PRIMĂRIA TÂRGU TROTUŞ

7918 Vizualizări
Targu Trotus
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 607630), Județ: Bacau,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Sabău Cătălin
​Viceprimar:
Secretar General: Bordeianu Elena
Contabil : Gabor Liliana

  • Suprafață: 3210 ha
  • Intravilan: 410 ha
  • Extravilan: 2800 ha
  • Populație: 5729
  • Gospodării: 23840
  • Nr. locuințe: 1826
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Târgu Trotuş, Viişoara, Tuta

Așezarea geografică:

Comuna Târgu Trotuş se situează în partea de sud-est a judeţului Bacău şi s-a dezvoltat de-a lungul Râului Trotuş, în Depresiunea Trotuşului. Teritoriul administrativ al comunei este limitat:
La nord de teritoriul administrativ al comunei Bârsăneşti;
La sud de comunele Bogdăneşti şi Pârgăneşti; 
La est de oraşul Târgu Ocna;
La vest de Municipiul Oneşti.
Comuna Târgu Trotuş se compune din trei localităţi: Târgu Trotuş - reşedinţa de comună, Tuta şi Viişoara - sate componente.

Activități specifice zonei:

Activităţi agricole prin:
- dezvoltarea producţiei vegetale, îndeosebi la culturile cu mare favorabilitate
- menţinerea în linii generale a suprafeţelor cultivate în ultimii 4 - 5 ani cu uşoare creşteri la suprafeţele ocupate cu grâu, orz, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume
- realizarea unor producţii superioare la principalele culturi care să corespundă potenţialului natural şi amenajat al suprafeţei arabile
- revitalizarea sectorului zootehnic, îndeosebi la ovine, bovine, vaci de lapte

Activități economice principale:

Activităţi de comerţ şi alimentaţie publică
Activităţi de producţie: confecţii textile, prelucrare lemn, morărit şi panificaţie

Obiective turistice:

Ansamblul bisericii Sfinţii Voievozi secolele XVIII-XIX

Facilități oferite investitorilor:

Taxe locale mici
Terenuri
Infrastructură bună
Comuna Târgu Trotuş se situează în aria de influenţă a Municipiului Oneşti.
Relaţii cu localităţile învecinate, oraşul Târgu Ocna şi Municipiul Oneşti pentru schimburi comerciale, deplasări de muncă, comerţ, servicii.
Distanţa până la reşedinţa de judeţ, Municipiul Bacău este de 68 km pe drumul naţional DN 12A şi de 80 km prin intermediul căii ferate.
Teritoriul administrativ al comunei este străbătut pe direcţia est-vest prin localitatea Târgu Trotuş de drumul naţional DN 12A, care face legătura între Municipiul Oneşti şi oraşele de pe valea Trotuşului.
Relaţia între reşedinţa de comună Târgu Trotuş şi localităţiile componente ale comunei este facilitată de prezenţa drumurilor comunale DC 128 şi DC 152.

Proiecte de investiții:

Proiecte de investiţii pe termen lung:
1. Reabilitare drum comunal DC 152 şi DC 128
2. Reabilitare drumuri vicinale, comuna Târgu Trotuş
3. Construire cămin cultural sat Târgu Trotuş
4. Sistem de canalizare şi epurare ape uzate comuna Târgu Trotuş
5. Reabilitare sistem alimentare cu apă sat Tuta şi Viişoara
6. Extindere reţea alimentare cu apă sat Târgu Trotuş
7. Reabilitare şi modernizare reţea iluminat public
8. Extindere reţele electrificări rurale
9. Construire grup sanitar şcoala Târgu Trotuş
10. Reabilitare termică şcoala Târgu Trotuş - instalaţii încălzire
11. Modernizarea căilor de acces pietonal
12. Sistematizare exterioară şcoala Târgu Trotuş
13. Modernizare şi amenajare parcare
14. Indiguire Râul Trotuş - L = 3 km
15. Reabilitare pod metalic Râul Trotuş

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...