PRIMĂRIA SEMLAC

31026 Vizualizări
Semlac
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 656(Cod poștal: 317295), Județ: Arad,Romania
Cuvântul primarului

Comuna Semlac dorește să fie un model de civilizație în care să fie ușor să trăiești să-ți câștigi existența să prosperi și să ajuți pe alți. UAT Comuna Semlac are un plan concret pentru asigurarea bunăstării comunității realizat numai prin colaborarea dintre administrația publică locala cetățeni și mediul de afaceri.

Prezentarea Localității
b_4214_djr9o.jpg

Persoane din institutie

Primar: Stoian Letiţia
Viceprimar: Cazacu Vasile Giani
Secretar General: Miclea Călin
Contabil: Bacai Marinela

  • Suprafață: 8211 ha
  • Intravilan: 1055 ha
  • Extravilan: 7156 ha
  • Populație: 4232
  • Gospodării: 1398
  • Nr. locuințe: 1226
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 2
Așezarea geografică:

Comuna Semlac este o unitate administrativ teritorială de bază, de sine stătătoare fără sate aparținătoare. Este situată în vestul județului Arad, într-o zonă de câmpie și se întinde pe malul drept al râului Mureș, la o distanță de 38 km de Municipiul Arad, resedința de județ, între orașul Pecica (la o distanță de 15 km) și comuna Seitin (la o distanță de 5 km). De asemenea se găsește în vecinătatea a două vămi care fac legătura cu Uniunea Europeană, respectiv vama Nădlac (la o distanță de 18 km) și vama Turnu (la o distanță de 25 km).
Se învecinează la vest cu comuna Seitin, la est cu orașul Pecica, la nord cu comuna Peregul Mare respectiv comuna Peregul Mic iar la sud cu râul Mureș.
​Legătura cu Municipiul Arad și localitățile învecinate se face prin DJ 709D care străbate comuna.

Activități specifice zonei:

Populația ocupată reprezintă 978 persoane (din care 462 bărbați si 516 femei). Persoanele pe domenii de activitate sunt grupate astfel: în unități cu profil producție 362, administrație publică 34, prestări servicii și comerț 63, sănătate și asistență socială 15, bănci 4, poștă 6, alimentație publică și turism 17, sectorul ordinii publice 5, învățământ 43, agricultură 429.
Populația ocupată în agricultură și o parte din cei pensionați lucrează pe o suprafață de 1800 ha teren arabil, dar se ocupă și cu creșterea animalelor (bovine, ovine, porcine, cabaline) și a păsărilor de pe lânga gospodărie.

Activități economice principale:

Firme reprezentative:
SC Agroraluca SRL
SC Agrovest SRL
SC Tarfarming SRL
SC Tauros SRL
Profi România SA

Obiective turistice:

Parcul Natural Lunca Mureșului este cea mai mare arie protejată din vestul României ce a primit acest statut prin H.G. nr. 2151/2004. Parcul acoperă peste 17.000 ha și se întinde în județele Arad și Timiș. Prin crearea lui se va urmării protejarea peisajului și excluderea oricăror lucrări sau activități care ar putea determina deteriorarea acestuia.

Evenimente locale:

Zilele comunei Semlac se desfășoară în prima sâmbătă și duminică după data de 15 august ale fiecarui an.

Facilități oferite investitorilor:

Autoritatea publică locală ajută investitorii cu următoarele
Se acordă facilitățile prevăzute de lege care intră în competența consiliului local
Sprijină asigurarea cu utilități
Implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării unei activități, în cel mai scurt timp posibil
Facilitarea legăturilor economice cu potențiali parteneri ai agenților economici și ai investitorilor
Mediatizarea activităților desfășurate și a produselor obținute, prin toate mijloacele de care dispune Consiliul local
Facilități în obținerea terenului pentru amplasament, în mod legal
Implicarea în asigurarea cu forță de muncă
Crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime
Implicarea în măsura posibilităților în realizarea infrastructurii și a dotării cu utilități

Proiecte de investiții:

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local, L=5,5 km (PNDL)
Moderniarea rețelei de străzi în comuna Semlac, L=7,82 km (PNDL)
Sistem centralizat de alimentare cu apă (Fondul de mediu)
Construire rețea de canaliare și stație de epurare (OG7)
Construire bază sportivă (OG7)
Amenajare trotuare în comuna Semlac (PNDR)
Modernizarea rețelei de străzi în comuna Semlac etapa III, L=8,423 km (PNDR)
Construire grădiniță (Banca Mondială)
Proiecte de investiții în curs:
Modernizarea rețelei de străzi etapa IV, L=4,336 km (PNDL)
Construire școală generală 19 Săli de clasa + 4 laboratoare (PNDL)
Construire pistă pentru cicliști (PNDR)
Construire platformă depozitare gunoi de grajd (Ministerul Apelor și Pădurilor)
Amenajare piață agroalimentară ( PNDL)
Construire bazin de înot (CNI)
Construire sală de sport (CNI)
Construire bloc ANL

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...