PRIMĂRIA TÂRGOVIŞTE

16439 Vizualizări
Targoviste
Tip: Municipiu
Adresa: Revolutiei nr. 1-3(Cod poștal: 130010), Județ: Dambovita,Romania
Cuvântul primarului

Primar: jr. Cristian Daniel Stan  

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

 

Primar: Daniel Cristian Stan - e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro / primar@pmtgv.ro
Viceprimar:
Viceprimar:
Secretar General: Chiru Cătălin Cristea
Contabil:

  • Suprafață: 5040 ha
  • Intravilan: 2490 ha
  • Extravilan: 2550 ha
  • Populație: 90339
  • Nr. grădinițe: 16
  • Nr. școli: 13
  • Nr. licee: 14
  • Nr. universități: 2
Așezarea geografică:

Oraşul este situat pe o terasă înaltă de 260 m, deasupra văii Ialomiţei, la limita între regiunea deluroasă subcarpatică şi de câmpie Pe aici, trecea drumul comercial cel mai important care lega Transilvania de Dunăre pe la Rucăr-Câmpulung- Târgovişte- Târgşor- Brăila, cu ramificaţii spre Bucureşti Perioada medievală i-a adus recunoaşterea ca târg de importanţă europeană, unde se schimbau mărfuri sosite din trei continente, cu cele ale producătorilor locali Datorită poziţiei geografice favorabile, localitatea Târgovişte este punctul de plecare spre câteva trasee de o valoare deosebită pentru turismul românesc: la numai 60 km se află oraşul Sinaia denumită „perla văii Prahovei" iar pe o variantă a acestui traseu se ajunge în Masivul Bucegi Urmând firul Dâmboviţei, se pătrunde în culoarul Rucăr-Bran, unde frumuseţea peisajului şi monumentele naturale, istorice şi de arhitectură au dezvoltat o reţea de agroturism montan De asemenea, oraşul se află la numai 75 Km de Bucureşti şi este un important nod de cale ferată, ceea ce facilitează contractele permanente cu toate oraşele mari ale ţării, în toate domeniile vieţii şi activităţii sale

Activități economice principale:

Potenţial industrial- Câteva unităţi economice importante la nivel naţional asigură dezvoltarea în continuare a industriei oraşului. Astfel: „Samsung-Oţel Inox S.A.", realizează table şi laminate din oţel inoxidabil. „Romlux S.A." este cel mai mare producător de surse de iluminat şi accesoriile lor, din România. „Swarco-Vicas S.A." ocupă un loc primordial în industria românească de lacuri şi vopsele. „Combinatul de Oţeluri Speciale – Mechel S.A." este cel mai mare producător din România de oţeluri speciale pentru rulmenţi şi scule pentru industria electrotehnică, "UPET S.A." – fondată în anul 1872 a dobândit experienţă în ultimii 40 ani în studiul, proiectarea şi fabricarea de utilaj petrolier şi de robinete de uz industrial Sectorul micii industrii este reprezentat de numeroase societăţi având ca profil confecţii, mobilier, produse chimice, construcţii, industria lemnului, industria alimentară Economia de piaţă asigură dezvoltarea fără constrângeri a industriei şi agriculturii, a comerţului şi culturii ţării, în care municipiul Târgovişte îşi va păstra locul său de vatră de istorie şi de oraş mereu modern

Obiective turistice:

Muzee: Complexul Muzeal "Curtea Domnească" "Curtea Domneasca" grupeaza monumente din secolele XV-XVIII. Prima casă domnească, împrejmuită cu un zid de incintă din piatră, cu turnuri patrulatere, datează din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân. Sub Vlad Ţepeş (1456-1462) Curtea Domnească a dobândit noi construcţii printre care şi Turnul Chindiei Turnul Chindiei: Vizitatorul urcă 122 de trepte pentru a se bucura de încântătoare privelişte a oraşului şi împrejurimilor ce i se oferă de la înălţimea celor 27m ai terasei turnului, va zăbovi la etajele al doilea şi al treilea pentru odihnă, timp în care se poate familiariza cu personalitatea domnului Vlad Ţepeş, prezentă în fotoexpoziţia intitulată "Vlad-Ţepeş- Dracula. Legendă şi adevăr istoric Biserica Domnească Mare: Ctitoria lui Petru Cercel se încadrează în tipul de plan cruce greacă (ca şi biserica din Curtea de Argeş şi Mitropolia Târgovişte) care au servit ca model Dintre piesele de mare valoare artistică care mobilează biserica se remarcă iconostasul brâcovenesc realizat în lemn, sculptate şi poleite cu aur, având pe registrul de deasupra uşii împărăteşti stema Tării Romăneşti, iar pe bagheta superioară, anul realizării încrustat cu cifre chirilice şi arabe: 1693 Biserica Sfînta Vineri: Este ctitoria lui Vlad Călugărul şi a soţiei sale Smaranda. Această construcţie este tratată arhitectural ca nişte adevărate chilii mănăstireşti, cele 4 încăperi dispuse în şir, cu bolţi şi pardosite cu cărămizi, armonios concepute, dar modeste şi care emană simplitate Muzeul Tiparului şi al Calităţii Româneşti Vechi: A fost inaugurat la 30 decembrie 1968 şi este adăpostit în casa scriitorului I.Al.Brătescu Voineşti, unde acesta a creat cea mai mare parte a operei sale Muzeul cuprinde 3 sectiuni: 1. relevă rolul Târgoviştei de prim centru cultural al ţării 2. prezintă poeţii redeşteptării naţionale, născuţi în Târgovişte 3. cuprinde scriitorii aduşi de viaţă pentru o clipă sau o eternitate în acest oraş Muzeul scriitorilor târgovişteni prezintă vizitatorului, ediţii princeps, corespondenţă, mobilier de epocă, obiecte cu caracter memorial, artă plastică, fotografii care vin să ilustreze în mod fericit, talentul scriitoricesc, frământările oamenilor de cultură de pe aceste meleaguri Casa Atelier "Gheorghe Petraşcu":

Inaugurată ca expoziţie la 12 aprilie 1970, casa aminteşte vizitatorului de clipele petrecute de cel care s-a legat prin pânzele sale de Târgovişte Influenţat de Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petraşcu se desprinde de aceasta şi îşi creează un stil original, realizat în modalitatea de a expune pe pânză o pastă consistentă plină de strălucire Muzeul expune şi obiecte cu caracter memorial, fotografii, scrisori, peneluri, şevaletul, obiecte pesonale care vin să facă legătura dintre sufletul vizitatorului si frământările artistice ale pictorului Muzeul de Artă: Înfiinţat în 1991, intrarea imobilului are coloane, iar în interior uşile pictate cu elemente vegetale şi având frontonul de stucatură realizat de pictorul italian Giovani del Basso În 1970-1988 s-a luat hotărîrea înfiinţării unui muzeu de artă Casa Atelier "Vasile Bledea": Astăzi colecţia "Vasile Bledea" este adăpostită în casa Angela Georgescu, o locuinţă veche, cu pridvor închis cu geamlâc aşezat deasupra pivniţei, monument de arhitectură românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, casa care a fost restaurată în anul 2000 Muzeul Regional de Istorie (Galeriile Stelea): Deschiderea oficială a Muzeului Regional din Târgovişte a avut loc la data de 30 ianuarie 1944 şi cuprindea pe lângă lapidariu, rezultat în urma demolării clădirii-depozit de la Mitropolie şi alte obiecte provenite din donaţii, stampe, tablouri, carte veche, documente, fotografii, reprezentând Curtea Domnească şi Turnul Chindiei Muzeul Naţional al Poliţiei Române: A fost inaugurat la 7 iulie 2000 în fosta casă a coconilor ridicată de Constantin Brâncoveanu pentru fii săi Există documente de legislaţie purtând semnături ale domnitorilor, uniforme, însemne de grad, cărţi, publicaţii, periodice, albume, drapele, lucrări de artă cu tematică adecvată, arme de foc si albe Biserici şi mănăstiri: Complexul monumental "Stelea" Complexul monumental metropolitan Biserica Alba Biserica Sf. Nicolae - Simuleasa Biserica Stolnicului Biserica Sf. Nicolae - Andronesti Biserica Sfintii Voievozi Biserica Sf. Gheorghe Biserica Cretulescu Biserica Sfintii Imparati Biserica Buzinca Biserica Lemnului Biserica Sf. Ioan Botezatorul Biserica Târgului Biserica Sf. Nicolae Geartoglu Biserica Sfintii Atanasie si Chiril Biserica Oborul vechi Complexul Monumental Dealu

Evenimente locale:

-Festivalul "Tudoriţa" – 20.02.2010
-Sărbatorile Pascale – 01.04.2010
-Festivalul Papuşilor Vii – 1. 06.2010
-Festivalul Babel, 13 – 17 Iunie 2007
-Atacul de noapte – 16 -17.06.2010 Zilele Cetăţii – 8 – 12. 09.2010
-Festivalul de romanţă "Crizantema de aur" – 21 – 24.10.2010
-Sarbătorile de iarna - 4.12. 2010 – 07.01.2011

Proiecte de investiții:

Centrul integrat de instruire ş i consiliere pentru copiii rromi - T â rgovi ş te - Cartierul Prepeleac
Amenajare Pia
ţ a 1 Mai
Centru de informare turistic ă
Reintroducerea î n circuitul turistic a Cet ă ţ ii de Scaun T â rgovi ş te - prima capital ă cultural ă ş i istoric ă a Ţ ă rii Româ ne ş ti
Casa Patrimoniului - Str. A.I.Cuza (colţ cu Str. Ditescu Stan)
Modernizarea ş i reabilitarea drumului de centura a Municipiului T â rgovi ş te, reabilitare s ă li de sport + reţ ele
Colegiul Na
ţ ional "Ien.V ă c ă rescu"
Deviere reţ ele ap ă , canalizare ş i gaze naturale - alimentare cu ap ă ş i gaze naturale - Colegiul Economic "Ion Ghica"
Reabilitare
ş i mansardare - Bl.1 Str. Laminorului Tronson B + reţ ele (locuinţ e sociale î n lista CJDta / 2006) ş i anexe
Amenajare depozit de
ş euri menajere – depozit ecologic nou
Complex turistic de nataţ ie T â rgovi ş te
Un număr de 185 de blocuri î n reabilitare

Galerie
bgallery_646x404.jpg
bgallery_primaria-targoviste.jpg
bgallery_primaria-tgv.jpg
<
>

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...