PRIMĂRIA TÂRGU LĂPUŞ

8885 Vizualizări
Targu Lapus
Tip: Oras
Adresa: Ţibleşului, nr. 2(Cod poștal: 435600), Județ: Maramures,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Leşe Mitru
Viceprimar:
Secretar General: Chira Neculina
Contabil: Iacob Corneliu

  • Suprafață: 24735 ha
  • Intravilan: 1729,35 ha
  • Extravilan: 23005,6 ha
  • Populație: 13981
  • Gospodării: 4686
  • Nr. locuințe: 4104
  • Nr. grădinițe: 14
  • Nr. școli: 14
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Boiereni, Borcuţ, Cufoaia, Dămăcuşeni, Dumbrava, Dobricu-Lăpuşului, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia, Stoiceni

Așezarea geografică:

Târgu Lăpuş este situat în partea de nord-vest a Depresiunii Transilvaniei, în judeţul Maramureş, la 47 km de Baia Mare - reşedinţa de judeţ
De-a lungul timpului, oraşul Târgu Lăpuş a evoluat înspre un centru administrativ, politic şi economic al zonei, participând la formarea zonei etnografice "Ţara Lăpuşului". Astăzi, oraşul polarizează întreaga depresiune, fiind singurul centru urban al acesteia şi făcând parte din categoria unităţilor administrativ-teritoriale cu rol de deservire în cadrul zonei imediate de rangul III, conform clasificării PATN, secţiunea a IV-a
Târgu Lăpuş, împreună cu satele aparţinătoare, are o suprafaţă teritorială totală de 24735 ha, din care suprafaţa intravilană totală însumează 1729,35 ha, iar cea extravilană 23005,6 ha
În componenţa oraşului Târgu Lăpuş intră şi următoarele sate, dispuse radial faţă de oraşul de reşedinţă: Boiereni, Borcuţ, Cufoaia, Dămăcuşeni, Dumbrava, Dobricu-Lăpuşului, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia, Stoiceni

Activități economice principale:

Prelucrarea lemnului
Fabricarea de mobilă

Obiective turistice:

Cheile Lăpuşului
Biserica monument de patrimoniu UNESCO Sfinţii Arhangheli - sat Rogoz
Mănăstirea "Sfânta Ana" - Rohia
Mănăstirea Şatra

Evenimente locale:

Sărbătorile Lăpuşului - organizate de ziua Înălţării Domnului
Festivalul de colinde - de Crăciun

Facilități oferite investitorilor:

La investiţii de peste 500.000 euro, Consiliul Local acordă scutiri la plata impozitelor pe clădiri şi impozit pe teren, pe o perioadă de până la 5 ani

Proiecte de investiții:

Economia bazată pe cunoaştere - oraşul Târgu Lăpuş participă în cadrul acestui proiect care va sprijini mediul rural şi mic urban în vederea dezvoltării sectorului privat, a stimulării utilizării tehnologiei informaţionale în şcoli şi în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii, a consolidării capitalului uman şi a reducerii decalajului rural-urban, în conformitate cu programul de integrare europeană
Campus şcolar Liceul "Petru Rareş" Târgu Lăpuş - prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea Casei de Cultura a oraşului Târgu Lăpuş - prin Programul naţional pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale şi dotări aşezăminte culturale în mediul urban
Extindere reţele de canalizare pluvială şi menajeră şi realizare staţie de epurare ape uzate în spaţiul rural al oraşului Târgu Lăpuş - derulat în baza OG 7/2006 privind instituirea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
Amenajare bază sportivă cu teren de fotbal (proiect tip I) în oraşul Târgu lăpuş, str. Stadionului, nr. 5 - spaţiu periurban - prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural
Reabilitare termică a 3 blocuri de locuinţe, în oraşul Târgu Lăpuş - prin Programul Naţional de Reabilitare Termică
Extindere reţele electrice (electrificare) în oraşul Târgu Lăpuş: zona Şoşba, str. Tineretului, L. Rebreanu, sat Răzoare - zona Cicastău + Cătun, sat Rogoz - zone şes, sat Inău - gospodării dispersate + legătură sat Inău cu Mănăstirea Şatra - prin Programul naţional "Electrificare 2007-2009" aprobat pe ordinul nr. 399/2008 al ministrului IRA+VP
Reabilitare, modernizare, extindere, echipare infrastructură educaţională Şcoala Generală Inău, nr. 106, judeţul Maramureş - prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea unui parc central în oraşul Târgu Lăpuş - prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
Modernizare infrastructură publică urbană - Programul Operaţional Regional 2007-2014, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane, în stadiu de semnare contract de finanţare
Reabilitare şi modernizare centru de servicii sociale pentru tineri în situaţii de dificultate - prin Programul Operaţional Regional 2007-2014, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane, în stadiu de semnare contract de finanţare
Realizarea a două blocuri ANL în oraşul Târgu Lăpuş, zona Tecioaia - prin Programul naţional locuinţe pentru tineri
Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sistemelor clasice de încălzire pentru clădirea Primăriei Oraşului Târgu Lăpuş, str. Ţibleşului, nr. 2 şi Centrul Social Multifuncţional, str. Tineretului, nr. 14 - prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult - FONDUL PENTRU MEDIU - în curs de evaluare
Asigurarea sustenabilităţii energetice a consumatorilor publici aparţinând UAT Târgu Lăpuş - prin realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice valorificând resursele energiei regenerabile POSS-CC - idee de proiect

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...