PRIMĂRIA SCORNICEŞTI

35055 Vizualizări
Scornicesti
Tip: Oras
Adresa: Unirii, nr. 2(Cod poștal: 235600), Județ: Olt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Tudor Daniel
Viceprimar:
Secretar General: Radu Teodor
Contabil: ec. Aldescu Laura

  • Suprafață: 16877 ha
  • Intravilan: 1081,46 ha
  • Extravilan: 15795,54 ha
  • Populație: 12802
  • Gospodării: 4217
  • Nr. locuințe: 5239
  • Nr. grădinițe: 10
  • Nr. școli: 8
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Mărgineni, Băltati, Mihăileşti- Popeşti, Negreni, Bircii, Chiteasca, Constantineşti, Rusciori, Teiuş, Suica, Jitaru, Piscani, Mogoşeşti

Așezarea geografică:

Orașul Scornicești este situat în partea de Nord – Vest a județului, mai precis în podișul Getic, platforma Cotmenei și ocupă o suprafață de 158,96 km² (cea mai mare suprafață din județul Olt) din care aproximativ 14.000 ha sunt redristribuite pentru domeniul agricol.
Relieful este de podiș tabular, cu interfluvii largi separate de văi late de 300 – 500 de metri cu orientare predominant N – S. Altitudinile variază între 180 m în zona sudică a localitații la granița cu Potcoava, 250 – 260 m pe platou și 220 m în zona centrului urban.
Din punct de vedere petrografic, zona Scornicești este alcătuită din argile, pietrișuri și nisipuri, roci care determină o serie de procese geomorfologice. Este străbătut de pârâul Plapcea, afluent al râului Vedea și de afluenții acestuia: Plapcea Mare, Plapcea Mică, Teiuș, Șuica, Mogoșești, Negrișoara etc.
Prin zona centrală a orașului trece Plapcea Mică, pârâu cu scurgere predominant primăvara, care este canalizat în zona orașului. Pe teritoriul localitații, pe cursul acestor râuri au fost amenajate mai multe lacuri (Rusciori – 32 ha – 1 milion mc., Șuica, Teiuș) care constituie adevărate atracții pentru iubitorii pescuitului. Ca tip de vegetație tipic pentru zona Scornicești trebuie menționate pădurile de stejar, păduri în care trăiește o bogată faună (cerbi, porci mistreți, iepuri) motiv pentru care orașul este vizitat anual de sute de împătimiți ai vânătorii.
Este situat la 48 km de reședința județului Argeș, Pitești și la 25 km de cea a județului Olt, pe drumul european 574 la intersecția acestuia cu DJ 703C.
Nu are acces la rețeaua de căi ferate, cea mai aproiată gară fiind la 15 km distanță în orașul Potcoava.
Vecini:
Nord – Poboru și Tătulești
Vest – Oporelu, Priseaca și Valea Mare
Sud – orașul Potcoava
Est – Optași și Sârbii Măgura.
Scorniceștiul este împărțit în următoarele sate (cartiere):
Scornicești – centrul civic al localității, aici fiind localizate cele aproximativ 70 de blocuri de locuit (circa 1.600 de apartamente), principalele instituții publice ale orașului și zonele de comerț și industrie. Tot în zona centrală se poate vizita casa natală a lui Nicolae Ceaușescu.
Piscani – satul este traversat de DJ 703C și de pârâul Plapcea Mică. În această zonă a orașului sunt amplasate stația de sortare a deșeurilor, stația de epurare a apelor uzate și mai multe parcuri de centrale fotovoltaice.
Negreni – satul se află de-a lungul DN 65 și de-a lungul pârâului Negrișoara.
Jitaru – satul se află de-a lungul DN 65, fiind trversat de pârâurile Plapcea Mică, Plapcea Mare și Mogoșești.
Mogoșești
Constantinești – satul este traversat de Plapcea Mare, pe malurile căreia este situat conacul (monument istoric) care i-a aparținut astronomului Nicolae Coculescu.
Șuica – este dispus de-a lungul pârâului Șuica, pe acest curs de apă fiind amenajat un lac de acumulare și agrement.
Teiuș - satul este situat pe platoul ce domină valea pârâului cu același nume, curs de apă care, de asemenea, formează un lac de acumulare.
Rusciori – se află pe DJ 703C și pe valea Plapcei Mici în partea de Nord a Scorniceștiului.
​Aici sunt situate lacul de acumulare și complexul touristic.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Georg Fischer SRL – turnarea metalelor neferoase usoare
​Confecţii textile – aproximativ 22 societăţi comerciale.

Activități economice principale:

SC Pulsor SA - piese şi subansamble auto
Confecţii textile - aproximativ 22 societăţi comerciale

Obiective turistice:

Casa natală a fostului președinte Nicolae Ceaușescu este singurul monument turistic valorificat.
Hotelul „President” situat în apropierea DN 65 (E 574) - 4*, căruia i se adăuga o serie de hanuri și moteluri asigură cazarea în zonă.
Pe malul lacului Rusciori, la 5 km N de centrul orașului, se află complexul turistic „Rusciori” care oferă atât cazare cât și restaurant și lac de pescuit.
De asemenea, pe lacurile Șuica și Teiuș se practică pescuitul sportiv.
La 15 km N de Scornicești este pădurea Seaca – rezervație de vânătoare, care ofera posibilități de cazare în fosta cabana de protocol. Tot în zona pădurii Seaca se află Bisericile de lemn Seaca și Cornățel, Monumente Istorice din secolele XV – XVI.
Popas turistic Rusciori
Popas turistic Stejarul

Evenimente locale:

Festivalul “Sărbătoarea Pâinii”

Facilități oferite investitorilor:

Spaţii comerciale
Terenuri pentru construcţii

Proiecte de investiții:

Reabilitarea instalaţiei de alimentare cu apă a oraşului
Reabilitarea instalaţiei de canalizare şi epurare ape uzate
Darea în folosinţă a 16 unităţi locative în bloc ANL Bulevardul Muncii
Proiecte realizate:
Extinderea retelei de apa in Teius, Rusciori, Suica, Constantinesti
Realizare grădinițe cu program normal în Mogoșești, Mărgineni- Slobozia
Realizare a 32 Unitati Locative bloc locuinte sociale, Str Pompierilor
Extindere retea gaze la Bircii, Str Dealului, 2,8 km
Proiecte în desfășurare
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Negreni.
Teren de sport multifuncțional, Jitaru, Scornicești
Extindere rețea apă și canalizare în aglomerația Scornicesti
Adăpost pentru câini comunitari Constantinești, Scornicești
Proiecte propuse:
Realizarea a 16 apartamente sociale sau ANL pe Bdul Muncii
Reabilitare – Creștere eficientă energetică la blocurile de locuinte- 10 blocuri
Reabilitare GPP Scornicești și Școala Nicolae Coculescu
Reabilitare drumuri centrale 12 km și modernizare străzi 9,0 km
Reabilitare Casa de Cultură Scornicești
Extindere rețea gaze naturale în satele componente.

Galerie
bgallery_107232_230.jpg
bgallery_107232_231.jpg
bgallery_107232_232.jpg
bgallery_107232_233.jpg
bgallery_107232_230.jpg
bgallery_107232_231.jpg
bgallery_107232_232.jpg
bgallery_107232_233.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...