PRIMĂRIA TĂLMACIU

30700 Vizualizări
Talmaciu
Tip: Oras
Adresa: Nicolae Bălcescu, nr. 24(Cod poștal: 555700), Județ: Sibiu,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Oancea Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Hanea Violeta
Contabil: Istrate Adrian Valentin

  • Suprafață: 18453 ha
  • Intravilan: 584,00 ha
  • Extravilan: 17869 ha
  • Populație: 7776
  • Gospodării: 2275
  • Nr. locuințe: 2352
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 3
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Tălmăcel, colonia Tălmaciu II, Podu Olt

Așezarea geografică:

Tălmaciu este aşezat în sudul podişuluiTransilvaniei între 23°41'55'' longitudine estică şi între 45°30'10'' latitudine nordică, fiind cuprins între depresiunea Sibiului, Carpaţii Meridionali şi Podişul Hârtibaciului, la o altitudine de 405 m.
În secolul al XIII-lea coloniştii saşi sunt cei care întemeiază Tălmaciul, atestarea sa documentară datând de la 1265 în documentele germane şi 1318 în documentele româneşti.

Activități specifice zonei:

Industria uşoară
Industria lemnului
Agroturism
Oierit

Activități economice principale:

Producţie huse auto
Prelucrarea lemnului
Marochinărie
Îmbuteliere apă plată
Transport persoane
Materiale de construcţii

Obiective turistice:

Rezervaţia naturală "Şuvara Saşilor"
Este o rezervaţie botanică în suprafaţă de 20 ha, este amplasată pe terasa Râului Sadu între localitatea Sadu şi Tălmaciu (430 m altitudine). Rezervaţia se află la jumătatea distanţei dintre localităţile Tălmaciu şi Sadu, pe o terasă a versantului stâng a Râului Sadu. Stratigrafic, formaţiiunile geologice, de vârstă Neogenă (Miocen-Tortonian) şi Cuaternar sunt caracterizate prin larga răspândire a micaşisturilor şi paragniselor şi iviri izolate de amfibolite, migmatite metablastice şi metatectite, pegmatite şi cu totul izolat cuartite.
Micaşisturile sunt de obicei construite din cuarţ, muscovit (şi biotit), ca masă fundamentală în care se dezvoltă porfiroblaste de granat, disten şi staurolit.
Mineralele accesorii sunt reprezentate prin turmalină, magnetit, ilmenit, mai rar hornblenda. Rezervaţia s-a dezvoltat pe un sol brun podzolit şi gleizat, acid cu exces de apă primăvara.
Etajul coliniar în care este aşezată rezervaţia este caracterizat de temperaturi medii anuale de 8,9° C, precipitaţii medii anuale 819,6 mm şi umiditate relativă a aerului de 75 %, indicele de ariditate fiind de 40.
Vânturile dominante sunt cele dinspre sud şi sud-vest, care au în general şi viteza cea mai mare
Vegetaţia este reprezentată printr-un moliniet (Peucedano rocheliani-Molinietum coerulea) relictar, nemaiîntâlnit în Transilvania, în care vegetează mai multe specii floristice rare:
Mărarul porcului (Peucedanum rochelianum)
Narcisa (Narcissus stellaris)
Stânjenei (Iris sibirica)
Gladiola (Gladiolus imbricatus)
Iarba neagră (Calluna vulgaris)
Brânduşă (Crocus banaticus)
Coacăzul de munte (Bruckenthalia spiculifolia)
Sălcia târâtoare (Salix rosmarinifolia)
Gentiana (Gentiana pneumoanthe)
Limba şarpelui (Ophioglossum vulgatum)
Orhideele (Orchis transsilvanica, O. laxiflora, O. incarnata, Spiranthes spiralis, Cephalathera ruba)
În tufişurile de răchită, de mesteacăn şi arin şi-au găsit adăpost zeci de specii de păsări, unele mamifere (căprior şi mistreţ) şi sute de specii de nevertebrate
Ruinele cetăţii "Landskrone"
Biserica Sfânta Paraschiva Tălmăcel
Biserica a fost construită la anul 1777, în decursul a 3 ani de săteni cu mijloacele de construcţie rudimentare existente la acea vreme
Piatra a fost adusă cu boii de la 10 km distanţă, din munţii din apropierea satului, în acea vreme existând doar 12 perechi de boi în sat
Varul era stins direct pe ziduri pentru op rezistenţă mai bună, lemnul era adus tot din munţii satului, iar clopotul bisericii a fost donat mai târziu de poetul Octavian Goga
Un element dinstinctiv al bisericii îl constituie reprezentarea lui Iisus cu trei feţe pe acelaşi chip, înconjurat de simbolurile celor douăsprezece semne zodiacale
Biserica este pictată în frescă, este declarată monument istoric
Casa şi biserica evanghelică Tălmaciu

Evenimente locale:

Zilele Tălmaciului se desfăşoară în a III-a săptămână din luna iulie a fiecărui an
Udatul Ionilor
Satul Tălmăcel se poate mândri cu un frumos obicei căruia i sa dus vestea şi peste hotare şi anume "Udatul Ionilor". Acest obicei are loc în 7 ianuarie a fiecărui an, de ziua Sfântului Ioan. Totul începe în dimineaţa rece a zilei respective, cu o slujbă la biserică după care localnicii îmbrăcaţi în haine tradiţionale româneşti şi având care şi cai împodobiţi foarte frumos, se îndreaptă spre râul care străbate localitatea
Aici primele persoane care sunt botezate în râu sunt preotul şi primarul după care tinerii care poartă numele Sfântului Ioan. Aceştia sunt înmuiaţi în apa rece a râului, pentru a fi feriţi de rele şi pentru a fi ocrotiţi de sfântul care le patronează numele. Acest obicei este extrem de vechi, iar în anul 1918 s-a adăugat obiceiul carelor alegorice şi călăraşii (cai împodobiţi) care derivă din sărbătoarea Unirii de la 1 decembrie 1918 şi care a fost sărbătorită în data de 7 ianuarie, după încheierea postului.
Festivalul Internaţional Folcloric "La Izvorul Domnului"
Festivalul este organizat în fiecare an în luna mai. La acest festival participă ansambluri folcrorice din mai multe instituţii de învăţământ din toată ţara. Ca şi program festivalul debutează cu o paradă a portului popular după care toţi participanţii se vor deplasa în incinta Casei de Cultură Tălmaciu sau Tălmăcel unde vor susţine spectacole de folclor.

Proiecte de investiții:

Canalizare Tălmaciu şi Tălmăcel
Alimentare cu apă Tălmăcel
Locuri de joacă pentru copii în sat Tălmăcel şi oraş Tălmaciu
Teren de sport în oraş Tălmaciu şi sat Tălmăcel
Reabilitare străzi oraş Tălmaciu
Centru de informare turistică oraş Tălmaciu
Reabilitare imobil din strada Nicolae Bălcescu, nr. 113 unde vor funcţiona Casa căsătoriilor, sediul Asociaţiei Tălmaciu-Vitre şi Biblioteca orăşenească
Racordări apă canal sat Tălmăcel
Extindere reţea de joasă tensiune în sat Tălmăcel

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...