PRIMĂRIA TĂTĂRĂŞTII DE JOS

32581 Vizualizări
Tatarastii de Jos
Tip: Comuna
Adresa: Str. Șoseaua Alexandriei, Nr. 118(Cod poștal: 147390), Județ: Teleorman,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Neagoe Aurelian
Viceprimar:
Secretar General:  
Inspector contabil: Călineaţă Florina

  • Suprafață: 9755 ha
  • Intravilan: 723 ha
  • Extravilan: 9048 ha
  • Populație: 3693
  • Gospodării: 2350
  • Nr. locuințe: 2590
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Tătărăştii de Jos, Slăveşti, Lada, Orbitu, Negreni, Negrenii Osebiţi, Negrenii De Sus

Așezarea geografică:

Comuna Tătărăștii de Jos este situată în partea de nord a județului Teleorman. Se află aproape de granița dintre acesta și judțtul Argeș.
Comuna Tătărăștii de Jos este așezată în partea centrală a Câmpiei Române, în sectorul vestic al Câmpiei Munteniei. Comuna este așezată în partea central - sudică a Câmpiei Gavanu-Burdea.
Comuna Tătăraștii de Jos se învecinează cu:
- la nord - comuna Tătărăștii de Sus;
- la est - comuna Scurtu Mare și comuna Ștefan cel Mare;
- la sud - comuna Trivalea Moșteni;
- la vest - comuna Ciolănești.
Teritoriul administrativ al comunei Tătărăștii de Jos este strabătut de apele râului Teleorman, pârâului Bucov și pârâului Obirtu, și în urma ploilor abundente curge și pârâul Clanița.
Comuna Tătărăștii de Jos se află situată pe următoarele coordonate geografice: 44°22′30' latitudine nordică și 25°10′37' longitudine estică.
Reperele istorice
Comuna Tătărăștii de Jos este o comuna cu adânci rezonanțe și implicații în trecut, deoarece reprezintă un simbol al trecerii peste veacuri, de la stramoșii noștri daci, la dacoromani și apoi la romanii de astăzi.
Așezările comunei sunt vechi încât se pierd în negura vremii și se explică printr-o serie de factori, mai ales prin generozitatea pământului care a oferit adăpost, resurse materiale și condiții prielnice traiului omenesc. Caracteristica principală a localităților comunei Tătărăștii de Jos este continuitatea de locuire, o continuitate atestata prin dovezi arheologice și documentare. 
După legenda, denumirea localității ar veni de la faptul ca aici, în vechime ar fi fost așezată o tabară de tătari.
O altă legendă, mult mai veche, spune că, denumirea comunei tătărăștii vine de la Tatarca Dacica, care era asemănătore cu Sarica de azi (cupolele din blană de oaie îmbrăcate de ciobani).
Primul sat Zlotești (Turci), actualmente cătun aparținător satului Tătărăștii de Jos, este datat în jurul anilor 1445 în vremea voievodului Vald Dracul.
A doua localitate ca vechime, Negreni, este data în jurul anilor 1488, celelalte sate aparținătoare comunei Tătărăștii de Jos, fiind datate după anul 1512.
Comuna Tătărăștii de Jos a fost așezată în istorie, și este și în prezent, pe drumul ce facea legătura între Târgoviște, capitala Țării Românești, și Turis Nicopole.
Înaintașii acestei comunității au fost martorii principalelor evenimente sociale, politice și militare, aducându-și contribuția la susinerea trupelor voievodale și mai târziu regale pe teatrele de operațiuni.
În epoca modernă, locuitorii acestei comunități au participat la mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu, atunci când o coloană de revoluționari trecea pe Drumul Olacului (drum ce era folosit de diligente 1500 - 1900), locuitorii acestui sat s-au alăturat revoluționarilor.
În timpul revoluției de la 1848, locuitorii Tataratiului de Jos, depun juramântul de credință pe Constituția revoluționară, în timp ce locuitorii din fostul sat Zlotești, influențați de proprietarul Ioan Zlotescu, susținător al turcilor, se opun și nu depun juramânt pe constituție.
Principalele căi de acces în comună:
DJ 504

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creșterea animalelor

Activități economice principale:

Funcția economică agricolă se materializează în comună prin producția agricolă vegetală și producția animalieră, în condițiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a acestor produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populației locale, și mai puțin pentru valorificări pe piața liberă.
Mica industrie este reprezentată în comună de către societăți comerciale care desfășoară activități cum ar fi zootehnie, agricultura, confecții, comercializarea și exploatarea lemnului, materiale de construcții, asistență medicală, panificație, comercianți precum și asociații agricole.

Obiective turistice:

Obiectivele turistice din comuna noastră sunt:
- biserica din lemn (sat Lada);
- ruinele bisericii Zloteşti;
- situl arheologic de la Slăveşti; 
- Tell - sat Slăveşti datând din epoca Bronz timpuriu; 
- casa cu prăvălie Dumitru Rădulescu (sat Slăvesti -1903);
- casa Petra Neagoe (sat Slăveşti - 1900);
- casa Tudora Bărăgan (sat Slăveşti -1900);
- casa Aurel Popescu (sat Tătărăştii de Jos -1900);
- casa Domnica Mateescu (sat Tătărăştii de Jos -1900).

Evenimente locale:

Târg săptămânal în fiecare zi de miercuri.

Facilități oferite investitorilor:

Electricitate
Canalizare
Apă potabilă
Telefonie fixă și mobilă
Internet
​Comuna Tătărăștii de Jos se află poziționată în apropiere de orașe importante, ceea ce îi sporește potențialul.
Roșiorii de Vede - 36 km;
Alexandria - 51 km, reședința județului Teleorman;
Pitești - 71 km;
București - 90 km;
Videle - 32 km.
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe până la cele mai importante căi de acces:
Gară - 24 km;
Autostradă - 54 km;
Cale ferată industrială - 24 km;
Aeroport - 90 km, București-Băneasa;
Port - Giurgiu;
​Peco - 5 km.

Proiecte de investiții:

1. Realizarea modernizarea și extinderea drumurilor comunale și a ulițelor sătești în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
3. Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
4. Realizare rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
5. Modernizare și întreținere sistem rutier, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
6. Realizare, modernizare clădiri și achiziție mobilier și material didactic în vederea îmbunătățirii condițiilor de învățământ la nivelul comunei Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
Montare centrale termice în școli și grădințe la nivelul comunei Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
7. Realizarea unei gropi ecologice de deșeuri în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
8. Creșterea gradului de conștientizare a populației privind protecția mediului, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
9. Evaluarea suprafețelor agricole din comuna Tătărăștii de Jos (fertilitate, rentabilitate etc.) 
10. Plan Urbanistic General și regulament local de urbanism comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
11. Amenajare parc în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
12. Modernizare târg comunal, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
13. Creșterea capacității de participare a cetățenilor la luarea deciziilor prin participarea la dezbaterile publice, prevăzute de lege, pentru promovarea obiectivelor cu impact deosebit asupra mediului și prin formarea de agenți ecologici voluntari în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
14. Amenajarea lacului Dobra II în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
15. Salubrizarea râului Teleorman în zona comunei Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
16. Cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
17. Reabilitarea clădirilor vechi, crearea de pensiuni agroturistice și promovarea acestora în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman.
Construirea unui complex turistic și de agrement în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
18. Construirea unui centru de zi pentru copii proveniți din familiile care beneficiază de ajutor social, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
19. Realizarea unui serviciu de asistență la domiciliu, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
20. Construirea unui centru de urgență pentru familiile aflate în situații de criză, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
21. Atragerea investitiilor în agricultură și turism prin asigurarea unor condiții avantajoase pentru investitori (sedii, forță de muncă calificată, infrastructură) facilitate la nivel local, în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
22. Realizarea unui incubator de afaceri în comuna Tătărăștii de Jos județul Teleoraman
23. Construcție centru comercial en-gros și en-detail în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
24. Înființarea unei școli de vară la nivelul comunei Tătărăștii de Jos, județul Teleorman
25. Dezvoltarea și promovarea muzeului "Muzeul Elevului" în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...