PRIMĂRIA ROZNOV

32118 Vizualizări
Roznov
Tip: Oras
Adresa: Tineretului, nr. 663(Cod poștal: 617390), Județ: Neamt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Pavăl Vasile
Viceprimar:
Secretar General: Stoian Alina Diana
Contabil: Zahariea Diana Elena

  • Suprafață: 4039 ha
  • Intravilan: 1298 ha
  • Extravilan: 2741 ha
  • Populație: 10275
  • Gospodării: 3544
  • Nr. locuințe: 3626
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Slobozia, Chintinici

Așezarea geografică:

Din punct de vedere administrativ- teritorial orașul Roznov apaține județului Neamț, afându-se la o distanță de 15 km de Municipiul Piatra Neamț și fiind legat de acesta prin Drumul Național 15. Diviziunea administrativă Roznov are în componență:
Orașul Roznov Satul Slobozia, la est de Roznov
Satul Chintinici la vest de Roznov
Orașul Roznov este situat în zona vestică a Depresiunii Cracău- Bistrița, la confluența celor două râuri. Depresiunea Cracău- Bistrița are aspectul unui sinclinoriu, cu o fragmentare slabă, relieful înregistrând o cădere progresivă de la nord la sud, în sensul de curgere al principalelor râuri care o drenează: Cracăul și Bistrița Numele satului Roznov este menționat pentru prima oară într-un document din 18 aprilie 1576, prin care Petru Șchiopul întărește mănăstirii Bistrița dreptul de stăpânire a mai multor sate, între care și Roznovul. În a doua jumătate a secolului al XVII–lea, Roznovul intră în stăpânirea familiei Ruset, care și-a adăugat numele Roznovanu, de la denumirea satului și a moșiei
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Roznov era o comună în plasa Bistrița a județului Neamț, formată din satele Roznov, Chintinici, Slobozia, Cuteni, Dumbrava Roșie de Jos, Săvinești și Brășăuți, având în total 4144 de locuitori. În comună funcționau cinci mori de apă, un spital rural cu 30 de paturi, patru biserici și trei școli cu 238 de elevi (dintre care 38 erau fete). Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 4820 de locuitori și aceeași alcătuire. În 1931, comuna a rămas cu satele Roznov și Chintinici, întrucât satul Slobozia s-a separat pentru a forma o comună de sine stătătoare, iar restul satelor au format comuna Săvinești. Comuna Slobozia se va desființa însă la scurt timp, satul revenind la comuna Roznov
​În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Buhuși, și apoi (după 1964), în cea a raionului Piatra Neamț din regiunea Bacău. În 1968, comuna a revenit la județul Neamț, reînființat. Comuna Roznov a primit statut de oraș în 2003

Activități specifice zonei:

Agricultură
Prelucrarea lemnului
Servicii

Activități economice principale:

Agricultură
Prelucrarea lemnului
Comerț
Confecţii tricotaje
Producție betoane
Mortare ușoare și adezive
Firme reprezentative:
Henkel SA
SC Vinca SRL
SC Aqua Park SRL
SC ​Trust CCDP SRL

Obiective turistice:

Biserica Sfântul Nicolae, obiectiv de cult emblematic pentru orașul Roznov
Beciurile hanului Roznovanu
Conacul Roznovanu
Muzeul Gheorghe Ruset Roznovanu
​Obeliscul eroilor din Războiul Ruso-Turc (1877-1878), ridicat în 1908 de către Vincenzo Puschiasis aflat în același parc, este clasificat ca monument de for public. Tot același sculptor a ridicat în Roznov și un Monument al Eroilor

Evenimente locale:

Festivalul de iarnă organizat pe 26 decembrie "Datini din străbuni, obicei la oameni buni"
Festivalul "Hora roznovenilor" organizat în luna august
În fiecare zi de sâmbătă târg, obor, bazar, piață

Facilități oferite investitorilor:

Reducere taxă teren

Proiecte de investiții:

Consturire Pod cu o deschidere în satul Chinitinici, Oraș Roznov județul Neamț
Extindere Școala Generală Nr.1 în localitatea Slobozia Oraș Roznov, Județul Neamț
Construire grădiniță cu program prelungit în oraș Roznov, județul Neamț
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare
Extindere rețea gaz metan în orașul Roznov
Amenajare trotuare și parcări în orașul Roznov, județul Neamț
Extindere Liceu Tehnologic prin construire corp nou – proiect depus pe POR axa 10
Îmbunătățirea serviciilor educaționale, culturale și a spațiilor publice urbane în orașul Roznov Județul Neamț prin realizarea următoarelor obiective de investiții:
Construire și dotare Centru cultural în orașul Roznov județul Neamț
​Îmbunătățirea infrastructurii pentru învațământul general obligatoriu din cadrul Liceului Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu prin construire și dotare sala de sport și modernizarea și dotarea clădirii C4
Modernizare străzi în orașul Roznov Județul Neamț. Proiect depus spre finanțare prin POR axa 13
“WiFi4EU – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale
Lucrări de construcții și reparații trotuare pe Strada Nicolae Roznovanu, Oraș Roznov, Județul Neamț
Modernizarea sistem de iluminat public în Oraș Roznov, județul Neamț

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...