PRIMĂRIA STREJEŞTI

27609 Vizualizări
Strejesti
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Vizantie Constantin
Viceprimar:
Secretar General: Neacşu Sorin
Contabil:Cîrstea Costinel

  • Suprafață: 4707 ha
  • Intravilan: 289 ha
  • Extravilan: 4418 ha
  • Populație: 3472
  • Gospodării: 1456
  • Nr. locuințe: 1668
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Strejeşti de Sus, Colibaşi, Mamura, Strejeşti, Strejeşti de Jos

Așezarea geografică:

Comuna Strejeşti este situată în partea de nord-vest a judeţului Olt, la 15 km distanţă de oraşul Drăgăşani şi la 25 km de municipiul Slatina, reşedinţa de judeţ.
Drumul naţional DN 64 asigură legătura între comună şi restul localităţilor din judeţul Olt.

Activități specifice zonei:

Legumicultură
Cultură mare
Viticultură
Pomicultură
Zootehnie

Obiective turistice:

"Casa Fraţii Buzeştii"

Facilități oferite investitorilor:

Legumicultura reprezintă principala preocupare a locuitorilor comunei, constituind, în acelaşi timp şi cea mai importantă oportunitate. Pot fi realizate investiţii în amenajarea unor sere şi solarii, a unor sisteme moderne de irigaţii şi a unor centre de colectare şi valorificare a legumelor, cultivându-se aici produse integral ecologicede asemenea, este necesară o fabrică de conservare a legumelor, în special a ardeilor şi gogoşarilor, aceste culturi având deja tradiţie pe aceste terenuri
Sunt necesare investiţii în dezvoltarea agriculturii pot fi organizate aici societăţi agricole, fiind necesare dotări cu utilaje performante de lucru şi centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor agicole
Sectorul zoohetnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau micro-ferme de creştere organizată a animalelor şi dotarea cu centre de prelucrare a produselor animale: carne, lapte, lână, piei, etc.
Pot fi amenajate aici ateliere cu profil de industrie uşoară: confecţii textile, confecţii încălţăminte ş.a., domenii în care poate fi angrenată forţă de muncă calificată şi necalificată, din localităţile comunei
Turismul şi agro-turismul pot fi dezvoltate pe aceste meleaguri prin amenajarea unor pensiuni
Administraţia locală este interesată de dotarea primăriei cu unelte utilaje, între care: basculantă, maşini de transport materiale, ş.a. şi de parteneriat în amenajarea unei pieţe de gross.
Administraţia locală doreşte înfrăţirea cu o localitate din Austria sau Germania.
Facilităţi pentru investitori: Pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor şi pentru dezvoltarea social-economică a întregii comune, administraţia locală este dispusă să colaboreze cu eventualii investitori oferind anumite facilităţi:
* prezentare şi reprezentare comunitate
* suport logistic şi consultanţă
* scutiri de taxe şi impozite în temei legal
* concesionări de terenuri
* acces la utilităţi
* forţă de muncă locală, ş.a.

Proiecte de investiții:

Finalizat Proiect SAPARD "Reabilitare DC 20"
Este în derulare un proiect "Asfaltare DC 1100 şi 307"
Se află în fază de proiect "Alimentare cu apă şi canalizare"

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...