PRIMĂRIA ROSEŢI

30232 Vizualizări
Roseti
Tip: Comuna
Adresa: G-ral. Dragalina, nr. 20(Cod poștal: 917210), Județ: Calarasi,Romania
Prezentarea Localității
b_41655_uw772.jpg

Persoane din institutie

Primar: Râjnoveanu Nicolae
Viceprimar:
Secretar General: Tănase Lavinia
Contabil: Apostol Georgeta

  • Suprafață: 8503 ha
  • Intravilan: 380,56 ha
  • Extravilan: 7931,81 ha
  • Populație: 6496
  • Gospodării: 1862
  • Nr. locuințe: 1668
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Roseţi

Așezarea geografică:

Comuna Roseți este situată în partea de sud- est a județului Călărași la 10 km distanță de municipiul Călărași

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor
Pescuit
Industrie
Morărit
Panificaţie
Comerţ și servicii
 

Activități economice principale:

Agricultură
Industrie
Morărit
Panificaţie
Comerţ
Servicii
Industrie uşoară (confecţii textile)
Firme reprezentative:
SC Dorna Agri SRL
SC Concordia Agro SRL
SC AGropan SRL
SC Agrozootehnica Roseți
​SC Baden SRL
SC Tudor 92 SRL
Oportunități
Industrie morărit și panificație, fond de vânătoare, fond piscicol, agricultura în plin proces de dezvoltare, forță de muncă calificată în toate domeniile de activitate, posibilități de dezvoltare a turismului în incinta Călărași Râul, rețea de transport DN3B

Obiective turistice:

Posibilități de dezvoltare a turismului în incinta Călărași Râul, rețea de transport DN3B, posibilități transport pe Brațul Borcea și fluviul  Dunărea

Evenimente locale:

Iordanul (festivalul dedicat femeilor) 
Boboteaza
Ziua localității, anual la data de 18- 19 August

Facilități oferite investitorilor:

Poziția geografică a localității oferă posibilități de transport rutier pe DN3B, cât și pe apa Brațului Borcea și pe Dunăre. Toate acestea pot fi luate în calcul pentru dezvoltarea unor ramuri industriale de prelucrare a lemnului, agroindustriale, legumicole, produselor animaliere, sprijin în demararea și derularea investițiilor, colaborarea sau asocierea în condițiile legii pentru realizarea unor proiecte (realizare parc industrial conform Strategiei de dezvoltare a localității pe o suprafață de 100 hectare)

Proiecte de investiții:

Program PHARE 2006- Extindere și Reabilitare Rețea Distribuție Apă în comuna Roseți, județul Călărași
FEADR Mas 1.2.5- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole prin modernizarea drumului de acces Amzaua la exploatațiile agricole din Roseți
PNDR Mas 3.2.2- Reabilitarea Gospodăriei de Apă și extindere rețea, sistem de canalizare menajeră, inclusiv stație de epurare, modernizare străzi principale și amenajare rigole stradale, renovare Cămin Cultural și înființare Centru Social în Comuna Roseți, județul Călărași
Program de cooperare România- Bulgaria
Dezvoltarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră comuna Roseți, județul Călărași, Municipalitatea Silitra
Program de dezvoltare a Bazei sportive din mediul rural
Realizarea modernizării stadionului comunal
Program național de îmbunătățire a mediului înconjurător prin realizarea de spații verzi în localitate
Parcul Pietreniei
De realizat:
PNDR submăsura 7.2- Extindere rețea canalizare menajeră și modernizare gospodărie de apă
PNDL -Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseți, județul Călărași
Reabilitarea, modernizarea școlii gimnaziale ''Iancu Rosetti'' din comuna Roseți, județul Călărași
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal și extinderea sistemului de iluminat public stradal
G. A. L. BĂRĂGANUL DE SUD- EST - mas 1.6 B- Construire de teren de fotbal și împrejmuire pentru antrenament comuna Roseți, județul Călărași
CNI SA - sală de sport școlară, strada C.A.Rosetti, nr. 101, din comuna Roseți, județul Călărași

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...