PRIMĂRIA SÂRBII MĂGURA

15495 Vizualizări
Sarbii Magura
Tip: Comuna
Adresa: Coșereni, nr. 1(Cod poștal: 237302), Județ: Olt,Romania
Cuvântul primarului

"În calitate de primar al comunei, adresez un sincer bun venit tuturor celor care ați accesat acest site, în numele comunității acestei comune, administrației publice locale și al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetățenilor, oferindu-le dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală și, în același timp, să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să cunoască comuna și pe oamenii acestor locuri."

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Tănase Lucian
Viceprimar:
Secretar General: Năstase Cristian Mihail
Contabil: Rotaru Dorina

  • Suprafață: 4220 ha
  • Intravilan: 446 ha
  • Extravilan: 4324 ha
  • Populație: 2017
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Sat Vitănești care are mai multe cătune: Vităneşti, Coșereni, Ungheni, Vităneştii-Mici, Branişte şi Sârbi.

Așezarea geografică:

Comuna Sârbii-Măgura, este situată în Nord-estul judeţului Olt, ce este situat în partea de Sud a României, în zona colinară, axată pe cursul inferior al Râului Vedea şi Râului Vediţa. Vedea primește pe teritoriul localităţii Sârbii-Măgura atat din stânga și din dreapta mai mulți afluenți dintre care cei mai importanți sunt Râul Vediţa, Pârâul Berindei, Pârâul Mârghiţa şi Pârâul Runcu.
Situat la intersecţia paralelei 44,º 33’ latitudine nordică cu meridianul 24º 41’ longitudine estică se află la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, comuna Sârbii-Măgura se află în zona temperat-continentală, cu o scoarță mai umedă iarna și mai aridă vara datorită valurilor de aer uscat din est care determină ierni aspre și veri uscate, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti.
Comuna Sârbii-Măgura este compusă din satul Vităneşti.
Are o forma dreptunghiulatră măsurând 5 km de la nord la sud și 7 km de la est la vest. 
Spre nord Comuna Sârbii-Măgura se învecinează cu Comuna Optaşi-Măgura, în nord-est cu comuna Coloneşti, în vest cu oraşul Scorniceşti, în est cu județul Argeș, în sud-vest cu oraşul Potcoava, iar in sud cu Comuna Corbu.
Între aceste limite Comuna Sârbii-Măgura are o suprafață de 4220 Ha ceea ce reprezintă 2,2 % din teritoriul judeţului Olt și o situează pe locul 24 ca mărime, şi o populaţie de 2018 de naţionalitate română.
Reţeaua de străzi şi drumuri însumează 61 de artere în lungime de 27.905 m.
Artera principală care străbate axial comuna pe direcţia Nord - Sud este DJ 703 şi face legătura între comuna Optaşi-Măgura şi comuna Corbu.
Comuna Sârbii-Măgura este alcătuită din satul Vităneşti, care are mai multe cătune: Vităneşti, Cosereni, Ungheni, Vităneştii-Mici, Branişte şi Sârbi.
Localitatea de reşedinţă este satul Vităneşti unde funcţionează şi autorităţile publice locale.

Activități economice principale:

Transformările structurale din economia românească, cauzate de trecerea spre o economie de piaţă, au condus la mutaţii semnificative şi în formele economice şi sociale la nivelul comunei Sârbii-Măgura. 
Economia localităţii a evoluat în condiţii dificile, specifice tranziţiei către economia de piaţa, pe fondul unor fenomene economice greu de stăpânit în condiţii sociale mici sub nivelul normal, dând semne evidente ale stopării declinului economic. 
În urma proceselor de restructurare şi privatizare a întreprinderilor, declanşate după 1989, s-a înregistrat apariţia unor societăţi comerciale cu capital de stat mixt şi privat, mult mai flexibile, capabile să se adapteze la cerinţele economiei de piaţă. 
Procesul de restructurare a economiei localităţii deşi a fost lent s-a manifestat în mod evident, mai ales în domeniul agriculturii, unde ponderea sectorului privat reprezintă aproximativ 80%. 
a) Industria 
Industria comunei Sârbii-Măgura se caracterizează prin existenţa unui potenţial productiv ce cuprinde societăţile comerciale 
Activitatea societăţilor comerciale este mult diversificată: producţie, comerţ, prestări servicii, construcţii. 
Unele unităţi au deschis magazine de desfacere cu amănuntul atât a produselor de producţie proprie, cât şi a unor mărfuri achiziţionate. 
Producţia sectorului particular a crescut în deosebi în domeniul comerţului şi al serviciilor. 
În comuna Sârbii-Măgura funcţionează o fermă de creştere şi îngrăşare a suinelor cu o capacitate de 1000 capete 
b) Agricultura 
După Decembrie 1989, în agricultura comunei Sârbii-Măgura au avut loc importante mutaţii reflectate în structura pe categorii de unităţi, precum şi în destinaţia şi modul de valorificare a producţiei. 
Desfăşurarea procesului de privatizare în baza aplicării Legii nr. 18/1991 a schimbat în esenţă structura proprietarii funciare în cadrul localităţii, preponderentă devenind proprietatea privata asupra pământului. 
Ca organizare, în localitate se disting trei forme principale de exploataţii agricole: familiale simple, care reprezintă mica proprietate, exploataţii agricole organizate asociativ, ce funcţionează ca societăţi agricole, dar fără caracter comercial şi societăţi comerciale create din fostele unităţi de stat. 
Producţia vegetala obţinută în ultimi ani a fost influenţată pe de o parte de micşorarea suprafeţelor la majoritatea culturilor, iar pe de alta parte de acţiunea mai puţin favorabila a factorilor climatici, reducerea considerabila a fertilizării, climatizării și irigării culturilor. Autonomia unităţilor şi societăţilor agricole private în stabilirea structurii suprafeţelor cultivate a condus la unele mutaţii - creşterea mai accentuată a sectorului suprafeţelor cultivate cu floarea - soarelui, soia boabe, concomitent cu scăderea suprafeţelor cultivate cu grâu și secară, orz și orzoaică, comparativa cu anul 1989.

Obiective turistice:

Biserica Adormirea Maicii Domnului - Vităneşti este monument istoric şi arhitectonic, fiind construită în stil românesc, întrucât are pronaos, naos şi altar şi este una dintre cele mai impresionante clădiri de acest gen din ţară, din punct de vedere arhitectonic. 
Monumentul Eroilor din cătunul Branişte, a fost construit în memoria eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, prin contribuţia locuitorilor din cătunul Branişte şi cătunului Sârbi. 
În cadrul larg al jocurilor populare, ansamblul de căluşari Sârbii-Măgura este recunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate şi se distinge prin frumuseţe si originalitate.  

Evenimente locale:

Manifestări culturale, sportive și religioase
Ianuarie:
Slujbe religioase cu ocazia BOBOTEZEI;
Aprilie:
Manifestări religioase în zona lăcașelor de cult cu ocazia Sărbătorilor Pascale
Mai:
Manifestări prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 și 2 Mai;
Manifestări culturale dedicate Zilei Independenței, Zilei Victoriei și Zilei Europei;
Iunie:
Manifestări prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
Noiembrie:
Manifestări religioase dedicate Sfințiilor Mihail și Gavril;
Decembrie:
Manifestari religioase dedicate Sfântului Nicolae;
Manifestări religioase și culturale dedicate Sfintei Zi a nașterii Domnului Iisus Hristos;

Facilități oferite investitorilor:

REŢELE DE UTILITĂŢI
A. Electricitate
- SC Electrica Scorniceşti SA
B. Poştă
- Oficiul Poştal Sârbii-Măgura
C. Telefonie şi internet
- Romtelecom
- D. Cablu
- SC Megasat SRL
În cadrul comunei Sârbii-Magura funcționeaza Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență alcătuit din 32 de voluntari, şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă alcătuit din 15 membri
INFRASTRUCTURI LOCALE
1.Instituţii de cultură:
1. Căminul Cultural Sârbii-Măgura
2. Biblioteca comunei Sârbii-Măgura
2.INSTITUŢII DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII:
Cabinet Medical Individual Dr. Petre Daniel
Farmacie umană – SC. Bell My Mirela 2003 SRL

Proiecte de investiții:

1. Alimentare cu apa comuna Sârbii-Măgura - surse de finațare - Bugetul de stat prin HG 577/1997 - stadiu fizic de realizare 15%
2. Construire pod, podețe dalate și lucrări conexe de scurgere a apelor - surse de finanțare -  OG 7/ 2006 - stadiu fizic de realizare - finalizat în această perioadă
3. Construire Grădiniță cu program normal Ungheni - surse de finanțare - OG 7/2006 - stadiu fizic de realizare 45%
4. Reabilitare și modernizare Cămin Cultural - surse de finațare - Fonduri europene PNDR 2007-2014, Masura 322 - finalizat în această perioadă
5. Construire Centru de zi pentru copii aflați în situaţii de risc - surse de finanțare - subproiect în cadrul proiectului realizat de consiliul județean Olt - stadiu fizic de realizare - finalizat în această perioadă
Acestea sunt marile proiecte realizate sau în curs de realizare. Pe lângă acestea au mai fost făcute investiții în:
- reabilitarea și modernizarea clădirilor școlilor și grădinițelor existente în comună; 
- întreținerea și reabilitarea iluminatului public din comună;
- întreținerea și reabilitarea bisericilor din localitate, dintre care una Biserica Adormirea Maicii Domnului – Vităneşti este monument istoric
- asfaltarea străzilor care duc către cele 3 biserici din localitate;
În perioada următoare, în funcție de data lansării programelor de finanțare, dar și a programelor guvernamentale, vor fi depuse proiecte pentru investiții:
Asfaltare drumuri comunale - 16 km - prin submăsura 7.1 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 2014-2020" - Infrastructura rutieră de interes local
Alimentarea cu gaze a localității - submăsura 7.1 - "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 2014-2020"
Acesta este doar un prim pas făcut în vederea modernizării și asigurării condițiilor decente de trai cetațenilor din mediul rural.
În funcție de programele europene și nu numai cu finanțare nerambursabilă ce vor fi lansate în perioada urmatoare se vor avea în vedere și alte proiecte de investiții atât de necesare mediului rural și implicit comunei Sârbii-Măgura.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...