PRIMĂRIA RĂZVAD

33452 Vizualizări
Razvad
Tip: Comuna
Adresa: Principala, nr. 350(Cod poștal: 137395), Județ: Dambovita,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: ec. Spătaru Emanuel
Viceprimar:
Secretar General: Bumbănac Daniela-Tatiana
Contabil: Giuvela Denisa Mădălina

  • Suprafață: 4186 ha
  • Intravilan: 1258 ha
  • Extravilan: 2928 ha
  • Populație: 9024
  • Gospodării: 2846
  • Nr. locuințe: 3398
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Răzvad, Valea Voievozilor, Gorgota

Așezarea geografică:

Localitatea are coordonatele geografice de 44°56' latitudine nordică şi 25°32' longitudine estică
Altitudine 28,2 m
Situată în zona centrală a judeţului DB, la 5km de Municipiul Târgovişte
În cadrul judeţului Dâmboviţa, comuna Răzvad ocupă o poziţie central estică la cca 3 km de Municipiul Târgovişte, pe terasa de pe malul stâng al râului Ialomiţa în zona de racord dintre luncă şi deal
TERITORIILE ADMINISTRATIVE VECINE:
Teritoriul administrativ Răzvad are următorii vecini:
- spre nord - comuna Glodeni, comuna Ocniţa
- spre est - comuna Gura-Ocniţei
- spre sud Municipiul Târgovişte, comuna Ulmi
- spre vest Municipiul Aninoasa
RELIEF:
Comuna Răzvad se încadrează în jumătatea nordică a Câmpiei Române, subunitatea câmpiei piemontane a Cricovului Dulce încadrându-se interfluviului Cricov-Ialomiţa
Local se pot identifica următoarele forme de microrelief:
1. Forme specifice zonei deluroase:
- versanţii dealurilor;
- nivelele de eroziune;
- microdepresiuni de contact.
2. Forme specifice zonei de câmpie piemontană:
- albia majoră a râului Ialomiţa;
- terasa imferioară a râului Ialomiţa;
- racordul dintre zona de terasă şi culturile deluroase
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ:
Reţeaua hidrografică este dominantă de râul Ialomiţa ce are o direcţie de curgere nord-vest şi sud-est cu pantă de 3-5%. Reţeaua secundară este formată dintr-o serie de cursuri cu debit permanent cum sunt: Valea Slănic, Valea Răzvedeanca, Valea Voievozilor, parţial regularizat
Orizontul acvifer freatic se situează la cote ce variază în funcţie de relief între 4-10 m
RESURSE NATURALE SPECIFICE:
Resursa naturală care constiuie suportul dezvoltării economice a comunei Răzvad este fondul funciar agricol

Activități economice principale:

Industria petrolieră (extracţie, depozitare, transport)
Industria textilă şi confecţii
Construcţii civile şi industriale
Producţie de mobilă
Industria alimentară

Obiective turistice:

Mănăstirea Gorgota în nordul comunei
Ruinele bisericii Panaghia, Gorgota
Piatra de mormânt a lui Draghici Vornicul din Cornăţel
Piatra de mormânt a Marulei fiica lui Mihai Vitezu
Crucea de piatră a bisericii de lemn edificată de Socol Clucer
Crucea de piatră edificată în cinstea jupăniţei Ego Elina
Monumentul eroilor edificat de Vasile Blendea
Valea Voievozilor
Crucea de piatră în cinstirea Sf. Nicolae secolul XVII
Crucea de piatră ridicată în dreptul casei preotului Cristescu (1593-1601)
Monumentul ridicat pentru a omagia veşnica recunoştinţă a eroilor din comuna Vala Voievozilor 
Monumente ale naturii:
Pădurea de pe Valea Rescai şi Izlazului Ocnarilor cu frumoase exemplare de stejar (Qercus Robus) penducular de 300 ani vechime, cu înălţimi de 25-30 m şi diametrul de 40-150 m
Pădurea de Anin Negru şi Alb de pe Valea Saramurii
Valea cu urzici Gorgota
Pădurea Calinoaia unde creşte Papucul Doamnei (Cypripedium Caeceolus) de pe Valea Rea

Evenimente locale:

Ziua comunei Răzvad - Ultimul week-end din luna mai, Bâlci-Gorgota Hramul "Schimbarea la Faţă" (06 august)

Facilități oferite investitorilor:

Stadion 
Sală de sport

Proiecte de investiții:

Canalizare comuna Răzvad
Dispensar Valea Voievozilor
Centru Cultural
Grădiniţă Valea Voievozilor
Alimentare cu apă şi gaz sat Gorgota
Modernizare drumuri comunale
Reabilitare bibliotecă comunală

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...