PRIMĂRIA RĂZBOIENI

28469 Vizualizări
Razboieni
Tip: Comuna
Adresa: Str. Principală, FN(Cod poștal: 617375), Județ: Neamt,Romania
Cuvântul primarului

"Intrarea în marea familie numită Uniunea Europeană aduce multe beneficii dar şi responsabilităţi pe măsură.
Identificarea şi conştientizarea problemelor, stabilirea şi aplicarea soluţiilor adecvate, constituie calea cea mai potrivită în politica de dezvoltare locală pentru ridicarea standardului de viaţă a cetăţenilor în vederea apropierii de nivelul de dezvoltare existent în comunităţile similare ale Uniunii Europene. Trebuie să învăţăm să conştientizăm care ne sunt adevăratele nevoi şi cum să procedăm pentru a satisface aceste nevoi.
Suntem conștienți că prin dezvoltarea infrastructurii comunei noastre vom putea să atragem investitori care să creeze locuri de muncă, singura soluție de ridicare a standardului de viață a populației comunei Războieni. Drept urmare potențialii investitori care consideră că vor și pot să-şi deschidă o afacere pe raza comunei Războieni, cu generare de locuri de muncă, vor avea tot sprijinul meu’’

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ţarălungă Sebastian-Bogdan
Viceprimar:
Secretar General: Negură Ana
Contabil: Văideanu-Filimon Carmen

  • Suprafață: 3587 ha
  • Intravilan: 714,12 ha
  • Extravilan: 2872,88 ha
  • Populație: 2296
  • Gospodării: 1033
  • Nr. locuințe: 1033
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Războienii de Jos, Războieni, Borșeni, Valea Albă, Valea Mare

Așezarea geografică:

Comuna Războieni este situată în partea de est a judeţului Neamţ şi are următoarele vecinătăţi:
- la nord: comuna Tibucani;
- la est: comuna Tupilați;
- la vest: comunele Ștefan cel Mare și Bodești;
- la sud: comunele Dragomirești.
Prin aşezarea sa în cadrul judeţului Neamţ, comuna Razboieni, se află în centrul de greutate al triunghiului format din Municipiul Piatra Neamţ - Municipiul Roman şi oraşul Târgu Neamţ, având legături directe și indirecte cu acestea prin reţeaua de căi rutiere ce o străbate.
Comuna are în componenţă următoarele sate: Războienii de Jos (reşedinţă de comună), Războieni, Valea Alba, Valea Mare și Borșeni.
Satele componente ale comunei, aşezate în zona subcarpatică a Moldovei, prezintă puţine diferenţieri fizico – geografice ceea ce le conferă aceleaşi particularităţi climatice, hidrologice, fitopedologice şi de valoare economică.
Comuna Războieni se situează în zona subcarpatică a Moldovei, în micile depresiuni aflate între dealuri, pe cursurile unor pâraie ce traversează de la nord la sud teritoriul acesteia.
Zona este intens populată (fapt caracteristic reliefului de terasă, favorabil dezvoltării aşezărilor omeneşti) şi acest fapt este de interes în sensul că mai multe localităţi din comune diferite îşi pot construi reţele comune de apă, gaz, canalizare, colectarea deşeurilor, etc. ceea ce ar duce la eficienţă sporită şi reducerea costurilor. Rămâne de văzut dacă vor putea fi construite în comun aceste reţele.
Legătura comunei, cu oraşele Piatra Neamţ, Târgu Neamt şi Roman este asigurată de drumul judeţean DJ 208 G. Cu excepţia acestui drum judeţean si DJ 155P precum si DC 29 care sunt asfaltate, reţeaua stradală de toate gradele este precară, nefiind realizată conform normelor tehnice. Străzile interioare nu sunt asfaltate, fiind balastate.
În cea mai mare parte, suprafaţa comunei este deluroasă, cele mai importante culmi fiind: Dealul Ghetau; Dealurile Valea Mare, în partea de vest a comunei

Activități specifice zonei:

Comuna Războieni este o unitate administrativ teritorială specifică zonei de deal, subcarpatică şi de aici rezultă principalele caracteristici socio - economice. Majoritatea populaţiei îşi câştigă existenţa din agricultură şi creşterea animalelor. Gradul insuficient de mecanizare nu permite o agricultură performantă, aceasta fiind în acest moment una de subzistenţă. Creşterea animalelor nu se desfăşoară în sistem industrial, cu eficienţa de rigoare, ci prin intermediul gospodăriilor individuale.
Trebuie menţionat însă că există un număr de 300 persoane, care îşi câştigă existenţa din alte meserii decât cele agricole. Această diversificare a surselor de venituri reprezintă un avantaj care poate fi valorificat în viitor, odată cu apariţia fondurilor pentru dezvoltare rurală.
La nivel de comună există: 4 SC profil prelucrare lemn; 4 unităţi profil cultura plantelor (2 PF, 2 AF) 4 unităţi - morărit; 24 unităţi profil comerţ şi alimentaţie publică (6 PF, 4 AF, 14 SC); 1 SC profil intermediere în comerţul cu ridicata.
Deşi comuna nu este situată la distanţe mari faţă de oraşul Roman sau oraşul Piatra Neamţ, puţini locuitori sunt salariaţi în oraş sau în alte localităţi. În aceste condiţii resursele financiare ale populaţiei, bazate în principal pe agricultură şi creşterea animalelor, sunt reduse şi modeste.
Se impune aşadar o diversificare a economiei locale prin atragerea de investitori în zonă. În afară de investiţii în ferme de animale (zona fiind prielnică pentru astfel de activităţi) şi agricultură, se pot face investiţii şi în alte activităţi economice, cum ar fi localizarea unor fabrici din alte regiuni, în condiţiile în care comuna dispune de forţă de muncă.
Ar mai fi de adăugat că în condiţiile socio - economice date, zona suferă de migraţie de forţă de muncă spre vestul Europei, un lucru care are două aspecte:
- unul pozitiv legat de aducerea de venituri în comună, fapt care impulsionează şi alte domenii, cum ar fi construcţiile;
- unul negativ legat de situaţia demografică, de pericolul îmbătrânirii populaţiei şi de absenţa forţei de muncă calificate
Fenomenul nu poate fi încă măsurat cu exactitate şi apreciat datorită aspectelor legate de muncă fără forme legale în străinătate.

Activități economice principale:

Agricultura şi creşterea animalelor sunt principalele ramuri economice ale comunei, cele care asigură existenţa majorităţii populaţiei.
Comuna are 3587 hectare, din care:
- teren arabil 2122 hectare
- fânețe 45 hectare
- pășuni 333 hectare
- pădure 898 hectare
​- livezi 2 hectare
Industria și silvicultura
Există în comuna Războieni doua societăți comerciale pentru prelucrarea lemnului.
Comuna are un potenţial silvic dezvoltat, există 898 hectare pădure de foioase şi plop din care 375 hectare sunt proprietate privată şi 523 hectare proprietate publică

Obiective turistice:

Pe teritoriul comunei există o mănăstire de maici construită de Ștefan cel Mare în anul 1496. Aceasta a fost construită la 20 de ani după bătălia de la Valea Alba și are dedesupt osemintele vitejilor care și-au dat viața în această bătalie.
Pe teritoriul comunei mai există un monument al eroilor, construit în anul 1879 de către ofițerii Regimentului "15" Războieni.

Evenimente locale:

În prezent se desfășoară "ZIUA RĂZBOIENILOR" pe parcursul a două zile în sâmbăta și duminica din luna iulie cea mai apropiată de data de 26. În prima zi au loc manifestări la troița ridicată în satul Valea Alba unde se presupune că ar fi avut Ștefan cel Mare punctul de comandă în cadrul confruntării din data de 26 iulie 1476 cu oastea lui Mahomed al II-lea. A doua zi, duminica, au loc manifestări la Mănăstirea Războieni, ctitorie a domnitorului moldav și în parcul comunal la monumentul ridicat în memoria luptei desfășurate pe aceste meleaguri. Acest eveniment a intrat în tradiție având peste 40 de ediții desfășurate până în prezent.

Facilități oferite investitorilor:

Oportunități:
In comuna Razboieni exista oportunitati de afaceri in urmatoarele domenii:
- construirea de centre comerciale, supermarket-uri; - construirea unor fabrici de prelucrare a laptelui
- înfiinţarea de fabrici de conserve
- înfiinţarea unui abator la standarde, care să deservească şi localităţile limitrofe
- înfiinţarea unor ferme zootehnice moderne
- construirea de brutării şi alte fabrici de panificaţie
- construirea unor centre de predare - prelucrare a produselor din carne şi lapte
- construire depozit de îngrăşăminte chimice
- înfiinţarea de pensiuni turistice
- servicii bancare specializate
- punct notarial
- cabinet de avocatură
- serviciu de asistenţă socială specializată
- serviciu de colectare selectivă a deşeurilor
- servicii turistice
- construire reţele de canalizare
- PECO
- servicii de sănătate
- servicii de consultanţă în diverse domenii
- punct de informare a populaţiei comunei
- fabrică de brânzeturi
- puncte de colectare lapte
- brutărie
- servicii gen : frizerie – coafor, reparaţii electrice şi electrocasnice, service auto etc

Proiecte de investiții:

Modernizare drumuri comunale DC25 (L=1,36 KM) și DC195 (L=1,66 KM) în comuna Războieni, județul Neamț’- Finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiţii și execuție în baza contractului de lucrări înregistrat sub numarul 2610/29.07.2013 încheiat între Comuna Războieni , în calitate de achizitor și firma Asocierea S.C. Lemar Industries SRL- SC Sinclair Grup SRL. -Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.955.742,87 lei cu TVA inclus
Modernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț- Finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiţii și execuție în baza contractului de lucrari înregistrat sub numarul 2510/20.06.2018 încheiat între Comuna Războieni , în calitate de achizitor și firma S.C. Danlin XXL S.R.L -Valoare investiție = 5.150.648 lei
Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Războieni, județul Neamț- Această investiţie este: în faza de proiect tehnic și obținerea avizelor
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Războieni, județul Neamț- Proiectul este în faza de execuție SF va fi promovat în cadrul A.D.I. Valea Topoliței Neamț
Extindere și modernizare Școala Gimnazială Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Războieni, județul Neamț
- Proiectul este în faza de execuție SF va fi finanțat prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiţii . -Valoare investiție = 1.000.000 lei
Lucrări de consolidare- restaurare și punere în valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți în lupta de la Valea Alba’’ faza achiziție publică- din comuna Războieni, județul Neamț. Finanțat prin Gal Ținutul Razesilor din fonduri AFIR. Valoare investiție= 78.852 euro, Proiect în faza de avizare PTH
Amenajare parc și punct de informare în Comuna Războieni, Județul Neamț; Proiect în faza de realizare SF și va fi finanțat prin GAL pescaresc județul Neamț.
Proiect WiFi4EU Call 3 în comuna Războieni Județul Neamț finanțat de Comisia europeană cu cupoane în valoare de 15.000 euro. Proiect în faza de achiziție publică a lucrării

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...