PRIMĂRIA ROMAN

32293 Vizualizări
Roman
Tip: Municipiu
Adresa: Piaţa Roman Vodă, nr. 1(Cod poștal: 611022), Județ: Neamt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Achiriloaie Leonard
Viceprimar:
Secretar General general: Carnariu Gheorghe
Director Economic: Alexandru Ciprian

Așezarea geografică:

Municipiul Roman are o poziţie strategică, în centrul regiunii istorico-geografice Moldova, într-o arie unde converg mai multe căi de comunicaţie de importanţă europeană, naţională şi regională, din punct de vedere feroviar făcând parte din magistrala Bucureşti - Dorneşti - Cernăuţi - Varşovia, iar rutier aflându-se pe axul expres de interes european E85, care leagă Polonia şi Ucraina, Rusia şi Republica Moldova, prin România de Bulgaria, Grecia, Turcia şi Orientul Apropiat. Legat de traficul aerian, cel mai apropiat aeroport se află în Bacău, conexiunea cu acesta putând fi realizată fie pe drumul european E85, fie pe magistrala de cale ferată.
Vatra oraşului este situată în Podişul Moldovenesc, la confluenţa râurilor Moldova şi Siret, ocupând o suprafaţă totală de 2.983 ha, din care 1.617 ha intravilan.
Localizarea în partea centrală a Moldovei poate determina transformarea municipiului Roman într-o adevărată "placă turnantă" a transporturilor din această arie, pe direcţia nord- sud, vest- est, dar şi nord- est – sud- vest.
Scurt istoric
​Situat în inima Moldovei, Romanul, fost târg, reşedinţă a Ţării de Jos a Moldovei, reşedinţă de judeţ, actualmente municipiu, atrage prin obiectivele turistice şi monumente dar şi prin posibilităţile de agrement. Ţinutul Romanului reprezintă o adevărată comoară de relicve istorice care dovedesc importanţa acestui centru al Moldovei, vestigii din diferite timpuri (paleolitic, neolitic, etc.) atestând existenţa de milenii a unor aşezări în zonă încă din Epoca Bronzului. Oraşul Roman este unul din puţinele oraşe din Moldova care se poate mândri cu existenţa a două cetăţi: Cetatea Muşatinilor, cea mai sudică fortificaţie moldovenească de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi Cetatea Nouă a Romanului construită de Ştefan cel Mare (domn al Moldovei în perioada 1457–1504) la locul de confluenţă a râurilor Moldova şi Siret. Între secolele XV – XVI, oraşul era cunoscut sub numele de "Târgul de Jos", el fiind şi reşedinţa "Ţării de Jos". Tot atunci, Episcopia din Roman devine o a doua mitropolie a Moldovei. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Romanul ocupa primele locuri în ceea ce priveşte numărul de negustori. În 1834 oraşul devine capitala judeţului Roman. În anul 1845, Romanul figura printre primele 5 oraşe importante ale Moldovei. Unirea Principatelor Române a imprimat oraşului o activitate febrilă, Romanul fiind un puternic centru unionist. Oraşul şi judeţul Roman au adus o contribuţie însemnată la războiul pentru independenţă din 1877 – 1878. În preajma Primului Război Mondial s-a înfiinţat un atelier pentru reparaţii cu caracter militar, transformat ulterior în Arsenalul Armatei.
Populaţia
​Municipiul Roman este, din punct de vedere demografic, al doilea oraş din judeţul Neamţ şi între cele mai mari municipii din ţară care nu au funcţia de reşedinţă de judeţ, cu o populaţie stabilă de 50.713 locuitori, conform Recensământului General al Populaţiei din anul 2011, în timp ce Institutul Naţional de Statistică prin fişa localităţii pe anul 2012 indică o populaţie stabilă de 65.205 locuitori, valoare apropiată de datele Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Neamţ.
​Din punct de vedere etnic, populaţia românească reprezintă 88,3%, restul fiind reprezentat de alte etnii: rromi, ruşi lipoveni, italieni, greci, armeni, germani, evrei, maghiari, ucraineni.

Activități specifice zonei:

Principala bogăţie 
Condiţiile ecologice variate, determinate de confluenţa râurilor Moldova şi Siret, au permis identificarea a peste 500 de specii de plante spontane. Vegetaţia caracteristică municipiului Roman este cea de luncă şi de pajişti. Latitudinal, vatra oraşului este situată în subzona pădurilor de stejari mezofili, iar altitudinal, este încadrată de areal de pădure.
În domeniul faunei se remarcă mistreţul care încă din secolul al XIV-lea figura pe sigiliul oraşului şi bizonul, pătruns dinspre Basarabia, după anul 1954. Dintre mamifere, vulpea, bursucul, iepurele cunosc o largă răspândire. De asemenea, se observă diferite specii de stârci, raţe sălbatice, lişiţe şi alte păsări acvatice sau răpitoare. În cele două râuri, precum şi în iazurile şi bălţile din apropiere trăiesc un număr mare de specii de peşti, îndeosebi cleanul, mreana şi ştiuca.
Servicii Sociale
Autorităţile publice locale creează condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială care asigură, la nivel local, servicii de consultanţă, sprijin şi îndrumare pentru persoanele defavorizate sau aflate în situaţie de risc social.
Serviciile sociale în municipiul Roman sunt asigurate prin următoarele structuri specializate: Casa Pâinii - cantina de ajutor social, Casa Speranţei – adăpost în regim de urgenţă pentru persoanele aflate in situaţie de dificultate, victime ale violenţei familiale; Casa Vârstnicului – centru de zi, activitate de loisir pentru pensionari; Centrul Municipal de Acţiune Socială pentru Bătrâni – activităţi de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate in situaţie de criză, Casa Copilului - centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc social, Casa Bunicilor – activităţi de îngrijire a persoanelor vârstnice.
Sănătate
În municipiul Roman funcţionează două spitale, 1 dispensar medical, 1 centru de sănătate mintală, 9 cabinete de medicină generală, 4 cabinete medicale şcolare, 28 de cabinete medicale de familie, 60 de cabinete de stomatologie, 65 de cabinete medicale de specialitate, 49 de farmacii, 8 puncte farmaceutice şi 1 depozit farmaceutic,1 creşă, 11 laboratoare medicale, 31 de laboratoare tehnică dentară, 2 tipuri de alte cabinete medicale.
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, cea mai importantă unitate medicală din municipiu, deserveşte locuitorii acestuia şi pe cei din zonele limitrofe (30 comune, respectiv o populaţie de circa 200.000 de locuitori), inclusiv pacienţi din judeţele învecinate.
Educaţie
Reţeaua şcolară din municipiul Roman cuprinde unităţi de învăţământ de diferite specialităţi: umaniste, tehnice, comerciale, de artă, de sport şi religioase după cum urmează: o unitate de învăţământ pentru educaţie timpurie, patru unităţi de învăţământ pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial, 17 grădiniţe, o unitate de învăţământ de artă, şapte unităţi de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal, o unitate pentru învăţământul sportiv, două unităţi de învăţământ pentru nivelul postliceal, un centru şcolar pentru educaţie incluzivă precum şi un club al copiilor.
Liceele şi colegiile tehnice oferă elevilor 29 de specializări care aparţin filierei tehnologice, vocaţionale ori teoretice.
În ceea ce priveşte învăţământul superior, în municipiul Roman funcţionează Institutul Teologic Romano-catolic Franciscan cu două facultăţi, dar şi sucursale ale Universităţii "Petre Andrei" Iaşi şi Universităţii "Danubius" Galaţi.
Activitatea sportivă
Municipiul Roman dispune de o puternică infrastructură sportivă reprezentată prin două stadioane, două săli polivalente, o sală de atletism, bazin didactic de înot, două terenuri de mini – fotbal, trei terenuri de tenis de câmp şi douăzeci şi una de săli de gimnastică.
Viaţa sportivă a Romanului este susţinută de diferite cluburi şi de Liceul cu Program Sportiv care îşi desfăşoară activitatea pe specialităţi. Sportivii de la Liceul cu Program Sportiv Roman participă la concursurile interne şi internaţionale la disciplinele fotbal, handbal, atletism, judo, baseball şi lupte, obţinând în fiecare an premii şi medalii fiind în acelaşi timp şi o pepinieră pentru cluburile de seniori.
Clubul de Handbal Municipal Roman are rezultate notabile, evoluând în prima Ligă Naţională şi participând de asemenea în întrecerile europene. Clubul Atletic Roman, cu secţiile de atletism, tenis şi lupte, a pregătit de-a lungul timpului sportivi ce au obţinut rezultate performante la nivel naţional şi internaţional. A devenit o tradiţie ca echipa de arte marţiale "Qwan-Ki-Do" din cadrul Clubului Bao să obţină rezultate în competiţiile naţionale şi europene. Fotbalul este reprezentat în Liga a III-a naţională de Sport Club Municipal Petrotub Roman.
Cultură
Activitatea culturală şi artistică gravitează în jurul Bibliotecii Municipale "George Radu Melidon", a celor patru muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi Casa Hogaş şi a asociaţiilor şi fundaţiilor culturale care menţin vie flacăra spirituală a oraşului (Fundaţia "Episcop Melchisedec", Asociaţia Culturală "George Radu Melidon", Societatea Culturală "Roman-Muşat", Societatea Culturală "Clepsidra" etc.), alături de Casa de Cultură ce dispune de săli de spectacole cu 600 de locuri.
Activitatea editorială romaşcană este susţinută de cele 4 edituri: Muşatinia, Filocalia, Serafica şi Signum Company care editează periodice şi cărţi precum: "Cronica Romanului", "Studii franciscane", "Viaţa fraternă", "Melidonium".
Personalităţi locale
Multe personalităţi ale evului mediu românesc sau ale epocii moderne s-au născut, au trăit sau doar au poposit pentru o vreme la Roman. În cultura naţională şi universală se regăsesc personalităţi romaşcane din toate domeniile:
LITERATURĂ
Miron Costin - (1633 - 1691) - cronicar
Cezar Petrescu - (1892 - 1961) - prozator
Otilia Cazimir - (1894 - 1967) - poetă
Calistrat Hogaş - (1848 - 1917) - profesor şi director al Gimnaziului "Roman-Vodă
Garabet Ibrăileanu - (1871 - 1936) - prozator, publicist şi critic literar
Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) - (1923 –2008) - scriitor
Savin Bratu(Barasch) - (1925 – 1977) - critic şi istoric literar
George Radu Melidon - (1831 - 1897) - scriitor, publicist, a înfiinţat prima bibliotecă publică din Roman Marcel Blecher - (1909 - 1938) - scriitor impresionist
Dumitru Mărtinaş -(1897 - 1979) - profesor, autor de studii despre ceangăii din Moldova
CINEAŞTI, ACTORI, TELEVIZIUNE
Jean Mihail (1896 - 1963) - regizor, creatorul cinematografiei româneşti
Nae Roman (Nicolae Constantinescu) - actor de revistă
Sandu Sticlaru - actor la "Nottara" - romaşcan prin naştere
Alexandru Hatmanu - actor
Filip Brunea – Fox - (1898 - 1977) - părintele reportajului românesc
Andreea Marin Bănică - moderator TV şi ambasador UNICEF al Bunăvoinţei
MUZICĂ
Mihail Jora - (1901 - 1971) - muzicolog, compozitor de marcă
Paul Ciuntu - (1866 - 1918) - profesor, dirijor şi muzician de talie europeană
Dumitru D. Botez -(1904 - 1988) - dirijor şi compozitor
Sergiu Celibidache - (1912 - 1996) - dirijor de faimă internaţională
Mihai Burada - (1841 - 1918) - medic, muzician şi compozitor
Alexandru Zirra - (1883 - 1946) - compozitor
Virgil Gheorghiu - (1905 - 1977) - poet avangardist, muzicolog şi pianist
MATEMATICĂ
Abraham Hollinger - profesor, autor de manuale didactice Algebră şi Electrotehnică
INGINERIE
Ion S. Antoniu (1905 - 1987) - o mare personalitate a ingineriei electroenergetice, profesor universitar
Ion Ionescu de la Brad - (1818 - 1891) - primul inginer agronom român
Constantin I. Istrati - (1850 - 1918) - chimist de renume, academician
Mihail Florescu - (1912 - 2000) - chimist, membru al Academiei Române
Panaite Donici - (1854 - 1919) - inginer, deputat, ministru, publicist
Vitalie Belousov - (1930 - 2015) - profesor universitar doctor inginer, Preşedintele Comisiei de Inventică a Academiei Române POLITICĂ
Vasile G. Morţun - (1869 - 1919) - redactor, editor, om politic, fost ministru în diverse cabinete ECONOMIE
Ion D. Strat - (1836 - 1879) - economist, primul rector al Universităţii din Iaşi
RELIGIE
Episcop Melchisedec Ştefănescu - (1823 - 1892) - membru al Academiei Române, Ministrul Cultelor în guvernul Kogălniceanu
​Episcopul Leon Gheuca - posesorul uneia din cele mai bogate biblioteci ale vremii

Activități economice principale:

De-a lungul vremii, încă din secolele XVI-XVII, urbea muşatină a reuşit să se dezvolte şi să se impună ca un important centru în care meşteşugarii şi negustorii desfăşurau o intensă activitate.
În prezent, în municipiul Roman îşi desfăşoară activitatea 1451 de societăţi comerciale, cele mai multe desfăşurându-şi activitatea în sectorul industriei prelucrătoare, al comerţului şi serviciilor.
În anul 2012, din totalul firmelor din municipiu, 689 sunt microîntreprinderi, 116 sunt firme mici, 25 sunt întreprinderi mijlocii iar 4 întreprinderi se încadrează în categoria firmelor mari cu peste 250 de angajaţi.
După cifra de afaceri şi numărul de angajaţi se remarcă următoarele societăţi:
• ArcelorMittal Tubular Products Roman SA - producţia de tuburi, ţevi;
• Agrana Roman - fabricarea zahărului;
• Cersanit România SA - fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
• Somaco Grup Prefabricate SRL- fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
• Caremil SRL, Odlo SRL - fabricarea de articole de îmbrăcăminte;
• Petrotub Izoterom SA - lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
• Marsat SA - depozitări;
• Societatea Smirodava SRL ce face parte din Cluster-ul Textil Astrico Nord Est.
În domeniul comerţului, în ultimii ani, au fost deschise unităţi comerciale ale unor reţele naţionale şi internaţionale cum ar fi: LIDL, PROFI, PENNY MARKET, KAUFLAND, AYA, DEDEMAN.
Sectorul serviciilor de intermedieri financiare şi asigurări este dezvoltat, în municipiu fiind prezente sucursale ale principalelor unităţi bancare din ţară.
​Din punct de vedere investiţional, Romanul a cunoscut în ultima perioadă o dinamică deosebită. Astfel, pe amplasamentul fostei platforme industriale, situată în partea de nord a oraşului, compania TRW Airbag Systems S.R.L. a inaugurat o fabrică de airbag-uri auto, care va ajunge la 1.500 de salariaţi iar S.C. Cersanit România S.R.L. a modernizat secţia de obiecte sanitare şi a inaugurat recent cea mai modernă fabrică de ceramică termică din România. Începând cu 2014, Microhidrocentrala de pe râul Moldova asigură integral iluminatul public din municipiul Roman. Odată cu finalizarea lucrărilor se va amenaja şi faleza râului Moldova şi a lacului de acumulare ca zonă de promenadă şi divertisment. Un alt obiectiv important pentru urbea romaşcană îl reprezintă Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova.

Obiective turistice:

Lăcaşuri de cult
Principalele obiective turistice sunt lăcaşurile de cult realizate în perioada medievală, bisericile din oraş fiind concepute la proporţii impresionante, cu multe accesorii constructive şi tendinţe de eclectism stilistic. Cele 15 lăcaşuri de cult ortodox şi 5 biserici de confesiune romano – catolică ocupă un loc aparte în ansamblul patrimoniului istoric şi cultural-artistic românesc, în principal evidenţiindu-se:
Complexul Arhiepiscopal Roman - Actuala biserică Sfânta Paraschiva a fost precedată de o alta cu acelaşi hram, pomenită, sub numele de Sfânta Vineri, într-un document din vremea lui Alexandru cel Bun. Astfel, în anul 1408 voievodul făcea danii acestui lăcaş în care era îngropată mama sa, doamna Anastasia, fapt care a condus logic la concluzia că biserica fusese anterior construită, poate chiar de tatăl lui Alexandru, voievodul Roman I Muşat. Lăcaşul de cult reţine atenţia numeroşilor vizitatori prin frumuseţea extraordinară a picturilor interioare. 
B iserica Armenească din Roman – Importanta comunitate armeană aflată în Evul mediu pe teritoriul Romanului a impus ridicarea unei încăpătoare biserici de piatră, realizată în anul 1609. Deoarece comunitatea armeană din Roman nu mai număra decât câteva familii, iar biserica ce fusese părăsită începuse a se deteriora, Arhiepiscopia Romanului a obţinut, în martie 1981, din partea Arhiepiscopiei Armene din Bucureşti, cedarea edificiului "în folosinţă provizorie pe termen nelimitat".
Biserica "Precista Mare" - Lăcaşul face parte din categoria marilor ctitorii voievodale, fiind rodul evlaviei şi strădaniilor Doamnei Ruxandra, văduva lui Alexandru Lăpuşneanu, care a ridicat acest lăcaş de închinăciune în anul 1569, pe locul altuia mai vechi.
Biserica "Precista Mică" - A fost construită pe locul unui vechi lăcaş de lemn, la începutul secolului al XVIII-lea sau chiar mai înainte. Construcţia actualului edificiu a început în anul 1791.
Biserica Domnească - Biserica Sfinţii Voievozi este cunoscută de la zidirea sa sub numele de "Biserica Domnească" şi a fost zidită sub forma ei actuală de Vel Spătaru Vasile Cantacuzino în anul 1695, lăcaşul de cult maiestos depăşind ca suprafaţă toate celelalte biserici din oraş. Podoaba cea mai de preţ a acestui Sfânt lăcaş o reprezintă Catapeteasma, lucrare de mare valoare artistică, executată în Bucureşti, din lemn de stejar masiv, fiind unicat în Moldova.
Biserica "Sfântul Nicolae" - Acest lăcaş a fost ridicat probabil pe la 1600 fiind atestată documentar în "mărturisirea hotarnică" din 3 septembrie 1752. Vechea biserică de lemn a fost înlocuită cu actuala biserică de zid între anii 1747 - 1769.
Biserica "Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana" (cunoscută sub numele de "Biserica Copiilor") – Construcţia din lemn, în stil maramureşean, este ctitorie a Preasfinţitului Episcop Ioachim Băcăuanul şi se găseşte în cartierul Favorit, pe strada Victor Hugo.
Bisericile Catolice - Prezenţa unei comunităţi catolice la confluenţa Siretului cu Moldova este aproape contemporană cu fondarea oraşului, mama muşatinilor, Margareta, fiind catolică. În prezent funcţionează în oraş cinci biserici catolice: "Sfânta Tereza a Pruncului Isus", "Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare", "Fericitul Ieremia Valahul", "Isus Bunul Păstor" şi Biserica "Sf. Francisc de Assisi" (în incinta Institutului Franciscan). Romanul a devenit, din anul 1991, principalul centru de formare a călugărilor franciscani minori conventuali din sud-estul Europei, cu Institutul Teologic de Grad Universitar şi cu Liceul Teologic Romano-catolic "Sf. Francisc de Assisi". 

Muzee
Municipiul Roman dispune de patru muzee foarte bine amenajate, acestea incluzând colecţii deosebite, obiecte de extremă importanţă pentru istoria zonei, expoziţii ale unor artişti de valoare naţională şi internaţională: Muzeul de Istorie - Înfiinţat în anul 1957, muzeul deţine un patrimoniu bogat şi diversificat, funcţionând în două clădiri: Casa Nevruzzi şi Casa Fălcoianu - monumente de arhitectură - una găzduind expoziţia de bază, cealaltă depozitele şi spaţiile destinate activităţii de cercetare şi conservare. Actuala expoziţie de bază este organizată în 15 săli, cu un spaţiu de 700 mp şi cuprinde un număr de peste 5.000 de piese, din expoziţia permanentă remarcându-se celebrul Tezaur de la Brad, aparţinând Culturii Cucuteni, precum şi valoroase vestigii medievale ale oraşului atestat documentar la 30 martie 1392.
Muzeul de Artă - Clădirea muzeului este monument de arhitectură construit la sfârşitul sec. al XIX-lea. Colecţiile muzeului cuprind un număr de 642 lucrări de pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă. Expoziţia de bază, prin tematica sa, pune în valoare, în contextul artei româneşti, creaţia artiştilor legaţi într-un fel sau altul de zona Roman.
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii - A fost înfiinţat în anul 1962 şi a reprezentat rodul preocupărilor în domeniul cercetării şi valorificării expoziţionale, a materialelor colectate din zona de confluenţă a Moldovei cu Siretul, efectuate după 1960. Oferta muzeului aflat în Parcul Municipal, cuprinde diverse servicii: expoziţii, programe educative, de informare, documentare.
Casa Hogaş - Casa în care a locuit Calistrat Hogaş între anii 1891-1899, realizată după planul arhitectului Constantin Băicoianu, a fost transformată în muzeu în luna mai a anului 2011. Subsolul vilei este dedicat Muzeului de Etnografie şi Folclor "Roman Metropolitan", care reuneşte obiecte şi ţinute ce reconstruiesc atmosfera gospodăriilor ţărăneşti din zonă. Sălile de la parterul vilei găzduiesc Muzeul Colegiului Naţional "Roman-Vodă" unde sunt expuse manuscrise sau documente cu valoare de unicat, semnate de Garabet Ibrăileanu, Cezar Petrescu, Panait Muşoiu, Richard Stein, Vitalie Belousov sau Virgil Petrovici. Mansarda vilei este destinată Muzeului Ecumenic al Spiritualităţii Româneşti. Colecţia muzeală înmănunchează obiecte de cult reprezentative pentru Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-catolică şi comunitatea evreiască, reprezentând simbolic comunităţile religioase care trăiesc în armonie în zona Romanului.
Casa vornicului Done (Casa Celibidache) - În plin centrul oraşului se află fosta Şcoală de Muzică şi casa celui ce a fost dirijorul Sergiu Celibidache. Clădirea datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Este cunoscută şi sub numele de Casa Celibidache, deoarece aici s-a născut, în 1912, Sergiu Celibidache, considerat unul din cei mai valoroşi dirijori ai tuturor timpurilor, care a dirijat Orchestra Filarmonicii din Munchen între 1979 şi 1996. În 2012, la împlinirea a o sută de ani de la naşterea muzicianului, în piaţa ce îi poartă numele, din municipiul Roman, a fost dezvelit un bust al compozitorului şi dirijorului Sergiu Celibidache.
Biblioteca Municipală "George Radu Melidon" - Instituţia culturală cu valenţe multiple ce gestionează un fond de carte de peste 160.000 de volume, îşi are sediul în Casa Ioachim din Roman, o clădire de la sfârşitul secolului al XIX-lea a negustorului Vasile Ioachim, care a adus meşteri francezi pentru a o construi în stilul specific arhitecturii clasice franceze. Unicat în Moldova este turnul de influenţă florentină.
Parcul Municipal Roman - Zonă de agrement din secolul al XIX-lea, parcul provine din fosta pădure Teiuş şi este, din punct de vedere al diversităţii speciilor dendrologice, unic în Europa. Din 1994, Parcul oraşului este declarat rezervaţie peisagistică ocrotită de lege. Parcul Municipal reprezintă o oază de frumuseţe care atrage numeroşi turişti. Pe lacul de agrement, prevăzut cu debarcader, se efectuează plimbări cu ambarcaţiuni pe timpul sezonului estival, elementele de atracţie fiind cele trei insule: Insula "Brâncuşi" - cu elemente sculpturale specifice, ce amintesc de marele artist, Insula "Planeta Verde" - însufleţită de animale de talie mică şi păsări, creând un mini-ecosistem şi Insula "Cascada" - înnobilată cu o cascadă artificială şi un punct de relaxare şi observare a întregii zone. În zona centrală a parcului se găseşte "Rotonda Personalităţilor" ce cuprinde busturile a 10 personalităţi româneşti: Miron Costin, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Mihai Eminescu şi George Enescu, la intrarea în parc aflându-se şi bustul agronomului Ion Ionescu de la Brad.
Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova, deschis publicului în iunie 2015, oferă posibilităţi variate de petrecere a timpului în aer liber prin zona ştrand, zona picnic, parcul de fitness, pista pentru bicilişti. În apropierea municipiului Roman (la circa 25 km) se găseşte Hanul Ancuţei, obiectiv deopotrivă turistic şi cultural. Posibilităţi de cazare
Municipiul Roman dispune de următoarele unităţi de cazare a turiştilor:
Hotel "Roman Plaza"**** situat pe B-dul Roman Muşat, dispune de o capacitate de cazare de 70 de camere moderne oferind servicii de cablu TV, telefon, minibar, frigider, spălătorie, curăţătorie ecologică, salon de frizerie+coafură+cosmetică, casă de schimb valutar, galerie de artă şi suveniruri, agenţie de turism. Unitatea are un restaurant clasic (190 de locuri dispuse în 3 saloane), salon de recepţie şi protocol cu 60 de locuri, săli şi mini-săli pentru conferinţe (total 180 de locuri, retroproiector, flipchart şi instalaţie sonorizare), salon de cofetărie cu terasă (48 de locuri).
Hotel "Mariko Inn"*** situat pe drumul european E85 la ieşirea din oraşul Roman către Iaşi şi Suceava are o capacitate de cazare de 64 de locuri dispuse în 29 camere duble, 3 camere single şi un apartament, oferind servicii de cablu TV, mini-bar, internet, telefon, camere cu balcon, room-service, spălătorie, cameră de bagaje, safe, rent-a-car, comandă taxi, acces pe bază de cartelă. Unitatea are 3 restaurante cu 60, 150 şi 280 locuri, bar restaurant, terasă cu 60 de locuri, sală de conferinţe cu 150 de locuri, bază de agrement şi teren de tenis, parcare păzită, gratuită cu 120 de locuri.
Hotel "Royal"***situat pe str. Stefan cel Mare, km 333 (E85), are o capacitate de cazare de 15 camere - din care 13 camere cu două paturi şi 2 camere cu pat matrimonial. Toate camerele sunt amenajate cu mobilier modern, TV şi minibar. Complexul are patru săli de restaurant precum şi spaţii de cazare la înalte standarde hoteliere, săli şi mini-săli pentru conferinţe , retroproiector, flipchart şi instalaţie de sonorizare.
Hotel Zara***Roman, situat pe str. 1 Decembrie 1918, are o capacitate de cazare de 16 camere - toate cu TV, internet si frigider.
Motel "Parc Multiplex"*** situat pe str. Ştefan cel Mare nr. 250, are o capacitate de cazare de 8 camere duble cu balcon, încălzire centrală, aer condiţionat, baie în cameră, TV. Unitatea are restaurant (140 locuri), sala amfiteatru (300 locuri), bar, cramă, salon nefumători, parcare, terasă, loc amenajat de joacă.
Motel & Restaurant "Casa Romaşcană" situat pe str. Ştefan cel Mare nr. 200-202, este amplasat în centrul vechi al oraşului şi are o capacitate de cazare de 10 camere (4 camere single şi 6 camere duble) cu băi proprii, dressing, televizor şi minibar, parcare supravegheată video. Restaurantul are un salon central şi 3 separeuri, cu o capacitate totală de 140 locuri, precum şi o terasă şi bar cu până la 300 de locuri, cu fântână arteziană tip cascadă şi un ecran de dimensiuni mari pentru proiecţii.
Pensiunea "Doina"*** situată pe str. C.A. Rosetti nr.16, are o capacitate de cazare de 6 camere duble şi o cameră triplă, toate cu TV şi 2 restaurante cu câte 60 de locuri fiecare.
​Pensiunea "Edmina" *** situată pe B-dul. N. Bălcescu nr. 9, are o capacitate de cazare de 3 camere duble, 2 camere triple, o cameră cu patru locuri şi 2 camere de câte 5 locuri şi restaurant cu 36 de locuri.

Evenimente locale:

Prima atestare documentară este Uricul din 30 martie 1392 (hrisov de danie către Ionaş Viteazul, în care a fost scris "în cetatea noastră, a lui Roman voievod"), numele oraşului fiind preluat de la numele voievodului Roman I Muşat (1392-1394) şi este celebrată în fiecare an prin manifestări culturale.
​Zilele Municipiului Roman au fost stabilite prin Statutul municipiului Roman în perioada 15 – 21 mai, prima ediţie desfăşurându-se în anul 2010.

Facilități oferite investitorilor:

Accesibilitate - poziţie geostrategică favorabilă;
Condiţii naturale favorabile dezvoltării economice;
​Situarea într-o zonă cu climă temperat continentală, fără extreme în ceea ce priveşte temperatura sau precipitaţiile;
Situarea pe magistrala feroviară principală Bucureşti-Adjud-Suceava;
Situarea de-a lungul drumului european E 85, ce determină accesibilitate rutieră din toate zonele ţării şi spre cele trei aeroporturi internaţionale Bacău, Iaşi şi Suceava;
Forţa de muncă înalt calificată, la preţuri competitive (cunoştinţe în domeniul limbilor străine, tehnologiei, IT, inginerie, etc);  
Spor natural pozitiv;
Ponderea ridicată a populaţiei tinere;
Liceele, Şcolile tehnice şi Universităţile cu profil tehnic din Roman formează specialişti pentru industrie;
Programe active pentru recalificarea şi reconversia forţei de muncă;  
Disponibilitatea administraţiei publice locale de a se implica în organizarea laboratoarelor tehnice pentru calificare, recalificare şi formare de cadre tehnice în parteneriat cu operatorii din domeniu industrial;
Scutirea la impozitul pe clădiri şi impozit pe teren pentru investiţii mai mari de 500.000 Euro 
Cooperarea dintre mediul de afaceri şi administraţia publică;
O bună reprezentare a băncilor existente în municipiu;  
Existenta unor strategii proprii;
Programe finanţate cu fonduri europene şi guvernamentale în domeniul modernizării municipiului şi zonei Roman Metropolitan (infrastructură, mediu, social).
Posibilitatea dezvoltării schimburilor comerciale cu Ucraina şi Rusia datorită amplasării pe graniţa de est a Uniunii Europene;
Infrastructura industrială puternic dezvoltată la nivel naţional;
Posibilităţi de producere a tuturor formelor de energie;
Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţionala a Francofoniei;  
Tratate de comerţ liber cu ţările UE, EFTA, CEFTA;
Scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de proiecte investiţionale
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVESŢITIILOR ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ROMAN
Pot beneficia de facilitaţile prevăzute în schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:  
- sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoara activitatea în România;  
- nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nici o restricţie asupra activitaţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;  
- nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; 
- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;  
 - nu sunt "intreprinderi în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei nr. C 244/01.10.2004);
- nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei asfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

Proiecte de investiții:

Proiecte prioritare strategice pentru perioada 2014-2020
• Reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale din Municipiul Roman
• Modernizarea infrastructurii urbane în Cartierele Nicolae Bălcescu şi Petru Rareş, inclusiv pentru asigurarea accesului lor la reţeaua de drumuri internationale
• Modernizarea falezei râului Moldova şi a lacului de acumulare al Microhidrocentralei prin amenajarea unei zone de agrement
• Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public al Municipiului Roman
• Dezvoltarea mediului de afaceri din Municipiul Roman, prin înfiinţarea unei structuri de sprijinire a afacerilor
• Creşterea calităţii actului educaţional, prin reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
• Construcţie locuinţe pentru tineri în Municipiul
• Reabilitarea Casei de Cultură a Sindicatelor Roman
• Reabilitarea şi introducerea în circuitul turistic a Casei Memoriale Sergiu Celibidache
• Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Roman
• Extindere si reabilitare retele de apa si apa uzata km
• Reabilitarea Centrului Social Multifuncţional ”Precista Mare”
• Modernizarea şi dotarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman (inclusiv a Ambulatoriului integrat Spitalului)
​• Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirilor fostului Liceu 1, în vederea transformării în centru instituţional şi educaţional
• Reabilitarea şi reconversia funcţională a ”Centralei Stelate” şi transformarea sa în complex de agrement acvatic si nou complex
• Înfiinţarea unui parc fotovoltaic în Municipiul Roman
​• Reabilitarea clădirii cinematografului ”Unirea”
• Realizarea unei Strategii de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Roman
• Modernizarea stadioanelor ”Constantinescu Nehoiu” şi ”Moldova”

Monitorul Oficial Local
Tip
Nume
Data adaugării
Acțiune
Alte Documente
Descopera Municipiul Roman
2015-10-12
Alte Documente
Strategia De Dezvoltare In Perioada 2014-2020
2014-03-11
Galerie
bgallery_m3js8_Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova - Ştrand2.jpg
bgallery_iv6x7_Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova - Ştrand.jpg
bgallery_lcrqs_Complexul Sportiv şi de Agrement Moldova - Ştrand3.jpg
bgallery_c0s1u_Arhiepiscopia Romanului si Bacaului.jpg
bgallery_z7hyv_Festivalul de datini si obiceiuri.jpg
bgallery_rbofu_Casa painii.jpg
bgallery_u17wr_Defilare Ziua Nationala.jpg
bgallery_ec0hn_Centrul istoric.jpg
bgallery_qoyyy_Parcul municipal.jpg
bgallery_rmij3_Pietonal Stefan cel Mare.jpg
bgallery_zia5f_Poarta Sud.jpg
bgallery_589yr_SEPTEMBRIE Colegiul National Roman Voda.jpg
bgallery_ilnih_Primaria iarna.jpg
bgallery_y6h36_Primaria Roman.jpg
bgallery_6wnlh_Piateta Miron Costin.jpg
bgallery_wpqr7_Catedrala Arhiepiscopala- Cuvioasa Parascheva - Roman.JPG
bgallery_7oh6n_Primaria Roman.JPG
bgallery_dol8s_Pietonalul Stefan cel Mare.JPG
bgallery_tsl85_Fantana Arteziana Piateta Miron Costin.JPG
bgallery_czggs_Parcul municipal - cascada.JPG
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...