PRIMĂRIA PUI

33552 Vizualizări
Pui
Tip: Comuna
Adresa: Republicii, nr. 64(Cod poștal: 337345), Județ: Hunedoara,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Stoica Victor Tiberiu
Viceprimar:
Secretar General: Becuş Camelia Simona
Contabil: Voichescu Adriana

  • Suprafață: 30000 ha
  • Intravilan: 563,40 ha
  • Extravilan: 22315,60 ha
  • Populație: 4320
  • Gospodării: 1363
  • Nr. locuințe: 1715
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 12
Numele localităților aflate în administrație:

Pui, Galaţi, Fizeşti, Băieşti, Ruşor, Şerel, Hobiţa, Uric, Râul Bărbat, Ponor, Ohaba-Ponor, Federi

Așezarea geografică:

Comuna Pui este situată în partea central-vestică a ţării, în Regiunea de Dezvoltare Vest, în partea de sud a judeţului Hunedoara

Activități specifice zonei:

Agricultură
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor

Activități economice principale:

Prelucrarea lemnului
Creşterea animalelor
Comerţ

Obiective turistice:

Parcul naţional Retezat
Parcul naţional Grădiştea Muncelului - Cioclovina
Cabana Baleia
Cabana Măgura - Pui
Rezervaţie naturală Peştera Şura Mare şi Şura Mică
Punctul fosilifer Ohaba Ponor
Peştera Bordu Mare

Evenimente locale:

Târgurile de la 1 mai şi 14 octombrie
Nedeile anuale
Târguri săptămânale în fiecare zi de sâmbătă
Zilele comunei Pui - 14-15 august

Proiecte de investiții:

Canalizare în sat Pui şi staţie de epurare în sat Galaţi
Alimentare cu apă în sistem centralizat al satelor Şerel, Ruşor şi Băieşti
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 64 Galaţi-Fizeşti - 7 km
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 72 Ruşor-Şerel - 7 km
Modernizare DC 65 Federi
Bază sportivă multifuncţională
Extindere reţea de alimentare cu energie electrică în localităţile Pui, Uric şi Hobiţa
Construire drumuri de acces spre exploataţiile agricole din satele Pui, Galaţi, Ruşor, Băieşti - M 125 şi submăsura 125a
Parc nou în satul Pui
Alimentare cu apă sat Ponor
Construire cămin cultural în sat Ponor
Bloc ANL pentru tineri, destinat închirierii
Realizarea independenţei energetice pentru imobilele - construcţiile aflate în administraţia Consiliului Local al comunei Pui, la care contravaloarea energiei electrice este suportă de bugetul local
Montarea pompelor de căldură, celulă fotoelectrică şi microcentrală eoliană, izolare termică clădiri, dotare şi modernizare grupuri sociale pentru persoane cu handicap, dotări cu material didactic (programe calculator) la şcolile din comuna Pui, judeţul Hunedoara
Regularizare şi consolidare mal pe sectorul Ohaba Ponor şi Ponor
Şcoală primară în sat Fizeşti
Reabilitare Cămin Cultural Fizeşti
Regularizări ale cursurilor de apă în vederea prevenirii efectelor inundaţiilor
Alimentare cu apă şi canalizare la toate satele din comună
Modernizarea drumurilor din comună care nu sunt asfaltate
Reabilitarea unităţilor şcolare de cultură şi de cult din comună
Modernizare drumuri agricole şi forestiere
Amenajare pajişti şi îmbunătăţiri funciare
Proiect integrat: modernizare drumuri, alimentare cu apă, canalizare, realizare de investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale, prima înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip After School în comuna Pui, judeţul Hunedoara
Instalarea sistemului de încălzire, ce utilizează surse regenerabile de energie, la obiectivul cămin cultural şi completarea sistemelor clasice de încălzire la obiectivele: Primăria Pui, sala de sport, Şcoala Pui, din localitatea Pui, comuna Pui, judeţul Hunedoara

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...