PRIMĂRIA ROŞIA DE SECAŞ

32016 Vizualizări
Rosia de Secas
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 458(Cod poștal: 517640), Județ: Alba,Romania
Prezentarea Localității
b_127806_1mnvj.jpg

Persoane din institutie

Primar: Cristea Ioan
Viceprimar: Mondoc Avram
Secretar General: Bunea Ovidiu
Contabil: firmă externalizată

  • Suprafață: 5230 ha
  • Intravilan: 252 ha
  • Extravilan: 4458 ha
  • Populație: 1510
  • Gospodării: 681
  • Nr. locuințe: 853
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Roşia de Secaş, Ungurei, Tău

Așezarea geografică:

Comuna este situată în Podișul Secașului la estul județului Alba.
La poalele dealului "Cărări", de o parte şi de alta a văii Secaşului, brăzdată de drumurile care duc spre Blaj, Sebeş şi Sibiu se întinde aşezarea comunei Roşia de Secaş 
Primul document care atestă existenţa satului Roşia de Secaş datează de la 29 mai 1313. Documentele vechi arată că din secolul XIV, până în 1848, locuitorii comunei au trăit în stare de iobăgie
În ce priveşte originea denumirii satului Roşia de Secaş, din spusele bătrânilor, ar proveni de la vechea biserică benedictină care era vopsită în roşu şi ale cărei urme există la marginea satului, lângă dealul "Cărări", iar denumirea de Secaş provine de la faptul că este aşezată pe valea Secaşului
Schimbări teritorial- administrative ale comunei Roşia de Secaş ca teritoriu nu au fost, iar ca sat aparţinător a avut satul Tău. Până în anii 1924-1925, Roşia de Secaş a aparţinut de judeţul Alba, iar după aceea a trecut la judeţul Târnava Mică, căruia i-a aparţinut până în anul 1950, dată la care a trecut la judeţul Sibiu, până în august 1952, trecând apoi la regiunea Hunedoara până în anul 1968, în prezent fiind în judeţul Alba
În ce priveşte istoricul comunei Ungureni, sat aparţinător din 1968 de Roşia de Secaş, după cum rezultă din documentele vechi, a apărut ca aşezare omenească încă înainte de anul 1300. Din spusele bătrânilor denumirea comunei, avându-se în vedere traducerea denumirii din limba maghiară în limba română, ar fi Satul lui Grigorie. Schimbări propriu-zise în ce priveşte administraţia comunei Ungurei ca teritoriu nu au fost, Ungurei fiind totdeauna comună, până în 1968. După primul război mondial şi până în anul 1950 a aparţinut de judeţul Sibiu, dată după care a aparţinut de regiunea Sibiu, iar din 1952 a aparţinut de regiunea Hunedoara până în 1968, în prezent fiind în judeţul Alba
Cu privire la satul Tău existenţa sa este atestată de un document din anul 1520, aparţinând tot timpul de comuna Roşia de Secaş
Distanţa faţă de reşedinţa de judeţ - Municipiul Alba Iulia - este de 62 km, faţă de Municipiul Blaj - 18 km, faţă de Municipiul Sebeş - 40 km
Comuna Roşia de Secaş este situată în zona de câmpie - platou a bazinului Secaşului de Târnave cu trecere la dealurile Târnavelor şi Sebeşului
Lunca Secaşului se prezintă ca o vale cu lărgimi foarte variate între 200-600 m, în care şerpuieşte albia minoră a râului Secaş de Târnave. Versanţii estici ai văii Secaşului au pante repezi şi foarte repezi - 10-35 grade şi sunt afectaţi de eroziuni şi alunecări de straturi. Versanţii vestici sunt înclinaţi uşor, 4-7 grade, în pante nu prea lungi şi se pierd în câmpia platou a teritoriului spre Ungurei, Vingard şi Ohaba
Ca principale tipuri de sol de pe teritoriul comunei sunt: cernoziomul levigat de tip Secaş, care s-a format din transformarea în timp a solurilor brune sub influenţa vegetaţiei ierboase ce a luat locul pădurilor
Satul Ungurei este caracterizat prin 4 forme geomorfologice: lunca pârâului principal valea Ungureiului, văi inter-colinare, versanţi şi platouri. Versanţii reprezintă cea mai mare parte din teritoriu, având diferite înclinaţii şi expoziţii. Teritoriul Ungurei se găseşte în zona de vegetaţie a stejarului
Solurile din luncă şi la piciorul pantelor sunt aluvionare, iar pe platou se întâlnesc soluri negre de fâneţe, lacoviştite şi hlizite, datorită excesului de umiditate şi a rocii argiloase. Versanţii sunt acoperiţi de soluri brune, parte din ele podzolice
Clima este continentală cu ierni reci şi veri potrivit de călduroase
Căile de acces fiind DJ 106L: Şpring-Ungurei-Roşia de Secaş, DJ 107B, DN1 (Sântimbru)-Mihalţ-Roşia de Secaş-Păuca.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creșterea animalelor

Activități economice principale:

Comerț
Morărit
Agricultură
Creșterea animalelor

Obiective turistice:

Expoziţia etnografică Roşia de Secaş
Ansamblul bisericii de lemn "Sfântu Gheorghe" - Tău (monument istoric).
Construită înainte de 1780, biserica cu hramul "Sfântu Gheorghe" de la Tău este depozitara unui impresionant tezaur artistic a zugravilor din Laz. A fost ridicată la 1898 pe locul vechii biserici de lemn şi cu o parte a materialului, iar mai târziu i s-a adăugat un turn a cărui dimensiune contrastează cu aspectul construcţiei
Biserica evanghelică Ungurei

Evenimente locale:

Fiii satului - iulie
Sărbătoarea narciselor - mai Ungurei
Hramul bisericii din Roşia de Secaş este de Sfântul Nicolae - construită în anul 1903, a fost renovată în anul 2004
Târguri de ţară mai importante: 26 martie, 24 iunie, 20 septembrie şi 17 decembrie, la fiecare întâi ale lunii (mărturie târg mai mic)
Expoziţia etnografică de la Roşia de Secaş

Facilități oferite investitorilor:

Spații productive și pentru birouri la prețuri modice
Forță de muncă necalificată și calificată 

Proiecte de investiții:

Proiecte realizate 2016 - 2020
În anul 2018 a fost finalizată investiția la "Racorduri canalizare la rețeaua existentă în comuna Roşia de Secaş Județul Alba" în valoare de 1.163.467,87 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare de 1.024.591,93 lei inclusiv TVA -258.548 EURO care a avut cofinanțarea din bugetul local în valoare de 80.530,66 lei inclusiv TVA.
- racorduri la 458 gospodări + refaceri suprafețe afectate și refaceri accese și podețe imobile
La această investiție s-a facut extinderi față de proiectul inițial la obiectivele de la școală și grădiniță precum și la trei străzi din Roșia de de Secaș
 - pentru investiţia "Extinderea reţelei de canalizare în satul Tău, comuna Roșia de Secaş, județul Alba" s-a predat amplasamentul și s-a dat ordin de începere a lucrărilor, investiția fiind în derulare Valoare - 4.087.626,2 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare de 3.443.265,00 lei inclusiv TVA - 908.361 EURO- cofinanțarea din bugetul local - valoare de 243.033,7 lei inclusiv TVA
- pentru .investiția -"MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA ROȘIA DE SECAȘ, JUDEȚUL ALBA" s-a predat amplasamentul și s-a dat ordin de începere a lucrărilor, investiția fiind în derulare valoare de 9.897.063,09 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare de 8.451.391,90 lei inclusiv TVA -2.199.347 EURO -cofinanțarea din bugetul local - valoare de 80.530,66 lei inclusiv TVA
- pentru investiția – “Înființarea și dotarea serviciului public de gospodărire comunală în comuna Roșia de Secaș, județul Alba” a fost achiziționat un buldoexcavator multifuncțional. Valoarea totală a investiției = 336.684 lei inclusive TVA
Sunt în implementare pe POR la ADR CENTRU trei proiecte de reabilitare a școlilor și a grădiniței Roșia de Secaș
Localității Înfrățite
​Savigny - Franta

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...