PRIMĂRIA SALCIA TUDOR

29255 Vizualizări
Salcia Tudor
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 11(Cod poștal: 817125), Județ: Braila,Romania
Prezentarea Localității
b_200780_h1nuc.jpg

Persoane din institutie

Primar: Moroiu Florin
Viceprimar:
Secretar General: Goidescu Ionel
Contabil: Băjan Nicuța- Anișoara

  • Suprafață: 10708 ha
  • Intravilan: 434 h3
  • Extravilan: 10274 ha
  • Populație: 2485
  • Gospodării: 1038
  • Nr. locuințe: 1243
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Ariciu, Gulianca, Olăneasca, Cuza Vodă

Așezarea geografică:

Comuna este amplasată în nord- vestul judeţului Brăila, învecinându- se la nord cu judeţul Galaţi, la vest şi nord- vest cu judeţul Vrancea, în sud- vest cu judeţul Buzău şi comuna Racoviţa, în sud- est cu comuna Scorţaru Nou şi în nord- est cu comuna Maxineni 
Din punct de vedere geo- morfologic, comuna este situată în Câmpia Siretului inferior, iar din punct de vedere geografic în nordul Câmpiei Bărăganului
Relieful este de câmpie
Scurt istoric:
Pe teritoriul actual al comunei primele așezări umane stabile își fac apariția la sfârșitul secolului al XVIII- lea când în partea de nord a comunei, prin anul 1789 au poposit cu turmele de oi pe aceste meleaguri și s-au stabilit în diferite puncte ca: Moara Turcului, Chioveanu, Covatele și altele. Principalul factor al populării l-a construit transhumanța care a favorizat apariția în partea de nord- est a teritoriului actual al comunei primele așezări umane în zona satelor Gulianca, Olăneasca și Ariciu. Denumite de "bajenari", "ciobani", "ungureni" sau de peste munți sunt numai câteva din cele sub care erau cunoscuți păstorii din Transilvania care pășteau iarna oile în luncile Râurilor Buzău, Siretul inferior și chiar ale Dunării. Și în prezent în comună creșterea oilor reprezintă o ocupație de bază și datorită compoziției floristice a pajiștilor care crește pe terenurile sărăturoase din zonă a rezultat renumita "Brânză de Gulianca" pentru care se încearcă obținerea DOP ("Denumire de origine protejată")
Satele Salcia Tudor (la înființare "Domnița Ileanca") și Cuza Vodă (Regele Ferdinand I) au luat ființă după primul război mondial prin anii 1921- 1922 când o serie de țărani originari din Plasa Râmnicu Sărat au fost împroprietăriți cu câte 5 pogoane (2,5 ha) de pământ și un lot de casă pe aceste meleaguri
La început, satul Ariciu era strâns legată de satele Gulianca și Olăneasca formând comuna Gulianca, locuitorii acestor trei sate ocupându-se în principal cu creșterea oilor
În anul 1950 satele Salcia Tudor, Cuza Vodă și Ariciu sunt constituite într-o comună Salicia Tudor, iar Gulianca și Olăneasca rămân în continuare comună separată, comuna Gulianca pentru ca în urma reîmpărțirii administrativ- teritoriale din anul 1968 să se unifice formând actuală comună.

Activități specifice zonei:

Agricultură - cultivarea cerealelor şi plantelor tehnice
Creşterea animalelor: bovine şi în special ovine - specifică zonei este "Brânza de Gulianca", brânză din lapte de oaie, fabricată la stână, cu gust specific datorat solului saturat al pajiştilor cu floră specifică
Comerț
Învățământ
Ocrotirea sănătății
Morărit
Administrație publică locală

Activități economice principale:

Agricultură - cultivarea cerealelor și plantelor tehnice
Creșterea animalelor: bovine în special ovine - specifică zonei este "Brânza de Gulianca", brânză din lapte de oaie, fabricată la stână, cu gust specific datorită solului saraturat, pe care crește o floră specifică acestor soluri
Comerţ
Învăţământ
Ocrotirea sănătăţii
Morărit
Administraţie publică locală

Evenimente locale:

Festivalul "Brânzei de Gulianca" - se desfășoară în a doua sâmbătă și duminica din luna mai
Târgul de toamnă în satul Cuza Vodă - 8 septembrie (Sfânta Marie Mică)

Facilități oferite investitorilor:

Concesionări teren agricol
Concesionări teren păşune naturală pentru amplasat câmpuri eoliene de producere a energiei electrice neconvenţionale

Proiecte de investiții:

Proiecte finalizate
Modernizare dispensar uman în localitatea Salcia Tudor
Consolidare și reabilitare Școala Generală cu clasele I– IV din satul Gulianca – proiect finalizat
Sistematizare centru civic în satul Olăneasca – lungime 0,7 km
Teren sport și piste de alergare la Școala Gimnaziala Salcia Tudor
Proiecte în derulare
Modernizare sistem de iluminat public în satele Olăneasca, Guliana și Ariciu
Modernizare străzi de interes local în satele Salcia Tudor, Cuza Vodă și Ariciu
Sistematizare centru civic în satul Gulianca- lungime 1,1 km
Modernizare drum comunal în satul Ariciu
Proiecte propuse
Sistematizare centru civic în satul Salcia Tudor
Modernizare străzi de interes local în satele Salcia Tudor și Cuza Vodă
Construire cămin cultural în satul Olăneasca
Cămin de bătrâni în satul Olăneasca
Construire depozit de brânzeturi și piață agroalimentară în satul Gulianca

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...