PRIMĂRIA SARMIZEGETUSA

31523 Vizualizări
Sarmizegetusa
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 4(Cod poștal: 337415), Județ: Hunedoara,Romania
Prezentarea Localității
b_201160_mtvu4o.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Cordoş Adrian Claudiu Mihai
Viceprimar:
Contabil: Socaciu Aurora Gina

  • Suprafață: 7312 ha
  • Intravilan: 212 ha
  • Extravilan: 7100 ha
  • Populație: 1195
  • Gospodării: 415
  • Nr. locuințe: 514
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Sarmizegetusa, Breazova, Hobiţa-Grădişte, Păucineşti, Zeicani

Așezarea geografică:

Localitatea multiseculară Sarmizegetusa este formată astăzi din cinci sate, respectiv Breazova, Hobiţa- Grădişte, Păucineşti, Zeicani şi centrul de comună Sarmizegetusa
Comuna Sarmizegetusa se învecinează în partea de nord cu comuna Densus , la sud-est cu comuna Râu de Mori , iar în sud-vest cu județul Caraș- Severin
Comuna Sarmizegetusa e situată în partea de sud-vest a județului Hunedoara la 65 km de municipiul Deva și 17 km de orașul Hațeg în frumosul ținut al Țării Hațegului
Legătura comunei cu reședința județului este asigurată prin drumul național Deva-Hațeg-Caransebeș DN 68; legătura dintre Transilvania și Banat se face prin trecătoarea care în antichitate purta numele de Tapae care astăzi se numește Porțile de Fier ale Transilvaniei situate pe raza comunei.
ALTE CĂI DE ACCES
1. Drum comunal DC 85 - lungime 600 m (Clopotiva - Sarmizegetusa )
2. Drum comunal DC 86 - lungime 550 m (Sarmizegetusa – Hobita-Grădiste)
3. Drum comunal DC 87 - lungime 910 m (Păucinești)
4. Drum comunal DC 88- lungime 420 m (Zeicani)
5. Drum comunal DC 92-lungime 200 m (Breazova)

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor
Agroturism

Activități economice principale:

Agricultură
Turism
Comerţ
Firme Reprezentative:
OPRONI CORNELIUS ANICOM SRL-Comerț
SARMISRETEZAT SRL-Comerț și pensiune
S.C. CRISTIAN COMTUR SRL-Comerț și pensiune
SC DOINEL AUTO MOTO SRL -Comerț
SC RINIREA SRL-Comerț
FIRMA GAINA GHEORGHE –INTREPRINDERE FAMILIALA- Comerț
S.C.ZAMOLXE SRL- pensiune
Oportunităţi:
Oportunități de investiții pe domenii:
- turism
- pomicultură
- legumicultură
- piscicultură
- apicultură
- dezvoltare infrastructură
- comerț
- agroturism
-acces la drumul naţional DN 66 care face legătura între centrul judeţului Hunedoara şi centrul ţării
- existenţa în zonă a unor investiţii în domeniul forestier
- fond forestier bogat şi personal calificat în domeniu
- exploatarea produselor de balastiere
- există proiecte de investiţii pentru construirea de hale de producţie industrială şi spaţii de expunere
- deschiderea autorităţilor locale pentru dezvoltarea comunităţii de afaceri
- potenţial turistic (natural, existentă)
- disponibilitatea administraţiei pentru sprijinirea investitorilor
- forţă de muncă calificată în industrie
- vegetaţie forestieră + plante = produse naturale, agricultura ecologică
- existenta utilităţilor în zona turistică

Obiective turistice:

Turismul montan şi agroturismul.
Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitală a Daciei romane fondată de împăratul Traian în secolul al II-lea imediat după cucerirea Daciei de către romani este situată în comuna Sarmizegetusa, unul dintre acele locuri unde trecătorul păşeşte pe istorie. Complexul arheologic oferă vizitatorilor vestigii romane: amfiteatrul, palatul augustalilor, forul, templele unor divinităţi. Vestigiile descoperite confirmă faptul că aşezarea a continuat să existe şi după abandonarea provinciei Dacia de către romani (271/275) până în cursul secolului IV. Vizitatorii pot urmări zidurile amfiteatrului de formă eliptică, precum şi traseul canalului de scurgere din interiorul arenei. În partea de sud - vest a amfiteatrului se află un complex de sanctuare închinat diverşilor zei şi o basilică. În partea de nord a complexului arheologic, vizitatorii pot vedea fostul palat al augustalilor, forumul şi sediul procuratorului financiar.
În nord - vestul coloniei Ulpia, pe partea opusă a DN 68 există un muzeu arheologic al fostei colonii în care sunt expuse obiecte aparţinând coloniei: monede, pietre de mormânt, stele şi altare funerare, inscripţii, statuile votive ale lui Jupiter şi Higeea, reliefuri ale Cavalerului Trac, ale Dianei, ale Cavalerilor Danubieni, capete de statui de bronz, busturi ale lui Marte, Minerva, medalioane, fibule, mozaicuri, obiecte de argint şi bronz, ceramică, sticlărie, precum şi capul unei statui de bronz reprezentând pe împăratul Traian.
Muzeul, inaugurat la 9 august 1982, are o expoziţie permanentă ce ocupă patru săli la parter şi cinci săli la etaj. La parter mai există o sală care e destinată expoziţiilor temporare. Câteva piese sunt expuse şi în curtea şi cerdacul muzeului. Multe dintre piesele descoperite la Ulpia Traiana sunt expuse în muzee sau colecţii din ţară: Muzeul Naţional de istorie din Bucureşti, Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj Napoca, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul Brukenthal Sibiu etc. De asemeni pentru vizitatori există o parcare şi un mic local unde se pot servi mîncăruri tradiţionale haţegane.
Ca posibilităţi de cazare poate fi folosită fie zona din jurul coloniei, unde poate fi amplasat foarte uşor un cort, sau satul unde se practică deja turismul rural. Turistul care se hotărăşte să popsească trei zile la Sarmizegetusa are de văzut nu numai oraşul antic ci şi Cetatea Colţ, Cetatea Mălăieşti, Biserica din Densuş, Biserica din Strei ca şi Cetatea de la-Haţeg.
Zona este de o frumuseţe deosebită având în vedere că totul este înconjurat de pădure , și din toate punctele de vedere este o zonă ecologică, oamenii practicând o agricultură ecologică într-un procent de100%
Este de asemenea o zonă cu bogat potenţial turistic datorită istoriei acestor-locuri.
Există pe raza comunei 7 pensiuni agro-turistice iar populaţia este interesată din ce în ce mai mult de posibilitatea dezvoltării unor afaceri în acest sens având în vedere potențialul turistic al zonei.
​Se doreşte înfiinţarea unor trasee turistice şi forestiere pentru a ajuta la dezvoltarea turismului şi pentru ca iubitorii pădurilor să poată admira frumuseţea acestora.

Evenimente locale:

Avtivități, evenimente, manifestări
*Școala Gimnazială împreuna cu Biblioteca Comunală și Primăria ,organizează activitati culturale legate de evenimente culturalale din cursul anului ,centenare ,bicentenare,simpozioane sau activități legate de ziua eroilor neamului , ziua mediului ,ziua României ,ziua familiei sau alte zile istorice de marca
- Obiceiuri şi tradiţii folclorice (obiceiuri de nuntă, botez, Anul Nou, Paşte, Crăciun, orchestră, ansambluri, coruri, gastronomia zonei, costume, cusături etc.)
*Sărbătoarea comunității, cu ocazia încheierii lucrărilor agricole de toamnă .Se organizează o expoziție cu cele mai arătoase produse agricole .Se sfințesc roadele pământului de catre preoți ,se face o rugăciune a roadelor , după care urmează un spectacol gratuit oferit de către Primărie cu ajutorul unor sponsori
*-Obiceiuri ce preced Nașterea Domnului :”Pitarai ” , “Colinzi taditionale “
Aceste obiceiuri sunt prezentate de către elevii Școlii Gimnaziale la serbarea pomului de iarna sau este realizată cu participarea copiilor sau tineretului colindând ,vestind Nașterea Domnului de la casă la casă .
În zilele Crăciunului se obișnuiește să se meargă și cu “Călușarii
*Obicei de invocare a ploii legat de zilele foarte secetose de vară prin îmbracarea unor copii mici în Frunze de boz sau salcie și care vor fi stropiți de localnici cu apa
*Nedeia Manifestarea culturală,a comunei ce are loc în fiecare sat aparținător comunei la date stabilite după Sfintele Paști . Reprezintă bucuria locuitorilor de a se întâlni cu cei dragi ,rude ,apropiați fiind organizate mese tradiționale ,urmate de joc și voie bună la căminele din satele unde se organizeaza nedeia
*Nunțile își păstrează de regula originalitatea cu pețitul fetei ,stabilirea nunții ,alegerea nașilor (de regula se păstrează nașii familiei ), vornicul are un rol remarcabil în conducerea nunții de la început și până la sfârșit .Alaiul nunții este condus spre biserica de la casa mirelui sau a miresei cu strigături și jocuri ale tinerilor (sârba) urmat de alaiul nunții. Daca nunta este în sat atunci întreg alaiul merge pe jos în ținute de gală (faloși)

Facilități oferite investitorilor:

Există infrastructură stradală în centrul comunei Sarmizegetusa
Majoritatea drumurilor comunale sunt incluse în programe de modernizare
Zonă protejată cu suprafaţă întinsă
Comuna Sarmizegetusa este electrificată
Spaţii verzi/locuitor mari
Reţea hidro bogată
Drum național care străbate localitatea
Existența utilităţilor ( energie electrică, telefonie)
Forţa de muncă disponibilă și calificată
Imobile disponibile
Existenţa unei suprafeţe agricole mari
Teren productiv în comună
Potenţial turistic mare
Zonă turistică cu posibilităţi de dezvoltare
Existenţa rezervaţiilor naturale în zona apropiată
Potenţial piscicol
Forma de relief corespunzătoare dezvoltării agriculturii, creşterii animalelor şi agroturismului
Teren fertil peste media judeţului
Suprafaţă mare de teren agricol
Calitatea superioară a terenurilor agricole
Potenţial agricol
Situri arheologice
Zonă atractivă din punct de vedere turistic şi peisagistic
Puncte de atracţie, rezervaţii şi monumente istorice, etc
Zonă favorabilă pentru sporturile de iarnă
Există teren favorabil
Peisaj deosebit
Tradiţie și istorie transnaţională
Există studiu fezabilitate
Oportunități de investiții pe domenii:
Turism
Pomicultură
Legumicultură
Piscicultură
Apicultură
Dezvoltare infrastructură
Comerț
Agroturism
Acces la drumul naţional DN 66 care face legătura între centrul judeţului Hunedoara şi centrul ţării
Existenţa în zonă a unor investiţii în domeniul forestier
Fond forestier bogat şi personal calificat în domeniu
Exploatarea produselor de balastiere
Există proiecte de investiţii pentru construirea de hale de producţie industrială şi spaţii de expunere, deschiderea autorităţilor locale pentru dezvoltarea comunităţii de afaceri.
Potenţial turistic (natural, existenta)
Disponibilitatea administraţiei pentru sprijinirea investitorilor
Forţa de munca calificată în industrie
Vegetaţie forestiera + plante = produse naturale, agricultură ecologică
Existența utilităţilor în zona turistică

Proiecte de investiții:

Înființare canalizare ăn localitățile Hobița –Grădiște , Sarmizegetusa și Breazova, comuna Sarmizegetusa
Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitășile Sarmizegetusa, Paucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Breazova, comuna Sarmizegetusa
Dotare Compartiment Gospodarire Comunală cu un utilaj multifuncțional de tip buldoexcavator
Reabilitare și dotare sală de sport – Școala Gimnazială Sarmizegetusa
Reparații interioare și exterioare Biserica Ortodoxă Păucinești
Înființare sistem de supraveghere video în localitatea Sarmizegetusa comuna Sarmizegetusa
Proiecte realizate 2016 – 2020
Alimentare cu apă și canalizare în satele Păucinești și Zeicani, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara
Reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara
Reparații interioare la Școala Gimnazială clasele I – VIII din comuna Sarmizegetusa
Proiecte de viitor
Înființare distribuție gaze naturale pentru satele comunei Sarmizegetusa ,județul Hunedoara

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...