PRIMĂRIA SADOVA

31313 Vizualizări
Sadova
Tip: Comuna
Adresa: Craiovei, nr. 165(Cod poștal: 207505), Județ: Dolj,Romania
Prezentarea Localității
b_91363_743hm.jpg

Persoane din institutie

Viceprimar Cu Atributii de Primar : Velcea Nicu 
Secretar General: jr. Enache Nicolae
Contabil: Ilie Iuliana

  • Suprafață: 11159 ha
  • Intravilan: 413 ha
  • Extravilan: 10746 ha
  • Populație: 8364
  • Gospodării: 2922
  • Nr. locuințe: 3000
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Sadova, Piscu Sadovei

Așezarea geografică:

Satul Sadova se află la 55 km sud de Municipiul Craiova, 17 km nord de Fluviul Dunărea şi la 3 km est de Râul Jiu

Activități specifice zonei:

Agricultură
Horticultură (pepeni verzi și pepeni galbeni)
Comerț
Prelucrarea lemnului
Împletituri din papură

Activități economice principale:

Agricultură
Prelucrarea lemnului
Împletituri din papură
Firme reprezentative:
SALON ESTETIC SADOVA SRL
SC DASACON STAL SRL
AVODAS CONSCOOP SOCIETATE COOPERATIVA
A&M SAF PANN
A&M SAF MARKET
PROFI SA
B&M
DONOLIMPIO SRL
MUGUREL IDEAL HOME
SC MANUNTA SRL
SC CORENA TRANSROUTE SRL
​SC ANDFLA SRL

Obiective turistice:

Mănăstirea Sadova fiind situată în apropierea unei păduri de pe malul Jiului, comuna Sadova, judeţul Dolj, poartă hramurile: "Sfântul Nicolae" şi "Intrarea Maicii Domnului în Biserica"
A fost iniţial o ctitorie a boierilor Craioveşti, acestia au înălţat în jurul anului 1520 o biserică de lemn, pe locul căreia Matei Basarab a ridicat una de zid, între anii 1632-1633. Despre cum a fost construit noul aşezământ există următoarea legendă: Matei Basarab, care susţinuse lupte împotriva turcilor la Schela Ciobanului, în zona Bechet, ajunsese cu armatele la Sadova. După ce s- a rugat la icoana Sfântului Nicolae de aici, a promis că, dacă va învinge în luptă, va ridica o biserică de zid. În 1632 câştiga lupta şi, devenind domn al ţării, începe construcţia propriu- zisă.
Biserica Mănăstirii Sadova a fost restaurată complet după anul 1900, fiind sfinţită in 1904, în prezenţa Regelui Carol. În urma decretului 410, vieţuitoarele de aici au fost obligate să părăsească locaşul, iar biserica a fost transformată în biserica de mir. În 1992 s- a reluat aici viaţa monahală şi aşezământul a fost populat cu călugăriţe, dar în 1994 s- a revenit la obstea de călugări, aşa cum fusese iniţial.
Biserica este din cărămidă, cu ziduri groase, înălţate pe o fundaţie din bolovani de piatră, iar în interior se păstrează încă o bună parte din pictura originală, curăţată în 1904.
Lunca Jiului
Monumente Istorice:
Manastirea Sadova
Biserica veche Damian
​Monumente naturale:

Evenimente locale:

Târg agroalimentar bisăptămânal (joi şi duminică)
Ziua recoltei- Școala Gimnazială Damian, Sadova
Acțiune "Ziua Comunei Sadova”- 8 septembrie :
- Eveniment cultural -social avand profil de divertisment, spectacol dedicate omagierii istoricului comunei si realizarilor actuale socio-culturale
- Folosirea evenimentului cultural ca “imbold” al comunității pentru coeziune socială, dezvoltarea economică, dialog inter- cultural și inter- generații, promovarea culturii românești.

Facilități oferite investitorilor:

Consiliere în vederea desfăşurării unei anumite activități și al autorizării
Se acordă facilități prevăzute de lege care intră în componenţa Consiliului Local
Sprijină asigurarea cu utilităţi
Implicarea autorității publice locale în obţinerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfăşurării unei activități în cel mai scurt timp
Facilitarea legăturilor economice cu parteneri ai agenţilor economici şi ai investitorilor
Mediatizarea activităților defășurate și a produselor obținute prin toate mijloacele de care dispune Consiliul Local
Facilități în obţinerea terenului pentru amplasament în mod legal
Implicarea în asigurarea cu forţa de muncă
Crearea condițiilor pentru recalificarea forței de muncă prin unităţile de învățământ și insituțiilor din subordinea autorității locale
Crearea climatului general de desfăşurare a activității în condiții optime
Implicarea în măsura posibilităţilor în realizarea infrastructurii şi a dotării cu utilităţi
Concesiuni de terenuri pentru toate tipurile de activități economice
​Toate celelalte facilități oferite de lege.

Proiecte de investiții:

Amenajare parcare Cămn Cultural Damian
Amenajare parcare Consiliul Local Sadova - sediu nou
Construire bază sportivă Sadova (teren fotbal)
Extindere rețea iluminat public stradal
Modernizarea infrastructurii de acces agricol
Modernizare infrastructură rutieră de interes local
Înfiinţare sistem de canalizare
Extindere rețea alimentare cu apă potabilă
Reabilitarea Școlilor și Grădinițelor din Comuna Sadova
Electrificare piața Agroalimentara
Înființare spălătorie socială prin compartimentul de asistență socială din cadrul Primariei Comunei Sadova
Cadastru sistematic gratuit
Proiecte realizate
Platforme betonate pentru colectarea selectivă a deşeurilor
Microbuz 20 de locuri
Cadastru sistematic gratuit.
Înființare societate DASACON STAL SRL
Proiecte în derulare
Înființare spălătorie socială prin compartimentul de asistență socială din cadrul Primariei Comunei Sadova;
Construirea unei patforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd
Modernizare străzi rurale Comuna Sadova, Judetul Dolj
Modernizare infrastructură rutieră de interes local
Modernizare infrastructură de acces agricol în Comuna Sadova
Înființare sistem de canalizare Comuna Sadova, Judetul Dolj
Proiecte propuse
Casa de cultură
Amenajare spatiu verde-PARC
Furnizare servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala din Comuna Sadova, judetul Dolj.

Galerie
bgallery_manastirea-sadova.jpg
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...