PRIMĂRIA SLOBOZIA CIORĂŞTI

29023 Vizualizări
Slobozia Ciorasti
Tip: Comuna
Adresa: Str. Bisericii, nr. 2(Cod poștal: 627315), Județ: Vrancea,Romania
Cuvântul primarului

"lubesc adevărul, apăr dreptatea, vreau să promovez valorile creștine, doresc sa declanșez o schimbare socială în care să antrenez toți factorii responsabili care ar putea contribui la bunăstarea oamenilor"

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Gîrneaţă Elena
Viceprimar:
Secretar General: Lupu Carmen
Contabil: Manea Frăguța Lăcrămioara

  • Suprafață: 7163 ha
  • Intravilan: 327 ha
  • Extravilan: 6836 ha
  • Populație: 2005
  • Gospodării: 752
  • Nr. locuințe: 900
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Jilişte, Armeni, Slobozia Ciorăşti

Așezarea geografică:

Comuna se află în partea sud- estică a județului, in zona de câmpie, pe malurile râului Râmna. Este traversată de șoseaua județeană DJ205C, care o leagă spre sud- est de Gologanu şi spre nord vest de Goleşti (unde se intersectează cu DN2). La sud de Municipiul Focşani

Activități specifice zonei:

Agricultură - cultivarea cerealelor
Creşterea animalelor
Firme Reprezentative:
CONSINTERFIN SRL - creştere suine
ENAL PETRICRIS SRL - gestionarea deşeurilor şi servicii de incinerare
FEROHOME SRL - produse și servicii porți, garduri, scări, balustrade, balcoane, gratii, mobilier și diverse ornamente din fier forjat; consultanță, proiectare, execuție, transport și montaj

Activități economice principale:

Oportunităţi:
Economie și dezvoltare rurală

Oportunitatea de a crea facilități pentru investitorii privați:
Concesionarea la preţ redus a terenurilor aflate în proprietatea comunei către investitorii privați
Disponibilitatea de a încheia parteneriate durabile de dezvoltare locală
Negocierea condițiilor de funcționare în intravilanul comunei, a operatorilor din domeniul agrozootehnic, în sensul diminuării poluării și funcționarii în condiții legale
Infrastructură şi utilități
​Posibilitatea accesării de programe naționale pentru modernizarea infrastructurii
Extinderea şi îmbunătățirea iluminatului public
Înfiinţarea instalației de alimentare cu gaz
Sistem de alimentare cu apă
Mediu
Existenta unui operator privat de salubritate care colectează deşeurile
Construirea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii
Varietatea și bogăția biodiversității
Existența unui fond cinegetic şi forestier
Amplasarea comunei într-o zonă nepoluată atmospheric, hidrologic şi pedologic
Turism, cultură și tradiţii
Existenţa iazului/lacului/ pentru agreement şi pescuit
Dezvoltarea turismului religios - Mănăstirea Ștefan Argatu
Promovarea bibliotecii locale și a volumelor existente în proprietatea acesteia
Cadru natural și diversificat
Cadru propice pentru dezvoltarea agroturismului în gospodariile oamenilor
Agricultură
Înfiinţarea unor centre de consultanță agricolă şi crearea unor IMM-uri în mediul rural
Aderarea si înființarea de asociaţii agricole comune
Dezvoltarea zootehniei prin creșterea animalelor folosind material genetic de calitate
Înființarea unor sere private
Educație și sport
Existenţa infrastructurii de învațământ preşcolar, şcolar și gimnazial; - starea bună a infrastructurii instituţiilor de învățământ funcţionale în comuna
Transportul şcolar asigurat prin intermediul unui microbus
Existența bazei sportive şi a echipelor de fotbal pentru seniori și junior
Servicii comunitare, sistemul social și sanitar
Identificarea unor programe de calificare profesională adaptate nevoilor pieței muncii din zonă
Existența unui asistent comunitar care asigură îngrijiri la domiciliu
Resurse umane și administraţia locală
Identificarea unor programe de calificare profesională adaptate nevoilor pieței muncii din zonă
Specializarea aparatului executiv prin cursuri specifice domeniilor de interes cu privire la legislația şi dezvoltarea europeană
Înființare Poliție Locală (creşterea siguranței cetăţenilor şi a ordinii publice)

Obiective turistice:

Monument istoric "Ioan Vodă cel Viteaz" - bătălia de la Jilişte 1572, Slobozia Ciorăşti
Mănăstirea cu hramul Naşterea Domnului Iisus Hristos
​La 8 km distanţă de oraşul Focşani- zonă de agrement -lacul Mare de la Jilişte

Evenimente locale:

Ziua comunei - 21 mai
Hramul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" satul Slobozia Ciorăşti - 15 august 
Hramul Bisericii "Sfinţii Mihail şi Gavril" sat Jilişte - 8 noiembrie
Înălţarea Domnului
Ziua eroilor

Facilități oferite investitorilor:

Acces rețea de internet
Iluminat public
Acces branşare rețea de alimentare cu apă
Străzi asfaltate
Rețea telefonie fixă şi mobilă
Acces la siteme de alimentare cu gaz
Distanţa mică de 13 km până în Municipiul Focşani

Proiecte de investiții:

Înființare sisteme de alimentare cu gaz
Modernizare drumuri de exploatare agricolă.
Proiecte realizate 2016 - 2020:
Alimentare cu apă
Asfaltare
Iluminat public
Gradinițe cu program prelungit în Jilişte şi Slobozia Cioraşti
Dispensar uman
SF instalație alimentare cu gaz
​SF stație de epurare şi canalizare

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...