PRIMĂRIA SOCOL

29593 Vizualizări
Socol
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 126(Cod poștal: 327365), Județ: Caras-Severin,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ghiţă Olgiţa
Viceprimar:
Secretar General: Țițirigă Adriana
Contabil: Ocanovici Nevena

  • Suprafață: 6975,107 ha
  • Intravilan: 176,854 ha
  • Extravilan: 6798,253 ha
  • Populație: 1850
  • Gospodării: 715
  • Nr. locuințe: 860
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Socol, Zlatita, Câmpia, Pârneaura și Baziaș

Așezarea geografică:

Comuna Socol este situată în partea de sud- vest a Banatului şi a Județului Caraş-Severin la poalele Carpaților Meridionari (Muntii Locvei) și se întinde pâna la bazinul Dunării şi a Nerei care delimitează natural frontiera de stat cu Serbia. Comuna este situată pe malul stâng al Nerei, pe o lungime de 22 Km din amonte și până la vărsare în Dunăre,cât și pe malul Dunării, între km fluvial 1062-1075, înconjurată la nord de piemonturi ale caror inălțimi nu depaşesc 300 metrii, altitudinea zonei osciland intre 78 110 m de la nivelul mării.
Comuna Socol se află la intersecția meridianului 21°22'30" Longitudine estica cu paralela 44°51'30" latitudine nordică, se învecineaza în partea de sud- vest și nord cu Serbia, în est cu comuna Pojejena și în partea de nord cu comuna Naidas.
​Cel mai apropiat oraş este la 35 km, Moldova-Noua, oraşul Oraviţa este la 49 de Km iar Municipiul Resiţa , reşedinţa de judeţ se află la o distanta de 102 km. Cel mai apropiat punct vamal este Naidaş la 22 km., iar păna la punctual vamal Moldova- Veche este o distanta de 33 km.

Activități specifice zonei:

Pe raza comunei există trei cămine culturale în localitățile - Socol, Cămpia şi Zlatița deservite de către un angajat din cadrul primăriei.
În parcul din centrul comunei Socol, a fost ridicat un monument, în anul 1995, în cinstea eroilor neamului.
La nivel de comună activează ansamblul folcloric „SOKO”

Activități economice principale:

1. AUTORITATILE PUBLICE LOCALE
Conform legislației în vigoare la nivelul comunei Socol funcționează :
1 Consiliul local al comunei Socol, ca organ deliberativ, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr 48/24 iunie 2016. Consiliul Local se compune din 11 consilieri, făcând parte din 8 formațiuni politice și uniuni ale minoritaților naționale.
În baza prevederilor art 54 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, Consiliul Local este organizat din 3 Comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate astfel:
- Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economica-Sociale, Buget, Finante, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultura, Gospodarie Comunala, Protectia Mediului, Servicii si Comert, compusă din 5(cinci) membrii.
- Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, compusă din 3( trei) membrii.
- Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice și a Drepturilor Cetățenilor, compusă din 3( trei) membrii.
2. Primarul cu aparatul de specialitate, ca autoritate executivă. Doamna Olgița GHIȚĂ, a fost validată in funcția de primar a comunei Socol în anul 2012 și realeasă în anul 2016. Domnul Cizmaş Bogdan a fost ales in funcția de viceprimar al comunei Socol prin Hotararea Consiliului Local nr. 52 / 11.07.2016
AGRICULTURA
Suprafaţa totală a teritoriului administrative al comunei Socol este de 7532 ha, repartizată pe următoarele categorii de folosință :
- teren arabil 2.627,00 ha
- vii 26,00 ha
 -livezi 2,00 ha
- păşune 2315,00 ha
-fănețe 186,00 ha
-păduri și alte terenuri forestiere 1.679,00 ha
- terenuri cu ape și stuf 355,00 ha
- căi de comunicații și drumuri 68,00 ha
- terenuri cu construcții și curți 188,00 ha
- terenuri degradate neproductive 86,00 ha
Situația terenurilor agricole structurată pe localități ale exploatațiilor agricole individuale în proprietate privată este următoarea:
Socol + Baziaș: arabil- 982, pășune- 65, fâneață- 68, livezi- 1, total- 1116
Câmpia: arabil- 783 pășune- 93, fâneață- 90, livezi- 1, total- 907
Zlatita + Parneaura: arabil- 834, pășune -101, fâneață- 98, vii- 16,total 1049
Total suprafață: arabil- 2599, pășune -259, fâneață- 186, vii- 26, livezi- 2, total 3072
Proprietarii care posedă între 0,5 -10 ha de teren sunt în număr de 1126, iar cei care posedă între 10 - 50 ha sunt în număr de 19.
Producții medii la hectar obținute de producătorii agricoli de pe raza comunei Socol
-grâu 3000 kg/ha
-orz 2500 kg/ha
- ovăz 2200 kg/ha
- porumb 3750 kg/ha
- cartofi 18 t/ha
Firme Reprezentative:
A.F. Bouda Zlatița
I.I. Giuricici Daliborca
PFA Gocia Cristian Marcel
I.I. Boldi Maria- Funcțional
I.I. Racovici Violeta- Funcțional
S.C. Rujici Prodcom- Funcțional
SRL Funcțional- Funcțional
I.I. Popa Luminita- Funcțional
S.C. Imperial SRL- Funcțional
S.C. Delmina SRL- Funcțional
l I.I. Damianovici Lilia- Funcțional
S.C. Presing Com SRL- Funcțional
I.I. Teodor Teodor- Funcțional
I.I. Velimirovici Zoramina- Funcțional
I.I. Ciontea Bogdan- Funcțional

Obiective turistice:

Cele mai importante obiective turistice Socol
Fluviul Dunărea
Mănăstirea Baziaș
Mănăstirea Cusici
Mănăstirea Zlatita
Munții Locvei
Pescuit sportiv și agreement
Trasee și drumeții montane
Turism de agrement și agroturism / turism rural
Parcul Natural Porțile de Fier
Râul Nera
Rezervația naturală Balta Nera
​Turism cinegetic - vânătoare

Evenimente locale:

Pe raza comunei există trei cămine culturale în localitățile- Socol, Cămpia şi Zlatiţa deservite de către un angajat din cadrul primăriei.
În localitatea Socol
- nedeia 22-23 mai
- ruga,, Sfântul Ilie” 2 august
-Boboteaza (Sfinţirea apei la râul Nera) 19 ianuarie
-Sfântul Sava 27 ianuarie
În localitatea Baziaş
- nedeia ,, Sfântul Ispas” Înălțarea Domnului
- ruga Preobrajenie,, Schimbarea la față” 19 august
În localitatea Câmpia
- nedeia ,, Sfântul Ieremia” 14 mai
-ruga ,, Prepodobna Muceniţa Parascheva" 8 august
În localitatea Pârneara
- nedeia a doua zi de Paşte
- ruga ,, Vidovdan” 28 iunie
În localitatea Zlatița
- nedeia „Sfântul Gheorghe” 6 mai
- ruga,, Ziua Crucii” 27 septembrie
În toate localitatile comunei în perioada februarie- mai se organizează un bal mascat cunoscut în zonă cu denumirea de Faşang.
În prima săptămână după Paşte are loc ,,Kumacianie”- obiceiul locului de înfrățire între copii.
În data de 18 şi 19 august a fiecărui an, în localitatea Baziaș are loc sărbătoarea ,, Preobrazenije ( Schimbarea la față a Domnului) manifestație unde un număr de aproximativ 250 persoane sărbătoresc la Mănăstirea Baziaş - Monument Istoric, ctitorită de Sfântul Sava.
În data de 19 ianuarie a fiecărui an în localitatea Socol, are loc sărbătoarea ,, Bogojavlienije,, ( Boboteaza) pe malurile Râului Nera, atât cel românesc cât și cel sârbesc, cu participarea reprezentanților autorităților române cât și sârbe și a reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Sârbe. La eveniment participă aproximativ 250 – 300 de credincioși din localitățile de o parte și cealaltă a Râului Nera, ocazie în care se aruncă crucea în apă, iar tinerii se întrec înot pentru a o recupera chiar dacă apa are în acel moment aproximativ – 10,- 15 grade Celsius.
Totodata în cursul luni septembrie în toate localitățile comunei are loc Balul Strugurilor.
​În toate localitățile comunei se sărbătoreşte pe stilul vechi Crăciunul sârbesc, în data de 7 Ianuarie și Anul Nou, în data de 14 ianuarie fiind cele mai importante sărbători religioase

Facilități oferite investitorilor:

Oportunități
Imediata vecinătate cu Serbia și Ungaria
Înfrățire dintre comunele din regiune cu cele din alte țări
Crearea unor facilități pentru localnici și tinerele familii pentru a nu părăsi comuna
Îmbunătăţirea calității vieții și nivelului de trai al populaţiei
Stabilirea domiciliului în mediul rural a populaţiei salariate din mediul urban
Intersul firmelor multinaționale pentru forţa de munca zonală, prin crearea de noi locuri de munca în localitățile din zona sau prin acordarea de facilități (transport); - Apariția fondurilor pentru dezvoltarea gospodariilor mici (ex. FIDA)
Apariția fondurilor pentru spatiul rural FEADR și a plăţilor compensatorii
Sursa pentru o serie de noi activități în mediul rural
Dezvoltarea activitatii piscicole, sericulturii, cultivării ciupercilor, plantelor medicinale
Existența fondurilor pentru tineret
Legislația favorizează angajarea tinerilor și șomerilor
Atragerea de investiții directe
Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală
Existența fondurilor comunitare pentru dezvoltarea acestor activităţi
Valorificarea meşteşugurilor tradiționale și a tradițiilor
Oportunitățile create de spațiul rural, cultural si construit al zonei
Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în scopul dezvoltarii tuturor tipurilor de infrastructură
Atragerea de programe de finanţare active pentru repararea și modernizarea drumurilor comunale
Modernizarea infrastructurii rutiere
Atragerea de programe de finanţare active
Introducerea facilităților fiscale pentru agenții economici care investesc în proiecte de protecție a mediului;
Modernizarea stației de epurare a apei
Atragerea de programe de finanţare active
Modernizarea şcolilor şi grădiniţelor
Obţinerea de fonduri din organizarea unor evenimente, sponsorizări, proiecte
Atragere de fonduri si de programe de finantare pentru dotarea cabinetelor medicale cu necesarul de echipamente
Crearea unor facilități privind condițiile de trai a personalului medical
Creşterea numărului de posturi telefonice în comună
​Facilități acordate de la bugetul statului în vederea stabilirii tinerilor în comună

Proiecte de investiții:

PNDR :
Modernizare strazi si drum communal DC 111 in Comuna Socol
PNDL:
Reabilitare și extindere sistem de iluminat public in Comuna Socol
Extinderea rețelei de apă potabilă și Realizarea branșamentelor în Comuna Socol
Extinderea rețelei de canalizare și realizarea racordărilor în Comuna Socol Reabilitare și modernizare Școala Primara localitatea Zlatita, Comuna Socol
Reabilitare și modernizare Școala Primară localitatea Câmpia, Comuna Socol
​Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială “Sf.Sava,, Socol, Comuna Socol

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...