PRIMĂRIA STEJARI

32853 Vizualizări
Stejari
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 217470), Județ: Gorj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Păiuși Robert Ionuț
Viceprimar:
Secretar General: Bucea Claudiu
Contabil: Coardă Mihaela Elena

  • Suprafață: 7439 ha
  • Intravilan: 505 ha
  • Extravilan: 6934 ha
  • Populație: 2427
  • Gospodării: 1454
  • Nr. locuințe: 1435
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Stejari, Baloşani, Băceşti, Dealul-Leului, Piscoiu, Popeşti

Așezarea geografică:

Comuna Stejari este situată la o distanţă de 45 km de oraşul Târgu Cărbuneşti şi la 75 km de Municipiul Târgu Jiu
Zona are o bună accesibilitate la căile de comunicaţie rutieră, prin DJ 605B, drumuri comunale şi stradale. Este în amenajare şi un drum vicinal care va asigura legătura cu comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea şi în modernizare drumuri comunale ce vor asigura legătura cu comunele vecine Hurezani şi Dănciuleşti
Peisajul natural al comunei Stejari este deosebit de atractiv

Activități specifice zonei:

Agricultură: cultura plantelor, creşterea animalelor, valorificarea fructelor de pădure
Extracţie şi transport gaze naturale
Prelucrarea lemnului
Comerţ

Activități economice principale:

Agricultură
Extracţie gaze
Apicultură
Activităţi meşteşugăreşti de prelucrare a lemnului

Obiective turistice:

Biserica ortodoxă "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din satul Stejari - monument istoric
Stejarii seculari în satele Stejari, Popeşti, Piscoiu - monumente ale naturii
Peisaj variat şi atractiv oferit de dealurile subcarpatice împădurite, poienile şi platourile dintre dealuri şi păduri

Evenimente locale:

Zilele comunei Stejari, 18-20 iulie
Festivalul folcloric "La Stejarul din Răscruce" ed. a VIII-a în 20 iulie 2016 
Bâlciul anual de Sfântul Ilie - 20 iulie 
​Programe artistice omagiale în zilele de sărbători naţionale
Hramul Bisericii Baloşani şi Bisericii Băceşti: "Sfânta Cuvioasa Paraschiva" - 14 octombrie
Hramul Bisericii Stejari "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" - 21 noiembrie 
Hramul Bisericii Monument istoric Stejari "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" - 21 mai
Hramul Bisericii Stejari - Judele şi bisericii Piscoiu "Sfântu Mare Mucenic Dimitrie" - 26 octombrie
Hramul Bisericii Piscoiu - Voievoda "Închinarea Cinstitului Lanţ al Sfântului Apostol Petru" - 16 ianuarie

Facilități oferite investitorilor:

Posibilitatea înfiinţării unor ferme de creşterea animalelor, existând mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe
Posibilitatea cultivării plantelor industriale, a cătinei, pe platourile întinse de pe dealuri
Posibilitatea înfiinţării unor livezi de pomi fructiferi (meri, peri, vişini, cireşi, piersici)
Plantarea viţei de vie şi valorificarea strugurilor (multe dealuri cu platouri întinse, expuse la soare şi sol adecvat)
Înfiinţarea unor microîntreprinderi pentru valorificarea şi prelucrare laptelui, fructelor, legumelor, plantelor industriale, fructelor de pădure
Forţă de muncă
Posibilitatea dezvoltării agriculturii
Păşuni, fâneţe, platouri pe care se pot cultiva plante industriale sau înfiinţa livezi şi podgorii
Materie primă: lapte vacă, carne, lemn, plante medicinale, fructe de pădure, legume, fructe
Infrastructură utilităţi: apă, electricitate, gaze, drumuri modernizate, colectare deşeuri

Proiecte de investiții:

Proiecte de investiții realizate 2010-2015:
Bază sportivă multifuncțională
Centrul cultural multifuncțional
Extindere clădire Școala Gimnazială Stejari
Sistem alimentare cu apă
Iluminat public
Sistem colectare deșeuri menajere
Consolidare și reparație Biserică Piscoiu
Modernizare drumuri sătești Linia-Piscoiu
Proiecte de investiții în curs de execuție 2016-2017
Modernizare drumuri de interes local (Stoia, Judele, Băltina, Piscoiu)
Modernizare drum comuna DC40A Baloșani-Stejari și DS Piscoiu
Modernizare drum comunal DC38A Stejari-Hurezani
Înființare și dotare centru de îngrijire copii, asistență după programul școlar tip After School Stejari
Înființare și dotare servicii publice de gospodărire comunală Stejari (tractor cu remorcă, buldoexcavator, autogreder, multifuncțională)
Dotare cămin cultural Stejari
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Stejari
​Construire grădiniță sat Stejari

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...