PRIMĂRIA REMETEA

32717 Vizualizări
Remetea
Tip: Comuna
Adresa: nr. 299(Cod poștal: 417410), Județ: Bihor,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ionel Stelian Copil
Viceprimar:
Secretar General: Popovici Vasile Virgel
​Contabil: Lezeu Vasile Florian

  • Suprafață: 6670 ha
  • Intravilan: 6660 ha
  • Extravilan: 134 ha
  • Populație: 2863
  • Gospodării: 937
  • Nr. locuințe: 1199
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Remetea, Meziad, Drăgoteni, Petreasa, Şoimuş

Așezarea geografică:

Remetea este situată în sud-estul judeţului Bihor, în Depresiunea Beiuşului
Se învecinează:
La nord cu comuna Căbeşti
La sud cu comunele Pocola, Curăţele şi oraşul Beiuş
La est cu zona Văii Iadului aparţinătoare de comuna Curăţele
La vest cu comunele Răbăgani şi Pomezeu
Populația pe sexe:
1404 bărbați și 1459 femei
După etnie și religie:
Români 2232, maghiari 458, romi 158
Ortodocși 2066, romano-catolici 11, penticostali 195, baptiști 219, reformați 337, Greco - catolici 17, alte religii 6, religie nedeclarată 12

Activități specifice zonei:

Potențial turistic deosebit datorită păstrării patrimoniului cultural tradițional ( port popular, formație de dansuri și cântece populare din zonă )
Prezența pe teritoriul comunei a peșterii Meziad, zonă cu potențial turistic ridicat
Potențial turistic peisagistic datorită Munților Apuseni
Organizarea anuală a Festivalului Fii Satului 
Așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice
Programe ale autorităților județene și centrale destinate mediului rural
Înfințarea Parcului Natural Munții Apuseni
Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de eligibilitate a programului de finanțare SAPARD al Uniunii Europene
Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de eligibilitate a programului de finanțare FIDA al Băncii Mondiale
Deschiderea instituțiilor publice din zonă la relații de parteneriat
Retrocedarea terenurilor agricole si forestiere către foștii proprietari, proces care a relansat piața funcționară în zonă
Oportunităţi:
Extinderea rețelei de ferme și gospodării autorizate pentru practicarea agroturismilui
Punerea în valoare a bogatului patrimoniu cultural și istoric al comunei
Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autoritaților locale, cu investitori locali sau străini
Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene
Prezența în zonă, activitatea și deschiderea la încheierea de parteneriate a unor organizații neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare

Activități economice principale:

Vechi tradiții în prelucrarea unor resurse locale (industrie extractivă piatră, fabricarea varului)
Tradiții locale în creșterea animalelor în special a bovinelor
Modernizarea sectorului zootehnic prin crearea Asociațiilor Crescătorilor, organisme de inspirație europeană
Resurse naturale locale diverse și bine reprezentate, permițând crearea de intreprinderi locale bazate pe creșterea valorii adăugate a acestora
Existența unei comunități de afaceri locale, în faza incipentă, reprezentată prin câteva societăți comerciale și persoane fizice autorizate cu activitate în zonă
Populația comunei are resurse financiare suficiente pentru a putea susține activitățile economice locale (practic aceasta poate conta ca și piața locală, în comparație cu situația din alte comune
Firme reprezentative:
Agenți economici din cadrul comunei

SC Remtam SRL - Remetea - brutărie
SC Remjan SRL - Remetea - ABC - bar
SC Adranto SRL - Remetea  - ABC
SC Roditin SRL - Remetea - ABC
SC Midea Trade SRL - Remetea - ABC
SC Adranto SRL - Meziad - ABC
SC Forliut Com - ABC
I.I. Sabau Ionut - Meziad - ABC
A.F Negrut Varvoara - Drăgoteni - ABC
SC Dragana SRL - ABC
P.F Ungur - Drăgoteni - ABC
SC Eudaco Impex SRL - Petreasa - ABC
SC Zooforest SRL - Petreasa - ABC

Obiective turistice:

În cele ce urmează ne propunem analiza situației locale din perspectiva potențialului investitorilor în economia locală a comunei Remetea. Aceasta deoarece economia locală, principala forță motrică a dezvoltării locale și care impune atragerea de întreprinzători în toate domeniile de activitate cu posibilități de dezvoltare și de atragere a forței de muncă locală și resurse materiale locale, aparția resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice și sociale, de protecție a mediului, de dezvoltare turistică, pentru promovarea zonei etc.
Cele mai importante resurse comunitare ale așezării din perspectiva dezvoltării durabile sunt următoarele:
Apropierea de Municipiul Beiuș, la poalele munților Pădurea Craiului și Bihor-Vlădeasa
Se situează pe DJ 764 Roșia-Beiuș.
Peisaj variat, atrăgător, importantă zonă carstică în nordul comunei cu chei și peșteri: Peștera Meziad, monument al naturii, mulți ani cea mai lungă din România
Valea Roșiei cu afluentul Valea Meziad, nisip, balast
Piatră de calcar în satul Meziad
În toate gospodăriile din toate satele sunt condiții de creștere a animalelor
Pădurile de foioase și de rășinoase cu diversitate mare a structurii de proprietate și folosință (păduri comunale, urbariale, private, pășuni împădurite)
Izvoarele de apă potabilă din Meziad sunt suficente pentru captare și alimentare cu apă a satului Meziad
Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată
Existența potențialul uman si infrastructura în învățământ 
Există rețea publică de alimentare cu apă
Exista serviciu de salubrizare a comunei
Există rețea de iluminat public
Avem în cadrul comunei două dispensare umane, din care: 1 în satul Meziad și un Dispensar Veterinar 
Există Farmacie la Remetea și Punct farmaceutic la Meziad
Există unități de învățământ școlar în toate satele comunei
Există Cămine culturale în toate satele comunei
Bisericile vechi de lemn din Petreasa, Remetea și Drăgoteni
Există oameni în Drăgoteni care păstrează tradiția împistritului ouălor de paște în Vinerea Mare, în cadrul unui festival - concurs tradițional
Există încă oameni care mai păstrează tradițiile legate de portul popular 
Ateliere de mobilă din Remetea
Teren de vânzare pe valea peșterii Meziad (zonă turistică)
Tradiție gastronomică specifică locală
Există terenuri agricole și utilaje agricole (lapte, ouă, carne, grâu, porumb, fructe)
Fructe de pădure, ciuperci
Există pescării particulare la Meziad și Remetea
Există trei mori, două la Remetea și una la Meziad
Brutării în Remetea, Meziad
Stație de distribuire a carburanților și a gazului pentru butelie Remetea
Distilerii, fabricarea de țuică
Viticultura este dezvoltată în Remetea și Șoimuș
Nuiele de salcie pentru împletituri
Miere de albine
Lână, crescători de oi la Petreasa, Meziad
Drumuri de acces la fiecare sat asfaltat
Vânat bogat și divers
Lut bun pentru cărămizi, vaioagă
Resurse umane calificate
Femei pricepute la țesut
Multiculturalitate (români, maghiari)
Bună înțelegere și întrajutorare interconfesională
Întâlnirea fiilor satului Remetea
Dansuri populare tradiționale (Meziad Ziua școlii)
Tradiții și obiceiuri de iarnă (Drăgoteni)
Asociația Pro Remetea
Asociația pentru Dezvoltarea Intracomunitară Gepiu - Remetea
Există posibilități de conectare la internet în toate satele
Există telefonie fixă și mobilă
S-a realizat investiția cu denumirea ”Prima înființare a rețelei de canalizare și stație de epurare în satul Meziad ”, ” Alimentare cu apă a satului Meziad ”, ”Reabilitare cămin cultural Meziad ”, ”Centru de zi After School Remetea ”, comuna Remetea, județul Bihor
Se află în stadiul de execuție obiectivul ” Modernizare drumuri comunale si străzi în comuna Remetea ”
S-au terminat lucrările la obiectivul ” Modernizare școală satul Drăgoteni, comuna Remetea ”
Există un monument în satul Meziad, Petreasa și unul în satul Remetea
Există la nivelul Primariei comunei Remetea două societăți comerciale puse în sprijinul cetățenilor, respectiv SC REMAPA SRL și SC SPERANȚA REMETEA BIHOR SRL
Cetățenii comunei au reacție pozitivă în identificarea problemelor și a soluțiilor de dezvoltare 
Personalul primăriei în baza experienței acumulate, dau dovadă de bunăvoință în desfășurarea activității pusă în slujba cetățeanului 

 

Proiecte de investiții:

Modernicarea drum comunal DC 216 (DJ 764 Șoimuș ) și DC 279 (Remetea - Drăgoteni ) Comuna Remetea
Modernizarea drumuri comunale și străzi în comuna Remetea 
Poduri noi în comuna Remetea, sat Meziad
Stadion comunal în localitatea Remetea
Reabilitare și modernizare străzi, drumuri comunale, comuna Remetea
Reparații capitale școală cu clasele I - VIII și grădinița Meziad
Reabilitare școala gimnazială numărul 1 Remetea
Realizarea unui trotuar ( pistă de bicicliști ) în satul Meziad, zona Centru - Peștera Meziad
Reparații Cămin cultural Drăgoteni
Construirea unei grădinițe cu program prelungit Meziad
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public
Reabilitare si modernizare DJ764 Remetea - Peștera Meziad
Acțiuni de promovare în vederea introducerii peșterii de la Meziad în cicrcuitul turistic
Amenajare teren de sport în satul Petreasa
Reabilitare lăcaș de cult - Biserica ortodoxă satul Meziad
Indiguirea văii și realizarea unor praguri de fund
Trotuar pentru copii în toate satele comunei Remetea 
Extinderea și modernizarea drumurilor forestiere
Amenajarea unui centru de informare turistică
Canalizare în comuna Remetea, extinderi sistem de canalizare și alimentare cu apă în localitățile Remetea și Meziad
Construirea unui lăcaș de cult - Biserica Meziad
Reabilitarea blocului de locuințe Remetea
Executarea unor parcuri de distracții pentru copii

Galerie
bgallery_7y1u8_1208179128.jpg
bgallery_y8syu_1208343023.jpg
bgallery_jxrd4_1208343068.jpg
bgallery_xfqts_1208343122.jpg
bgallery_vszt7_1208343095.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...