • Suprafață: 4405 ha
  • Intravilan: 705 ha
  • Extravilan: 4400 ha
  • Populație: 4435
  • Gospodării: 1175
  • Nr. locuințe: 1230
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 5
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Tarna Mare, Valea Seacă, Bocicău, Văgaş

Așezarea geografică:

Târna Mare este comuna cea mai nordică a judeţului Satu Mare, situată la poalele Munţilor Oaş, la o distanţă de 60 km la nord-est de Satu Mare, pe ruta DN19, 1C şi DJ109M. Are graniţă cu Ucraina şi un punct de trecere al frontierei, care nu este însă în exploatare. Comuna situată pe valea pârâului Tarna include patru localităţi: Tarna Mare, Valea Seacă Bocicău şi Văgaş, toate aparţinând în trecut comitatului Ugocea.
Comuna Tarna Mare are următorii vecini:
Pădurea comunei Turţ la est;
Comuna Batarci la sud;
​Ucraina la nord şi vest.
Date importante din istoria comunei:
1378 - atestare documentară a localităţii Valea Seacă
1430 - atestarea documentară a localităţii Tarna Mare
1572 - atestarea documentară a localităţii Bocicău
Numele localităţii Tarna Mare provine de la pârâul ce o străbate şi a fost amintită pentru prima dată în anul 1430 (termenul slavic ”tarna” înseamnă spin). Adjectivul mare exprimă relaţia localităţii cu un alt sat, Tarna Mică, situată în Ucraina. A fost localitatea cea mai importantă a zonei, în primul rând datorită locaţiei geografice, întreaga zonă înconjurătoare a fost denumită în trecut Ţinutul Tarna. Începând din secolul XV. a fost domeniul familiei Perényi, iar ulterior apar şi alte familii cu moşii mai mici. Tot de numele principalilor proprietari se leagă colonizarea slovacilor şi a germanilor în secolul XIX. Coloniştii au fost aduşi pentru a da impuls activităţii viticole, miniere şi de exploatare forestieră din localitate, ei provenind majoritar din localităţi mai apropiate şi nu din străinătate. Trasarea graniţei în apropierea localităţii a afectat hotărâtor rolul de centru micro-regional al satului, a ajuns într-o poziţie periferică. Între conurile vulcanice pitoreşti se află Băile Tarna, renumit centru balnear de odinioară, unde numai aleea teilor seculari mai păstrează memoria unei perioade de viaţă balneară prosperă. Apa minerală de aici feroasă, clorurată, carbogazoasă şi sulfuroasă s-a folosit atât pentru cure interne cât şi pentru băi. S-au tratat boli ale stomacului şi ale ficatului, dar şi reumatisme. Pentru revigorarea acestor băi s-au făcut paşi la începutul secolului XXI, dar fără succes. Pe teritoriul Băilor se găseşte tabăra pentru copii, nefuncţională nici aceasta, aflată într-o stare degradată.
Fiind prezente mai multe naţionalităţi, în localitate găsim mai multe lăcaşuri de cult. Cea mai veche şi de dimensiunile cele mai reduse este capela reformată, construită în 1865, cu o clopotniţă din lemn. Biserica ortodoxă datează din 1898 şi este închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Iconostasul vechi a fost donat prima dată bisericii din Văgaş, iar ulterior a ajuns la Satu Mare şi face parte dintre obiectele expoziţiei istorice permanente a Muzeului Judeţean Satu Mare. În ţintirimul bisericii sunt înmormântate două personalităţi de seamă ale comunităţii. Athanasie Doroş (intelectual local, care a organizat ocolul silvic local, a înfiinţat bibliotecă şi filială de bancă în localitate, strada principală şi biblioteca îi poartă numele) şi Antoniu Covaci (protopop). Biserica romano-catolică a fost construită între 1904 şi 1906, fiind închinată Inimii lui Isus. În Băile Tarna, în 1870 a fost construită o capelă romano-catolică, închinată Sfintei Ana. În sat se mai găseşte o biserică baptistă.
Văgaş este un cătun depopulat, cu locuitori sezonieri (peste vară la muncile agricole). Numele înseamnă tăietură, deschizătură. A devenit localitate separată în anii ’50, în 1937 fiind construită aici şi o biserică ortodoxă. Au existat două biserici. Bisericile şi clădirile vechi sunt ruinate, numai câteva case aflându-se în stare locuibilă.
Date demografice
Comuna situată pe valea pârâului Tarna include patru localităţi: Tarna Mare, Valea Seacă, Bocicău şi Văgaş, toate aparţinând în trecut comitatului Ugocea. Majoritatea celor 3778 locuitori este formată din români (89,64%), dar trăiesc aici maghiari (4,54%), rromi (4,46%) şi în număr restrâns germani şi slovaci.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Minerit
Exploatarea lemnului
Protecţie şi pază frontalieră (25,8 km)

Activități economice principale:

Cultura plantelor cerealiere, a viţei de vie şi a pomilor fructiferi
Colectarea ciupercilor
Creşterea animalelor

Obiective turistice:

Tabără şcolară Tarna Băi
Complex turistic Tarna Băi
Cătunul Văgaş
Pensiuni agroturistice (localitatea Tarna Mare nr. 228,..)
Păstrăvărie-motel (localitatea Tarna Mare nr. 613B) 
- Placă memorială amplasată pe casa parohiei ortodoxe din Tarna Mare în memoria preotului patriot Athanasie Doroș 
- Bust amplasat în parcul central din Tarna Mare (preot patriot Athanasie Doroș) 
- Troiță ridicată în cinstea eroilor căzuți în al doilea război mondial ( lângă Biserica ortodoxă din Valea Seacă) 
- Muzeu ţărănesc organizat în clădirea Scolii generale din localitatea Bocicău 
- Zonă protejată - Aleea cu Tei seculari - de la Tarna-Băi 
- trei biserici ortodoxe ( în Tarna Mare, Valea Seacă și Bocicău), o biserică romano-catolică, o capelă romano-catolică situată la Tarna-Băi ( de care se leagă o legendă-a se vedea volumul Istorie-legendă-adevăr, scrisă de trei localnici) 
- Cabana-Păstrăvărie-din Tarna Mare nr. 613C
- 2 (două) mine conservate

Evenimente locale:

- 07 ianuarie - Hramul Bisericii ortodoxe Tarna Mare (Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul)
- 15 ianuarie - comemorarea nașterii lui Mihai Eminescu
- 29 iunie - comemorarea a 81 de ani de la trecerea în eternitate a preotului Athanasie Doroş militant de seamă pentru drepturile românilor din acest colț de țară
- ziua bibliotecarului - 23 aprilie
- august - ziua comunei Tarna Mare
- 08 septembrie Hramul Bisericii ortodoxe Valea Seacă (Nașterea Maicii Domnului)
- septembrie - participarea cu Ansamblul Folcloric "Florile Tărnii"- la zilele localității HIJA (Tarna Mică) - Ucraina
- 08 noiembrie Hramul Bisericii ortodoxe Bocicău (Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril) 
- decembrie - Concert de colinzi la Biserica Ortodoxă Bocicău comuna Tarna Mare
- participarea la Festivalul Datinilor ce se desfășoară la Negrești-Oaș

Facilități oferite investitorilor:

Potenţialul turistic ridicat
Zonă nepoluată
Cadru mirific
Izvoare carbo-feroase naturale
Puncte de trecere a frontierei
Apă curentă, canalizare
Cişmele stradale
Drumuri asfaltate
Teren disponibil pentru investiţii
În PUG-ul comunei Tarna Mare s-a prevăzut o suprafaţă de aproximativ 20 ha teren ca zonă industrială, teren întăbulat pe comuna Tarna Mare, disponibil pentru viitore investiţii

Proiecte de investiții:

Modernizare drumuri, reţea de canalizare, reabilitare cămin cultural şi înfiinţare grădiniţă cu program normal în comuna Tarna Mare, judeşul Satu Mare, inclusiv instalaţiile şi bransamentele electrice
Achzitie utilaj multifunctional pentru deszăpezire şi întreţinere spaţii verzi
Sportul - infuzie de sănătate pe stadion - Stadion comunal tip I în comuna Tarna Mare
Realizare spaţii verzi în comuna Tarna Mare
Reţele de canalizare, ape uzate menajere în Valea Seaca, Tarna Mare şi Bocicau
Modernizare străzi în localiatea Tarna Mare
Lista obiectivelor de investiţii propuse a se include în PNDL, în ordinea prioritizării:
Modernizare DC5 Tarna Mare-Bocicău-Valea Seacă - în pregătire
Modernizare străzi în comuna Tarna Mare - în pregătire
Reabilitare pod Primărie, pârâul Tarna Mare, localitatea Tarna Mare - în pregătire
Reabilitare podeţ strada Huta, peste pârâul Huta, localitatea Tarna Mare - în pregătire
Reabilitare podeţ traversare peste pârâul Huta, localitatea Tarna Mare - în pregătire
Centru de sănătate în comuna Tarna Mare, localitatea Tarna Mare, judeţul Satu Mare - în implementare
Ateliere şi laboratoare SAM Tarna Mare - în implementare
Extindere reţele de alimentare cu apă în localitatea Valea Seacă comuna Tarna Mare, judeţul Satu Mare - în pregătire
Reţele de canalizare ape uzate menajere în localitățile Valea Seacă, Bocicău şi Tarna Mare aparținătoare comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare - în pregătire
Cămin cultural în localitatea Valea  Seacă, comuna Tarna Mare - în pregătire 
Reabilitare cămin cultural în localitatea Tarna Mare, judeţul Satu Mare - în pregătire

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...