PRIMĂRIA TÂMBOEŞTI

28245 Vizualizări
Tamboesti
Tip: Comuna
Adresa: Comuna Timboesti(Cod poștal: 627355), Județ: Vrancea,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: D-l. Pleşea Mariean
Viceprimar:
Secretar General: Dănilă Anişoara
Consilier superior: Nedelcu Dumitru
Consilier superior: Antonache Cătălin
Consilier Debutant: Soare Alexandra Cristina
Inspector : Apostu Roxana
Consilier asistent : Ponea Diana
Expert achiziții: Milanovici Mihaela
Referent: Nistoroiu Valeriu
Referent: Moldoveanu Vasile
Referent: Nistoroiu George
Referent 1A: Basarăm Rodica
Șef S.V.S.U.: Chiriac Gigel
Bibliotecar: Merişor Aurelia
Asistent comunitar: Iordan Elena
Paznic: Ţigănuţ Nicuşor
Paznic comunal: Slova Gică
Paznic comunal: Tănase Mircea
Paznic comunal: Iordache Marian
Muncitor calificat: Simion Florin Dorian
Șofer: Filimon Liviu

  • Suprafață: 2427 ha
  • Intravilan: 310,91 ha
  • Extravilan: 2116,09 ha
  • Populație: 3236
  • Gospodării: 1010
  • Nr. locuințe: 1165
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Tîmboești, Slimnic, Pădureni, Trestieni

Așezarea geografică:

Comuna se află în sudul judeţului, aproape de limita cu judeţul Buzău, pe malurile râului Slimnic. Este traversat de şoseaua judeţeană DJ202E, care o leagă spre nord-vest de Bordeşti (unde se termină în DN2N) şi spre sud-est de Obrejiţa (unde se intersectează cu DN2) Sihlea . Situată mai exact în partea de sud-vest a judeţului Vrancea, comuna Tîmboeşti este de fapt prima podgorie însemnată la intrarea în judeţul Vrancea dinspre Râmnicu Sărat, la nord de D.N. 2 (E85). 
Şoseaua principală este situată cu aproximatie pe directia N-S , distanţa de la intrarea în comună până la primărie fiind de circa 3 km, iar până la ieşirea spre Bordeşti de circa 5 km. Cu aproximaţie, aceeaşi distanţă este şi între extremitatea vestică (fântâna de la Ionel Chiriac din satul Slimnic) si cea estică, reprezentată de crucea (troiţă) de la Mândroiu. Relativ izolat de restul comunei este satul Trestieni, situat pe dealurile subcarpatice ce domină de la înălţimea de peste 200 m restul comunei, oferind, în zilele senine,  vizibilitate până spre Gugeşti şi Focşani, Lacul Sărat.

Activități specifice zonei:

Viticultură
Pomicultură
Apicultură
Creșterea animalelor
Cultivarea cerealelor
Comerț
Producție

Activități economice principale:

Localitatea Tîmboeşti este clasificată ca fiind preponderent agricolă. Principalele activitaţi ale locuitorilor sunt exploatarea viţei de vie, cultivarea pământului, zootehnia și apicultură.
Actualmente, comuna Tîmboeşti, nu dispune de multe obiective economice, fapt care face ca majoritatea populaţiei să lucreze în agricultură. Produsele agricole rezultate în urma activităţilor specifice sunt valorificate de către producătorii particulari în propriile gospodării sau se vând pe pieţele din oraşele ţării.
În localitatea Tîmboeşti funcţionează mici unităţi privatizate, organizate ca societăţi comerciale, întreprinderi individuale/familiale sau persoane fizice autorizate (7 SRL-uri, 5 întreprinderi familiale, o întreprindere individuală şi o persoană fizică autorizată)
Cel mai important agent economic de pe raza localităţii este S.C. MINEMA CONDESIG S.R.L. ce activează şi are piaţă de desfacere atât la nivel local cât si naţional. Activitatea principală a companiei o reprezintă producţia de tricotaje.
Capitalul privat, regăsit în sectorul serviciilor comerciale şi prestărilor de servicii a demarat în volum mic şi cu preponderenţă în domeniul comerţului cu amănuntul.
Agricultura a rămas însă principala activitate economică a locuitorilor comunei, comuna Tîmboesti fiind una dintre comunele cu cel mai mare număr de producatori în ramuri precum viţa de vie, cerealele, creşterea animalelor şi apicultură.

Obiective turistice:

Din punct de vedere al infrastructurii de turism , comuna Tîmboesti nu deţine o tradiţie turistică. Trebuie totuşi menţionat Popasul Tîmboeşti, care se află la jumatatea distanţei dintre Râmnicu Sărat şi Focşani pe drumul E85, este locul unde fac pauză cei mai mulţi şoferi de autocare şi pasagerii lor, precum si soferii de TIR-uri, atraşi probabil şi de imaginea ce se vede din lacul amenajat în spatele popasului.
Trebuie menţionate şi schiturile şi manastirile ce se află la distanţe relativ mici de comuna Tîmboeşti, în comunele vecine.
În satul Ruget, pe un platou, a existat un vechi schit de calugări, făcut din barne, denumit schitul Cesirului. Schitul s-a aflat pe locul mostenit de la bătrani, unde de fapt se află o cruce cu scris vechi. Schitul s-a desfiinţat datorită ciumei care a bântuit în rândul localnicilor din schit şi a celor din jur.
​Comunitatea din Timboeşti îşi derulează viaţa spirituală în sânul celor 3 parohii ortodoxe (una de rit vechi) si o biserică adventistî crestină de ziua a şaptea. Biserica ortodoxă din Valea Tîmboeştilor "Nasterea Maicii Domnului", Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Slimnic, Biserica ortodoxă de stil vechi "Sf. Dimitrie", Biserica crestină adventistă Tîmboeşti, Biserica crestin adventistă Trestieni.

Evenimente locale:

Începand cu luna August 2017 se vor organiza "Zilele Comunei Tîmboeşti", în ultima sambată din lună, eveniment ce se speră să fie unul de tradiţie, care dă startul începerii campaniei agricole,  la care sa fie prezentate obiceiurile şi tradiţiile  locale şi la care să se reîntâlnească cât mai mulţi fii ai satului.

Facilități oferite investitorilor:

Întrucât comuna Tîmboeşti dispune de potential economic, terenul agricol ocupând peste 64% din teritoriul administrativ, initiativa particulara va trebui încurajată în sensul valorificării strugurilor, produselor vegetale şi animale şi a resurselor de muncă locale.
Distanţa relativ mică fată de Bucureşti şi asezarea foarte aproape de DN2, reprezintă un atu ce trebuie valorificat.
Faptul că sunt întâlnite mai multe forme de relief , cu o vegetaţie şi fauna foarte diversificată trebuie să reprezinte un avantaj pentru atragerea investitorilor pentru multiple domenii de activitate, inclusiv agroturism

Proiecte de investiții:

Infrastructura de transport din comuna Tîmboeşti a beneficiat de-a lungul timpului de lucrări de reabilitare și asfaltare:
- Reabilitare şi asfaltare drum comunal Tîmboeşti - Cornetu
- Reabilitare şi asfaltare drum comunal (centru-limita Cândeşti)
- Reabilitare şi asfaltare drum Tîmboeşti-Slimnic- Trestieni şi construire pod peste pârâul Slimnic
- Reabilitare şi asfaltare drum comunal (uliţa morţilor)
- Reabiliatre şi asfaltare drum comunal (centru-Biserica Tîmboeşti)
- Reabilitare şi asfaltare drum comunal , satele Slimnic si Pădureni
- Reabilitare şi pietruire drum zona Gogan-Carădaneşti şi construire podeţ peste pârâul Slimnic
- Reabilitare si pietruire drum zona Ursu-Ruget şi construire podeţ peste pârâul Slimnic.
- Alimentare cu apă pentru toate satele compunente ale comunei. Reţeaua de alimentare cu apă a fost externalizată către S.C. CUP S.A. care a întreprins demersurile necesare pentru extinderea reţelei de apă şi realizarea unei reţele de canalizare, toate aceste obiective urmând a fi realizate printr-un MASTER PLAN la nivelul întregului judeţ.
Se află în stadiul de executie urmatoarele obiective:
- Modernizare drumuri de interes local, comuna Tîmboeşti, zonele Slimnic, Tîmboeşti, Cărădăneşti, Ruget
- Construit pod peste pârâul Slimnic, zona Ţuicu
- Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd prin proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi"
La nivelul localităţii s-a trecut la iluminatul stradal pe becuri tip LED, iluminat stradal care  a fost extins si în zonele vulnerabile, reducându-se foarte mult consumul de energie.
Infrastructura şcolară a suferit îmbunătăţiri majore în ultima perioadă. Cele două şcoli gimnaziale şi grădiniţa Slimnic au suferit reabilitări, modernizări si dotări de ultimă generaţie fiind la standarde înalte în ceeace priveşte condiţiile oferite. Au fost create două laboratoare de informatică dotate cu echipamente IT unde elevii îşi desfăsoară orele de informatică sau în care îşi desfasoară orele de curs la care se poate face şi prezentare cu ajutorul calculatorului. La şcoala Tîmboeşti a fost construită o sala de sport nouă şi o grădiniţă nouă, unde copii îşi desfăşoară orele în specialitatea respectivă.
​Pentru rezolvarea multiplelor probleme sociale cu care se confruntă localitatea, se află în stadiul de implementare PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  (POCU),  Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...