Cuvântul primarului

     

Prezentarea Localității

Persoane din institutie:

Primar: Jîjîe Maria
Viceprimar:
Secretar General: Tărâţă Nicoleta Felicia
Contabil: Voiniciuc Mihai

  • Suprafață: 5099 ha
  • Intravilan: 427,33 ha
  • Extravilan: 4671,67 ha
  • Populație: 2850
  • Gospodării: 1176
  • Nr. locuințe: 1510
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Stolniceni, Pogorasti, Rediu, Doina

Așezarea geografică

Comuna Răuseni, județul Botoșani este situată în nord-estul județului Botoșani, având ca vecini:
Comuna Călărași la nord - est
Comuna Sipote, județul Iași la sud - vest
Comuna Andrieseni, județul Iași la sud - est
Între aceste limite, teritoriul comunei Răuseni, are o formă poligonală, neregulată cu o suprafață de 5099 ha și are în componență cinci sate: Răușeni, Doina, Stolniceni și Pogoraști
Situat în partea centrală a Câmpiei Moldovei, comuna se prezintă sub forma unei regiuni colinare, cu dealuri prelungi și scunde ( altitudinea maximă 208 m în Dealul Comandarasti) în partea sudică a comunei cu un sol argilos, în bună parte foarte bun pentru fabricarea cărămidei și teracotei, dealuri ce mărginesc culoarul larg al sesului Jijiei, acoperit cu fanete, pășuni și culturi agricole
Cea mai veche așezare din componența comunei este Răuseni atestat documentar din 14 decembrie 1433 conform datelor menționate în lucrarea ”Documentele Moldovenești - Înainte de Ștefan Cel Mare”, volumul 1 pagina 373, anul 1931, unde autorul Mircea Costachescu vorbește de R”Răușenii pe Jijia”, unde este casa lui Micle, așezare care își trage numele de la satul Huseni sau Husoieni, situat pe malul drept al râului Jijia ce străbate comuna pe o lungime de circa 12 km, pe direcția Nord - Vest, Sud - Est
Comuna a purtat inițial denumirea de Comandărești, după numele satului Comăndărești, mai dezvoltată și mai populată până în anul 1924, când va primi denumirea de Răuseni, după datele istorice menționate mai sus
În prezent comuna are o populație de circa 2680 locuitori, iar centrul administrativ se află în satul Răuseni unde sunt principalele sedii administrative, socio - culturale și politice
Comuna are o poziție favorabilă fiind situată la intretăierea unor vechi drumuri și anume:
Calea ferată Iași - Dorohoi - Botoșani construra în anul 1826 deservită pe teritoriul comunei de două stații C.F.R (singura comună din județ cu două stații), Gara Rediu (pentru călătorii, marfă, și are în apropiere un depozit de carburanți, lubrefianți și butelii aragaz) și Halta Răuseni ambele stații deservind pentru mărfuri și călători comunele: Răuseni, Călărași, Santa - Mare, Todireni, Hlipiceni, Albești (toate din partea sudică a județului Botoșani) precum și comunele Andrieseni și Sipote din județul Iași
Drumul județean 282 (județean Sulita - Răuseni cu legătura spre Iași prin Sipote - Vlădeni, județul Iași)
Drumul județean 282 A - o bifurcație din centrul satului Răuseni a drumului județean 282 spre Călărași, Santa - Mare, făcând legătura cu drumul național: Botoșani - Ștefănești și Bivolari - Iași
Stema comunei Răuseni conține în plus față de scutul mare, care simbolizează stema României câteva elemente specifice reprezentate prin scutul mic format din trei părți:
În partea stângă sus este prezentată simbolic activitatea economică de bază a comunei: cultura plantelor (grâu, porumb, floarea - soarelui, etc)
În partea dreaptă sus este prezentată prin roza vânturilor stația meteorologică din localitate (care în prezent nu este funcțională), care așa după cum reese din Marele Dicționar Geografic al României, întocmit de George Lahovar, pe malul drept al Jijiei în apropierea satului Pogorăști, comuna Comandărești (actuala comună Răuseni din 1924) funcționa o stație meteorologică de ordinul al doilea, stație care a furnizat date meteo pentru întreaga Moldovă și pentru țara, date ce scot în evidență caracteristicile de bază ale climatului temperat - continenatl excesiv al Moldovei (temperaturi foarte sczăzute iarna și foarte ridicate și secetă, vara)
În partea de jos a scutului este reprezentat simbolul Moldovei, provincie istorico - geografică căreia îi aparțin și comuna Răuseni

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...