PRIMĂRIA SCHELA

30769 Vizualizări
Schela
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 807265), Județ: Galati,Romania
Cuvântul primarului

Prin intermediul acestui site dorim să oferim o imagine de ansamblu asupra comunei noastre și considerăm că cei interesați vor putea primi informații de pe site-ul nostru ( www.comunaschela.ro) despre administrația publică, unitatile de învățământ, cultură, agenți economici, etc.
Vă mulțumesc în numele tuturor cetățenilor pentru că ați avut curiozitatea și dorința de a afla cât mai multe despre noi, și sper că veți putea găsi și oportunități de afaceri, asigurându-vă cu responsabilitate de existența unei administrații publice locale, deschise și transparente. De asemenea propun tuturor celor interesați să ne viziteze și să descopere frumusețea locurilor din comuna noastră

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Petrea Maricel
Viceprimar:
Secretar General interimar: Olaru Argentina
Contabil: Drăgan Aneta

  • Suprafață: 4428 ha
  • Intravilan: 546 ha
  • Extravilan: 3882 ha
  • Populație: 3840
  • Gospodării: 1200
  • Nr. locuințe: 1280
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Sat Schela, Sat Negrea

Așezarea geografică:

Comuna Schela se află în județul Galați, în partea de Est a României aproape de locul în care râul Siret se varsă în Dunăre.
Satul Schela se află pe drumul județean care leagă orașul Galați de comuna Pechea. În satul Negrea se poate ajunge de pe același drum județean Galați–Pechea. Din extremitatea nordică a satului Schela (locul denumit „La intersecție”) se face un drum comunal de aproximativ 5 kilometri care ajunge în Negrea.
Comuna este accesibilă şi de pe şoseaua naţională E 25 Galaţi – Tecuci. Între localităţile Piscu şi Independenţa există un drum judeţean care pleacă spre Nord, spre Slobozia Conachi. Din Slobozia Conachi se ajunge în comuna Schela pe drumul judeţean Pechea – Galaţi.
Comuna e formată din 2 sate, Negrea și Schela, situate la o distanță aproximativă de 7 km unul de altul. Ambele sate sunt așezate de o parte și de alta a pârâului Lozova. De la marginea sudică a satului Schela până la râul Siret sunt mai puțin de 10 kilometri.
​Cele două sate Schela și Negrea, aflate în Podișul Covurluiului, beneficiază de terenuri cu sol negru, adecvat culturilor agricole. În ciuda reliefului colinar, pânza de apă freatică este la o adâncime foarte mică, mai ales de-a lungul văilor care străbat satele, iar solurile sunt bogate în zăcăminte petroliere

Activități specifice zonei:

Agricultură
Extracţie ţiţei
Industria agroalimentară
Comerţ şi alimentaţie publică

Activități economice principale:

Firme reprezentative:
SC OMV Petrom SA
SC Agriroco SRL
SC Agrolucya SRL
SC Tiffidi SRL

Evenimente locale:

Hramul Bisericii din satul Negrea -15 august
Hramul Bisericii din comuna Schela - 14 octombrie
Ziua comunei Schela pe 14 octombrie
Ziua recoltei într-una din zilele de miercuri ale lunii septembrie se sărbătoreşte Ziua Recoltei, în târgul care se organizează săptămânal la Schela

Facilități oferite investitorilor:

Acces la utilităţi: gaze, energie electrică, apă potabilă, canalizare
Scutire de taxe şi impozite, cele prevăzute în Codul Fiscal
Oportunități:
O zonă favorabilă agriculturii
Existența zăcămintelor de petrol
Comuna este accesibilă din punct de vedere al distanței față de localitatea Galați

Proiecte de investiții:

Finalizate:
Controlul integrat al poluării cu nutrienți
Construire bază sportivă multifuncţională model tip II comuna Schela, judeţul Galaţi
Reconstrucţie ecologică prin împădurire în comuna Schela, județul Galaţi
Extindere reţele electrice abonați și iluminat public în comuna Schela, judeţul Galaţi
Modernizare Cămin Cultural comuna Schela, județul Galați
Drum betonat Biserica Adormirea Maicii Domnului – cimitir sat Negrea
Construirea capelei în sat Negrea
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare
Extindere canalizare faza I (strada Arcaci)
Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local;
Reabilitare Centru pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Prima înființare after school
Prima înființare serviciu local de întreținere a domeniului public Schela, în comuna Schela, județul Galați
Construire casă de prăznuire în sat Negrea, Comuna Schela, județul Galați
Hala serviciului public de salubritate comuna Schela, județul Galați
Construire casă de prăznuire în sat Schela, Comuna Schela, județul Galați
Achizitie utilaje și echipamente specializate pentru îmbunătățirea serviciului public, comuna Schela, județul Galați
În derulare/curs de implementare
Extindere sistem de canalizare faza 2, Comuna Schela, județul Galați
Modernizare sistem de alimentare cu apă în satul Schela, Comuna Schela, județul Galați
Construire grădiniță în sat Negrea, Comuna Schela, județul Galați
Construire creșă în sat Schela, Comuna Schela, județul Galați
Modernizare drumuri locale în satele Schela și Negrea, Comuna Schela, județul Galați
Construire Sală Sport în satul Schela, Comuna Schela, județul Galați
Extinderea cimitirului în sat Schela, Comuna Schela, județul Galați
Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public stradal în satul Schela, comuna Schela, județul Galați
Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în satul Negrea, comuna Schela, județul Galați
Amenajare teren multisport în saul Negrea, comuna Schela, județul Galați
​Amenajare piață agroalimentară în comuna Schela, județul Galați

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...