PRIMĂRIA SAMARINEŞTI

7664 Vizualizări
Samarinesti
Tip: Comuna
Adresa: nr. 12(Cod poștal: 217400), Județ: Gorj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Giurgescu Iulian
Viceprimar:
Secretar General:Lonea Adrian
Contabil: Pancea Marcu

  • Suprafață: 3428 ha
  • Intravilan: 240 ha
  • Extravilan: 3188 ha
  • Populație: 2050
  • Gospodării: 805
  • Nr. locuințe: 805
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Boca, Valea Bisericii, Samarineşti, Valea Poienii, Larga, Ţirioi, Băzăvani, Duculeşti, Valea Mică

Așezarea geografică:

Comuna Samarineşti este situată în partea sud-estică a judeţului Gorj, pe malul stâng al râului Motru, la aproximativ 48 de km de Municipiul Târgu Jiu - reşedinţa judeţului Gorj, la 7 km de cel mai apropiat oraş - Motru şi la 48 de km de Municipiul Drobeta Turnu Severin.
Se învecinează la nord cu comuna Slivileşti, la est cu comuna Văgiuleşti, la sud cu râul Motru, la vest cu localitatea Horăşti - suburbie a Municipiului Motru şi este limită de hotar între judeţele Gorj şi Mehedinţi.
Comuna este formată din nouă sate: Samarineşti, Boca, Băzăvani, Valea Bisericii, Valea Poienii, Duculeşti, Ţirioi, Larga şi Valea Mică.
Este străbătută de o reţea de drumuri judeţene şi comunale având o lungime de 20 km: DJ 671 B Motru - Văgiuleşti, DC 84 Samarineşti - Slivileşti şi DC 84 A Motru-Băzăvani-Slivileşti.
​Centrul administrativ al comunei Samarineşti este legat de Municipiul Motru şi prin regionala Craiova-Motru

Activități specifice zonei:

Profilul predominant al economiei comunei este cel agrar-industrial, în cadrul căruia creşterea animalelor şi producţia vegetală se evidenţiază.
În acelaşi timp, se remarcă activitatea din silvicultură, unde pădurile reprezintă aproximativ 32% din suprafaţa teritorială a comunei. Este de menţionat, ca disfuncţionalitate majoră, faptul că activitatea economică este în declin, iar rezultatele se opresc la producerea de materii prime folosite ca atare fără să aibă loc cea mai mică prelucrare a acestora.
Până în anul 2002, în comuna Samarineşti s-a exploatat lignitul subteran, în minele de la Boca, Horăşti - Ţiriroi.
​Începand cu luna iunie 2012, S.C. ROMPETROL S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, strada Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, construieşte o sondă ce are ca obiectiv principal exploatarea hidrocarburilor cantonate, în vederea creşterii potenţialului socio - economic al zonei şi asigurarea unor noi rezerve energetice economiei româneşti.

Activități economice principale:

Industrie:
- unitate economică în extracţia cărbunelui –1
- unitate economică în domeniul panificaţiei –1
- număr de salariaţi: 467(predominant în minerit)
Agricultură:
- suprafaţa agricolă 1999 ha din care:
1143 ha arabil, 628 ha păşuni, 96 ha fâneţe, 54 ha vii, 78 ha livezi.
- Producţie vegetală mică;
- Sector  zootehnic slab dezvoltat;
- Număr de utilaje: 36 tractoare, 5 combine
Servicii:
- societăţi comerciale pentru activităţi comerciale​

Obiective turistice:

Potenţialul turistic al regiunii este unul deosebit, turismul regional este departe de a fi unul dintre sectoarele care contribuie decisiv la dezvoltarea economiei locale.
Prin poziţia sa geografică, comuna Samarineşti dispune de o varietate de resurse naturale, care dau posibilitatea practicării unei game diverse de forme de turism.
Asemenea majorităţii zonelor rurale din România, comuna Samarineşti oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediu nepoluat, gastronomie de bună calitate şi pe tradiţiile folclorice deosebite.
Este bine ştiut faptul că Oltenia este un ţinut al mănăstirilor, bisericilor şi schiturilor, fiind a doua regiune după Moldova ca număr şi importanţă a acestor aşezăminte religioase.
Comuna Samarineşti este situată într-o zonă deosebit de pitorească, constituind un adevărat izvor de sănătate şi renaştere sufletească.
Turismul pentru vânătoare şi pescuit reprezintă o posibilitate de valorificare a resurselor regiunii. Vânătoarea se poate practica în pădurile comunei, cu aprobare din partea Direcţiei Silvice Gorj, în perioadele permise de lege şi în pădurile ce nu fac parte din zonele protejate prin lege.​

Facilități oferite investitorilor:

Există forţă de muncă disponibilă, atât calificată cât şi necalificată;
Administraţia locală asigură consultanţă şi suport logistic pentru noii investitori;
Concesionări, închirieri, arendări, vânzări terenuri şi clădiri (din proprietatea primăriei, dar şi din proprietate privată);
Intermedieri achiziţionări terenuri din proprietate privată;
Mediu dinamic, localnici şi administraţia locală deschişi la diverse inovaţii.
Societăţile comerciale de pe raza comunei Sămărineşti oferă locuri de muncă atât pentru locuitorii comunei Sămărineşti, cât şi pentru locuitorii comunităţilor învecinate. 
Unităţile industriale nu sunt utilizate la capacităţile lor existente, dar prezintă condiţii de dezvoltare favorabile, deoarece activităţile industriale sunt implicit legate de activitatea agricolă care se desfăşoară în zonă.
Aprovizionarea cu materii prime şi desfacerea produselor agricole determină relaţii între localităţile componente ale comunei şi relaţii între comunele învecinate.​

Proiecte de investiții:

Proiect pentru SISTEMULUI INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ, STAŢII DE TRATARE, CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE în valoare de aproximativ 55 miliarde lei vechi prin Agenţia Fondului de Mediu cu numele SISTEMULUI INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ, STAŢII DE TRATARE, CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN SATELE SAMARINEŞTI, BOCA ŞI VALEA BISERICII, COMUNA SAMARINESTI, JUDEŢUL GORJ, depus în data de 15.11.2010, cu numarul de înregistrare 90273.
​Menţionăm că în data de 18.11.2011, am fost publicaţi oficial ca proiect selectat la finanţare pentru anul 2012 Pe HG577, am fost selectaţi la finaţare pentru sistem integrat de alimentare cu apă gravitaţional în satele Larga, Valea Mică, Ţirioi, Duculeşti, Băzăvani.
Lista obiectivelor de investiţii depuse, ce sunt în evaluare şi urmează să fie finanţate se continuă cu: PROGRAMUL "REABILITARE ŞI MODERNIZARE - 10 000 KM", de interes judeţean şi drumuri de interes local aprobat prin HG nr. 530/2010 parte integrantă a Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului am propus prin SF Modernizarea DC 84, pe o lungime de 6,215 km(Valea Bisericii-Larga) şi DS1, DS4,  DS5, DS6; REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL DIN SATUL SAMARINEŞTI, COMUNA SAMARINEŞTI, JUDEŢUL  GORJ, proiect în valoarea de aproximativ 250 000 euro
Sustenabilitatea investiţiilor va fi asigurată prin urmărirea noilor linii de finanţare care vor apărea începând cu anul 2014.
​Se propune o prioritizare a direcţiilor de acţiune şi investiţiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurării condiţiilor de bază (infrastructură, protecţia mediului înconjurător, servicii comunitare şi de gospodărie comunală) pe care să se dezvolte comuna în viitor.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...