PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA

28975 Vizualizări
Rastolita
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 335(Cod poștal: 547480), Județ: Mures,Romania
Prezentarea Localității
b_73848_zomec9.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Lirca Marius Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Consilier Demian Angela
Contabil: Leopold Nicoleta

  • Suprafață: 26598 ha
  • Intravilan: 127 ha
  • Extravilan: 26471 ha
  • Populație: 2073
  • Gospodării: 768
  • Nr. locuințe: 1340
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Răstoliţa, Andreneasa, Iod, Gălăoaia, Borzia
Localităţii Înfrăţite:
​UAT Comuna Răstolița are relații de prietenie cu orașul DE PANNE din Belgia

Așezarea geografică:

Comuna Răstoliţa, atestată documentar în anul 1812, are o populație de 2053 locuitori și este situată în podişul Transilvaniei, la o altitudine de 530 m faţă de nivelul mării, la confluenţa munţilor Gurghiu si Călimani şi are în componenţă cinci sate: Răstoliţa, Gălăoaia, Andreneasa, Borzia şi Iod. Mureşul, principalul colector de apă în întregul bazin al Transilvaniei, străbate teritoriul comunei pe o lungime de 18 kilometri, de la Panduri, la limita cu localitatea Lunca Bradului, unde pătrunde în comună şi până în aval de Gălăoaia, la Stărinoasa, unde părăseşte comuna Răstoliţa. Principalii săi afluenţi sunt pârâul Răstoliţa, care izvorăşte din inima munţilor Călimani, pârâul Iodului şi pârâul Borzia, cu izvoare principale din Munţii Gurghiului, cum sunt pârâul Gălăoaia, pârâul Vişa, pârâul Porcu, pârâul Costeasa, pârâul Tomoroga, pârâul Costeasa Mică, pârâul Costeasa Mare, pârâul Andreneasa şi pârâul Cobor.
​Comuna Răstolița, este situată într-un pitoresc cadru natural al spațiului Carpato – danubian, este marginită de Munții Călimani și Munții Gurghiu, de o parte și alta a Văii Mureșului, fiind brăzdată de pâraie cu debite mici, dar variabile. Situată în interiorul arcului Carpatic, comuna Răstolița este favorizată de un relief armonios, care coboară în trepte de la est la vest, de la cei 2.100 m, pe care îl atinge creasta Călimanilor, până la lunca joasă a râului Mures, unde altitudinea este de numai 600 m.
Comuna are o suprafaţă de 26.598 ha şi se învecinează cu următoarele comune:
la nord: judeţele Suceava şi Bistriţa Năsăud
la sud: Comuna Gurghiu
la est: Comuna Lunca Bradului
la vest: Comunele Deda şi Vătava
Centrul de comună, satul Răstoliţa este situat în aval pe malul drept al râului Mureş, pe malul pârâului cu acelaşi nume.

Activități specifice zonei:

Silvicultură
Exploatare forestieră
Prelucrarea lemnului

Activități economice principale:

Silvicultură
Exploatare forestieră
Prelucarea lemnului
Agricultură Construcţii
Industria alimentară
Firme reprezentative:
Ocolul Silvic Răstolița
Agenți economici care desfășoară activitate de exploatare forestieră și prelucrarea lemnului
Pensiune turistică
Păstrăvărie
Amenajare hidroenergetică - Baraj Răstolița
​Restaurante

Obiective turistice:

Biserica Veche – monument istoric sub nr. 3359 a fost construită în anul 1812 (deşi există motiv să credem că este mai veche cu cca 50 ani), construită din lemn, care în prezent este monument istoric şi se află în mijlocul cimitirului.
Biserica ortodoxă din satul Răstolița, cât și cea reformată din satul Iod, dispun de picturi și icoane foarte frumoase, fiind atât lăcașuri de cult, cât și obiective de vizitat.
Potențialul turistic deosebit al zonei va putea fi valorificat prin construirea unui camping, amenajarea unor locuințe private în scopul cazării turiștilor în cadrul turismului rural, precum și valorificarea din punct de vedere turistic și sportiv a suprafeței lacului de acumulare care se află în construcție în inima Munților Călimani.
Golurile alpine din Parcul Naţional "Călimani", privelişti deosebite văzute din Poiana Fântânel sau Poiana Compelor şi Scaunul Domnului, o atracție deosebită pentru comuna Răstolița, o reprezintă fauna cinegetică, iar pentru cei care doresc să petreacă un sejur în Răstoliţa, au posibilitatea de a pescui în apele de munte păstrăv, lipan sau lostriţă, iar pentru amatorii de vânătoare există posibilitatea de a vâna mistreţ, urs, lup, căprior sau să asculte deosebitul ritual al boncănitului sau rotitul cocoşului de munte.
Potențialul turisitic este dat de cadrul natural mirific, de o mare biodiversitate, apreciat atât pe plan intern cât si internațional. În zona se practica cicloturismul, drumețiile montane, se organizeaă competiții de rafting pe râul Mureș, în special primăvara. Prin așezarea sa geografică, comuna Răstolița constituie o poartă de intrare în Parcul național “Călimani”, fiind străbătută de marcaje turistice.
Comuna Răstolița este parte componentă a Parcului Național “Călimani” și a Parcului Natural “Defileul Mureșului Superior Zona Stânceni - Deda”, făcând parte în același timp și din site- ul “Natura 2000”.

Evenimente locale:

În fiecare an, în luna iulie, au loc manifestari cultural artistice, cu ocazia Festivalului comunitatilor “Mures – Calimani”, în cadrul cărora evoluează formații artisitice locale de amatori, concerte de muzică populară şi muzică folk autentice, manifestări folclorice autentice autohtone, expoziţii etnografice specifice zonei, organizarea de stâne turistice şi hanuri ţărăneşti, demonstraţii de măiestrie a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor culinare, expoziţii de animale. Prima ediţie a Festivalului Comunităţilor Mureş-Călimani – 2005 a inaugurat şi a dat viaţă conceptului de sat alegoric transilvan, concentrând pe o suprafaţă de câteva hectare cele mai importante oferte şi resurse etnografice ale celor 6 comunităţi participante, într-o mare expoziţie a satului transilvan de pe Valea Mureşului. Pe lângă expoziţiile etnografice în aer liber şi demonstraţiile de măiestrie ale meşterilor populari, oferta festivalului a cuprins vizitarea stânelor turistice special amenajate, hanurile ţărăneşti organizate ca locuri de servire a mesei, exclusiv cu preparate tradiţionale, centrul de echitaţie pentru plimbări ecvestre, focuri de tabară şi focuri de artificii, spectacole folclorice cu artişti locali şi invitaţi, dar şi programul de seară destinat, în special, turiştilor din mediul urban, deschiderea pentru vizitatori a satului alegoric transilvan amenajat pe cele 10 ha ale platoului, în care comunităţile îşi vor concentra cele mai valoroase resurse tradiţionale, expunându-le într-o mare expoziţie a satului transilvan aflat în sărbătoare.

Facilități oferite investitorilor:

Zonă montană deosebită
Deschiderea și implicarea activă a administrației publice locale în procesul de reformă și politică de dezvoltare economico- socială orientată spre atragerea investitorilor
Urbea oferă un cadru optim dezvoltării afacerilor prin maleabilitatea și flexibilitatea colectivului Primăriei
Oportunități:
Dezvoltarea agroturismului
Înfiinţarea unei fabrici de prelucrarea a lemnului
Dezvoltarea serviciilor
Realizarea unui centru de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi a plantelor medicinale
Înfiinţarea microfermelor zootehnice
Amenajarea unei pârtii de schi precum şi realizarea unei linii teleferice
​Reabilitarea taberei şcolare

Proiecte de investiții:

Construire Cămin Cultural Răstolița
Modernizare și reabilitare străzi în Comuna Răstolița
Extindere alimentare cu apă potabilă comuna Răstoliţa în vederea finalizării lucrărilor de investiție ”Alimentare cu apă potabilă în Comuna Răstolița, județul Mureș”
Finalizarea lucrărilor de investiție ”Canalizare menajeră și stație de epurare în Comuna Răstolița, județul Mureș”
Modernizare Şcoală din localitatea Răstoliţa, judeţul Mureş
Construire pod peste râul Mureş în localitatea Iod, comuna Răstoliţa judeţul Mureş
​Construire pod peste râul Mureş în localitatea Borzia, comuna Răstoliţa judeţul Mureş

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...