PRIMĂRIA RUGINOASA

33304 Vizualizări
Ruginoasa
Tip: Comuna
Adresa: Str. Principală, Nr. 569C(Cod poștal: 617183), Județ: Neamt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie


Primar: Grigoras Miluc
Secretar General: Tanasă Dan Stelian
Contabil: Cazacu Adriana

  • Suprafață: 3030 ha
  • Intravilan: 493 ha
  • Extravilan: 2527 ha
  • Populație: 1925
  • Gospodării: 825
  • Nr. locuințe: 948
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Ruginoasa,

Bozienii de Sus

Așezarea geografică:

Comuna Ruginoasa este situată în partea de est a judeţului Neamţ, în bazinul hidrografic al râului Moldova, având următoarele vecinătăţi: 
- la sud: Comuna Făurei şi Trifeşti
- la est: Comuna Dulceşti
- la nord: Comuna Văleni
- la vest: Comuna Bârgaoani
Comuna are în componenţă satele: Ruginoasa şi Bozienii de Sus.
Legătura comunei Ruginoasa cu municipiile Piatra Neamţ şi Roman se realizează prin drumul naţional DN 15, care traversează comuna Ruginoasa în partea de sud, de la vest la est.
Legătura între satele Bozienii de Sus şi Ruginoasa se realizează prin drumul judeţean DJ 157 I.
Comuna este situată într-o zonă colinară (de dealuri domoale cu altitudini de 350 - 450 m) cu pante line şi văi largi din estul Carpaţilor Orientali. De asemenea are şi relief de terase, acestea aparţinând pâraielor Velniţa şi Ruginoasa care traversează comuna.
Formele de relief identificate pe teritoriul acestei comune sunt:
- dealuri: Bisericii, Ciorăni, Chiciurea, Stan;  
- văi: valea pârâului Ruginoasa, valea pârâului Velniţa, orientate pe direcţie N-S, cu diferenţe de altitudine de aproximativ 200 metri.

Activități specifice zonei:

Agricultura de subzistență - Gospodării individuale
Creşterea animalelor 

Agricultura intensivă - activitate desfăşurată pe raza comunei de un număr de 9 societăţi agricole

Activități economice principale:

Confecții textile
Comerțul cu amănuntul
Cultivarea plantelor: cerealelor, plantelor tehnice, plantelor leguminoas şi a plantelor producătoare de seminţe oleagenoase
Construcții
Brutărie
Cablu TV
Transport materiale de construcții
Confecții metalice
Service auto

Obiective turistice:

a. Biserica "Sfântul Nicolae" - Ruginoasa - a fost zidită pe locul unde a ars în 1889 biserica veche. Lucrul a fost început în 1924, preot fiind atunci Ion Paroşanu, iar târnosirea a avut loc în 1952, preot fiind Victor N. Stan. Biserica actuală este zidită din piatră şi cărămidă, pe temelie de beton, şi este acoperită cu tablă. Ea este în formă de cruce, cu două turle, şi a fost ridicată din contribuţii ale localnicilor, la care s-a adăugat şi o sumă de 40. 000 lei dinainte de inflaţie, donaţi de fiul satului, Arhiereul Ilarion Mircea Băcăuanul. Fiind în stil bizantin, biserica are pe afară 77 firide cu pictură în frescă, uşa de la intrare este din tablă de aramă şi are pe ea chipul Sfântului Nicolae, iar uşa de la Altar, din acelaşi material are reprezentat pe ea chipul Sfântului Arhanghel Mihail, ambele uşi fiind lucrate la Şcoala de Arte şi Meserii din Roman, în anul 1939, de către maestrul N. Ciongrade. 
Pictura interioară a fost realizată în anii 1951-1952 de către pictorul D. Irimescu, doar Sfinţii Andrei şi Kiril, din partea dreaptă a Altarului fiind pictaţi de colegul lui Irimescu, pictorul Profeta, aflat în vizită la bunul său prieten. Catapeteasmna şi cafascul au fost sculptate în lemn de stejar de către meşterul Ion Croitoru din Grumăzeşti, Neamţ.
b. Biserica "Înălţarea Domnului" - monument istoric - Bozienii de Sus - din cele transmise din bătrâni se spune că biserica a fost zidită până la ferestre de Ştefan cel Mare, Domnitorul Moldovei, în secolul al XV-lea, si a rămas neterminată. Mai târziu, pe vechile ziduri, a fost construită de Vasile Lupu Voievod în forma actuală. 
În secolul XVII, anul 1855, marele spatar Todiraşcu Balş ridica clopotniţa care este lipită la intrarea în biserică şi ţine loc şi de pridvor. 
Ana Grigore Balş, în anul 1851, înzestrează biserica cu o splendidă catapeteasmă, dantelărie în lemn aurit, catapeteasma ce se află în biserică şi azi, o icoană a Maicii Domnului legată în argint cu o strană frumos ornată şi mai multe candele tot din argint. 
c. Casa "Dimitrie Ghica" - sat Bozienii de Sus - monument istoric 
d. Troiţă dedicată soldaţilor din primul război mondial - sat Ruginoasa 
e. Monument dedicat soldaţilor din al doilea război mondial - sat Bozienii de Sus 
​f. Două situri arheologice de interes naţional în extravilanul satului Ruginoasa.

Evenimente locale:

Hramul Bisericii "Înălțarea Domnului" - Bozienii de Sus - sărbătorită anual în ziua Înălţării Domnului - Ziua Eroilor
Ziua comunei Ruginoasa - sărbătorită anual în ultima duminică a lunii august
Hramul Bisericii "Sfântul Nicolae" - Ruginoasa - 6 decembrie

Facilități oferite investitorilor:

Alimentare cu apă potabilă 
Infrastructură drumuri asfaltate: 3,7 km DJ 157 I, 2,5 km DC 187, 0,65 km drum sătesc 
Infrastructură – drumuri betonate – 1,4 km 
Apropierea de DN 15 D doar 2 km 
Iluminat modernizat - amplasarea a încă 4 transformatoare electrice în satul Ruginoasa 
Forţă de muncă ieftină 
​Terenuri şi construcţii aflate în aproperea drumurilor asfaltate şi a utilităţilor existente.
Oportunități: 
Pe pajiștea Corboaia: zonă cu potențial turistic ridicat unde se pot amenaja circuite ATV, paintball
În apropierea sediului Primăriei Ruginoasa există teren disponibil pentru investiții (ateliere, hale industriale, secții montaj, depozite, supermarket, construcții civile, etc) cu ieșire la DJ 157 I și la o distanță de 2,2 km de DN 15D

Proiecte de investiții:

Alimentarea cu apă potabilă a satelor Ruginoasa şi Bozienii de Sus în sistem centralizat - Program SAPARD - executat 
Reabilitare grădiniţă - realizat 
Reabilitare şi modernizare Dispensar Uman - realizat  
Reabilitare și modernizare DC 187 Ruginoasa-Văleni pe o lungime de 2,5 km - realizat
Construire pod peste pârâul Ruginoasa - realizat   
Construire pod peste pârâul Valea Neagră - acces terenuri agricole - realizat 
Construire Casă de Prăznuire Biserica "Înălțarea Domnului" - Bozienii de Sus - în curs de execuție
Modernizare parter - Școala Gimnazială "Nicolae Apostol" - Ruginoasa- realizat
Dotarea SVSU Ruginoasa - realizat
Sistem de management integrat al deșeurilor - în curs de realizare la nivel județean
Construire pod din beton armat în punctul Balaia - realizat
Modernizare drum sătesc - 1,4 km - betonat
Modernizare drum sătesc - 0,65 km - îmbrăcăminte asfaltică ușoară
Reabilitare DC 168 - studiu fezabilitate și proiect depus
Modernizare drum sătesc prin asfaltare - 2,8 km - legătura dintre DN 15 D și DJ 157 I - studiu fezabilitate și proiect depus
Îmbunătățirea calității mediului prin înființarea a două parcuri în comuna Ruginoasa - studiu de fezabilitate și proiect depus
Modernizare și extindere corp A al Școlii Gimnaziale Nicolae Apostol din satul Ruginoasa - proiect depus la MDRP
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ruginoasa, județul Neamț - proiect propus a se depune la finanțare
Realizare PUG comuna Ruginoasa - în curs de finalizare

Galerie
bgallery_FotoJet Collage 0.jpg
bgallery_FotoJet Collage 2.jpg
bgallery_FotoJet Collage 3.jpg
bgallery_FotoJet Collage 4.jpg
bgallery_FotoJet Collage 5.jpg
bgallery_FotoJet Collage 6.jpg
bgallery_megid_273006_316535621813069_1357434829_o.jpg
bgallery_oybfe_1009015_316535388479759_376919326_o.jpg
bgallery_kzy9o_1008376_316535385146426_1216794249_o.jpg
bgallery_d4bvw_894019_281563201976978_1722444845_o.jpg
bgallery_2hk44_627245_183614408438525_1575420421_o.jpg
bgallery_1jhhv_620495_183613521771947_295698070_o.jpg
bgallery_n41lr_176929_217835725016393_563322025_o.jpg
bgallery_y4mum_12316529_1656893664570183_550746856434702610_n.jpg
bgallery_9lz89_457247_165249230275043_750437294_o.jpg
bgallery_ocppz_177521_165249736941659_1704014308_o.jpg
bgallery_77t7r_456747_165249610275005_1932032784_o.jpg
bgallery_pb567_471767_165249146941718_1674290112_o.jpg
bgallery_o059j_468797_165249380275028_16099327_o.jpg
bgallery_kbt4j_323127_165252876941345_760054283_o.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...