PRIMĂRIA TÂRGU-OCNA

36172 Vizualizări
Targu Ocna
Tip: Oras
Adresa: Trandafirilor, nr. 1(Cod poștal: 605600), Județ: Bacau,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ciubotaru Cristian Aurelian
​Viceprimar:
Secretar General: Văsoiu Corina
Contabil șef: Dichiseanu Ana

  • Suprafață: 4890 ha
  • Intravilan: 704 ha
  • Extravilan: 4186 ha
  • Populație: 11300
  • Gospodării: 4164
  • Nr. locuințe: 5020
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Vâlcele, Poieni

Așezarea geografică:

Târgu Ocna este situat în sud- vestul județului Bacău. Coordonatele geografice 26°37' longitudine estică și 46° 17' latitudine nordică, altitudine 263 m. Ca teritoriu 4740 ha, este printre cele mai mici orașe din județ. Localitatea se află la 51 km de Adjud și 100 km de Ciceu, pe calea ferată, iar pe șosea, la 60 km de Municipiul Bacău.
Oraşul Târgu-Ocna este adăpostit într- un golf depresionar, o adevărată "potcoavă a dealurilor", străjuit din trei părţi de prelungirile Munţiolor Trotuşului: Masivul Nemirei în sud şi sud-vest, Culmea Berzunţului în vest şi dealurile subcarpatice în nord ) Prislopu, La Fundata, La Stupina, Fetele Târgului, Butnaru).
Se învecinează cu oraşul Slănic Moldova sud- vest şi comunele Dofteana vest, Bârsăneşti nord, Târgu Trotuş est, Pârgăreşti sud-est şi Oituz sud.
Relieful montan este reprezentat prin munţi şi măguri, cu altitudini ce scad de la vest la est 
Partea de nord- est a oraşului aparţine zonei subcarpatice, fiind alcătuită din formaţiuni tinere. Această zonă este marcată prin două elemente distincte: golful depresionar (culoarul Trotuşului) şi dealurile subcarpatice.

Activități specifice zonei:

Turism balneoterapeutic şi de agrement
​Târgu Ocna devine stațiune turistică de interes național prin Hotărârea Guvernului nr. 1122/10 octombrie 2002, iar din anul 2013 orașul este atestat ca stațiune balneoclimatică, prin Hotărârea Guvernului nr. 1072/11 noiembrie 2013

Activități economice principale:

Exploatarea şi prelucrarea sării, petrolului, lemnului
Turism
3 instituţii speciale ale Ministerului de Justiţie: Şcoala Naţională de Pregăture a Agenţilor de Penintenciare, Centrul de Reeducare Minori şi Spital Penintenciar

Obiective turistice:

Mina Salina este situată la circa 2 km de oraș, în masivul de sare Vâlcele- Slatinele, la 240 m adâncime și reprezintă, prin microclimatul de salină, un important factor natural de cură utilizat în terapia afecțiunilor respiratorii. Recunoașterea și utilizarea în scop terapeutic a mediului de salină, cu precădere în ultimele decenii, a pornit de la o serie de observații începând încă din secolul al XIX -lea. Principala indicație terapeutică a curelor de salină o reprezintă astmul bronșic la copii și adulți, cu debut cât mai recent, apoi bronșitele cronice simple, alergia căilor aeriene superioare (rinite, rinosinuzite alergice ș.a.), cu excepția puseelor.În baza de agrement există terenuri de sport, pistă amenajată pentru karturi, spații de joacă pentru copiii și o sală de spectacole și conferințe ”Florin Piersic”. De asemenea se poate vizita Muzeului sării și Biserica Sfânta Varvara amenajată într- una din galeriile salinei.
Muntele Măgura este recunoscut și ca Muntele Eroilor, ca urmare a luptelor din vara și toamna 1917, în care au căzut sute de eroi români. Pe acest munte se află Mănăstirea Măgura Ocnei (1665;2001) și Monumentul Eroilor (1928), de la cota 504. Acest munte a fost delarat, prin HG 2115/30.11.2004, Rezervație naturală și este o rezervație mixtă, cu specii de floră și faună protejate și peisagistică, în suprafața totală de 89, 70 ha. Rezervația este parte din Situl Natura 2000 Măgura Târgu- Ocna, cu o suprafață de cca. 844 ha, ce este localizat pe versantul drept al Râului Trotuși, între Valea Dofteanei și Valea Slănic. Specii de interes comunitar pentru care a fost declarat situl sunt două specii de amfibieni: specia Triturus cristatus (Tritonul cu ceastă) și specia Bombina variegata (Buhaiul de baltă). Muntele Măgura, acoperit de păduri (fag și carpen pe versantul nordic și pâlcuri de mesteceni și plantații de pini la poalele sale), constituie o atracție turistică prin bogăția fondului forestier și priveliștea pitorească.
Noul Centrul Balnear Parc Măgura inaugurat în 2009 în cadrul căruia se află două piscine în aer liber, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, Lacul fără fund (creat în 1986 prin prăbușire), romanticele aleei cu castani, accesul spre Muntele Măgura, cochetul stadion, festivalul orașului (din luna august) fac din acest parc un loc de întâlnire pentru toate vârstele și în toate anotimpurile. 
Biserici și mănăstiri:
Biserica Buna Vestire - Fosta Mănăstire Răducanu (1694;1763)
Biserica Adormirea Maicii Domnului, fostă Mănăstire Precista (1662;1860)
Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva, numită Domnească (sfârșitul sec. XVI; 1725)
Biserica Sfântul Nicolae, a fost ridicată între anii (1758 - 1772)
Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gravil (1737)
Biserica Armenească ”Schimbarea la Față a Sfintei Născătoare” (1765, 1825)
Biserica de lemn Sf. Gheorghe din Tisești (1752)
Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena (1824)
Biserica filială Sf. Treime, din cartierul Gura - Slănic (1820)
Catedrala romano - catolică Schimbarea la Față (1990)
Mănăstirea Măgura ocnei (1665;2001)
Mănăstirea Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare - Cireșoaia (2000)
Macheta Primei sonde de foraj mecanic din România și a treia din lume (1861) ridicată în 1977 în Poieni
Palatul administrativ (Primăria) - a fost construit între anii 1910 - 1912, după planurile marelui arhitect Petre Antonescu și sub conducerea antreprenorului italian Giuseppe Barolli. Clădire armonios proporționată, cu etaj și foișor, cu fațada placată cu gresie de Cireșoaia, cu un brâu de piatră în formă de frânghie, elemente specifice stilului neromânesc. Este, din punct de vedere arhitectural, una dintre cele mai valoroase clădiri administrative din județul Bacău.
Gara Târgu Ocna (”Gara Mare”) - 1884 și Halta Saline (1898)
Casa Borisov (1890)
 

Evenimente locale:

15 ianuarie - Comemorarea Mihai Eminescu
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române
8 martie - Ziua Internațională a Femeii
9 mai - Ziua Europei
10 mai - Ziua păsărilor și arborilor
28 mai - Ziua Eroilor
1 iunie - Ziua Copilului
30 iunie - Festivalul Folclorul și Prietenia
15 august - Zilele Oraşului
1 octombrie - Ziua internaţională a persoanelor de vârsta a III-a
5 octombrie - Ziua educatorului
3 noiembrie - Ziua vânătorului de munte
1 decembrie - Ziua Naţională a României
31 decembrie - Datini şi obiceiuri de Anul Nou

Facilități oferite investitorilor:

Disponibilitatea autorităților locale pentru parteneriatul public - privat
Concesionarea unor suprafețe de teren în vederea desfășurării unor activități de mică industrie, prestări servicii la prețuri avantajoase
Poziție geografică avantajoasă pentru investiții în agroturism și agrement
Cadru social favorabil
Resurse umane calificate
Infrastructură și logistică
Oportunități:
Potenţial turistic valoros
Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor existente
Dezvoltarea turismului balenar (existenţa Centrului Balnear "Parc Măgura", Târgu-Ocna, care poate oferi o paletă largă de servicii şi activităţi medicale)
Existența unor linii de finanțare ce stimulează turismul balnear și infrastructura specifică stațiunilor balneare

Proiecte de investiții:

Proiect ”Reabilitare străzi oraș Târgu Ocna” (str. Salinei, str. Poet Ion Grămadă, str. Pârâul Vâlcica, str. Ștefan Constantinescu, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. Gura Slănic, str. Coasta Măgurii)
Proiect ”Reabilitare modernizare și dotare Colegiul Național Costache Negri oraș Târgu Ocna”
Proiect ”Reabilitare modernizare și dotare Grădinița Piticot corp A și corp B”
Proiect ”Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură”
Proiect ” Construire bloc de locuințe pentru tineret C8”
Proiect ”Construire și dotare pentru multifuncțional tip creșă”
Proiect ”Valorificare turistică și modernizare specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna” - Contract de finanțare 1570/09.03.2018; Denumirea programului POR 2014 - 2020, Axa 7.1”
Proiect ”Achiziția unui utilaj pentru dotare serviciu de salubritate”
Proiect ”Modernizare patru străzi în orașul Târgu Ocna, județul Bacău: str. Viișoara, str. Cpt. Bușilă, str. Tăbăcari, str. Daniela Caurea
Proiect reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 1
Proiect reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2
Proiect reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Târgu Ocna
Proiect construire centru medical de permanență
Proiect amenajare Aqua Parc
Proiect amenajare patinoar
Proiect amenajare zona de agrement Lac Apă Sărată
Proiect amenajare parc aventură
Proiect construire bloc pentru specialiști
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 2014 - 2020
Proiect reabilitare rețea iluminat public
Proiect mobilitate urbană
Proiect reabilitare și modernizare străzi din cartierele orașului Târgu Ocna
Proiect reabilitare și modernizare și dotare Palat Administrativ Târgu Ocna
Proiect reabilitare Osuar Poieni
Proiect reabilitare și conservare obiective de patrimoniu
Proiect reabilitare, modernizare și dotare Monumentul Eroilor Măgura
Proiect realizare semaforizare oraș Târgu Ocna
​Proiect realizare sistem de modernizare video

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...