PRIMĂRIA PIETROŞIŢA

30028 Vizualizări
Pietrosita
Tip: Comuna
Adresa: Centru, Nr. 471(Cod poștal: 137360), Județ: Dambovita,Romania
Cuvântul primarului

Teritoriul comunei Pietroșița este unul dintre cele binecuvântate din județul Dâmbovița, din punct de vedere al resurselor, al frumuseții locurilor, al potențialului natural și uman și, de aceea, este important ca în această comunitate mică, să ne apărăm tradițiile strămoșești și mai uniți, mai solidari, să depășim toate greutățile, în principal prin implementarea de proiecte benefice tuturor locuitorilor zonei. Administrația Locală a comunei Pietroșița are în vedere accesarea celor mai eficiente programe de finanțare, în raport cu nevoile comunității și potențialul zonei, scopul final al implementării unor proiecte prevăzute în strategia de dezvoltare locală a comunei fiind modernizarea ei și creșterea nivelului de trai al locuitorilor. Munca în echipă – prin locuitori, Primar, Consiliu Local, departamentele de specialitate din cadrul Primăriei – este cheia reușitei acestui demers. În calitate de primar al comunei Pietroșița, aduc mulțumiri tuturor celor care au sprijnit și sprijină demersurile de modernizare a localității noastre. Atunci când oamenii acționează cu credință și pun suflet în tot ceea ce fac, lucrurile merg într-o ascensiune continuă, fără sincope.
​Așa să ne ajute Dumnezeu!

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Dicu Ion
Viceprimar:
Secretar General: Coman Mariana
Contabil: Lăzărescu Vasilica

  • Suprafață: 2703, 06 ha
  • Intravilan: 694, 40 ha
  • Extravilan: 2008, 66 ha
  • Populație: 3170
  • Gospodării: 1224
  • Nr. locuințe: 1581
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Pietroşiţa, Dealu-Frumos

Așezarea geografică:

Comuna Pietroşiţa este situată în partea de nord a judeţului Dâmboviţa, de-a lungul drumului naţional DN71, la o distanţă de aprox. 35 km de Târgovişte și 28 km de Sinaia. Comuna Pietroşiţa face parte din bazinul Văii Ialomiţei, care este cuprins între 44055’ şi 45028’ latitudine nordică şi 25015’ şi 25038’ longitudine estică. Acest sector este poziţionat şi localizat în spaţiul Subcarpaţilor Ialomiţei, care fac parte din Subcarpaţii Curburii, unitate geografică extinsă la periferia Carpaţilor, între Valea Trotuşului şi Valea Dâmboviţei. Subcarpaţii Ialomiţei reprezintă un sector complex şi larg apărând ca o treaptă de interfaţă cu altitudini cuprinse între 350m-390m, situaţi între Carpaţi şi Câmpia Română. Subcarpaţii Ialomiţei au o densitate a fragmentării între 1 şi 3km/km2, având pante foarte variate, cu gradul de înclinare ce depăşeşte şi 600. Acest sector este alcătuit dintr-o succesiune de linii anticlinale orientate Est-Vest ce corespund unor depresiuni îngustate orientate pe aceeaşi direcţie. Depresiunea Runcu-Talea nu este un culoar continuu, ci o succesiune de mici bazine aliniate la poalele munţilor, ei incluzând şi Depresiunea Pietroşiţa-Moroeni, situată la confluenţa Ialomiţei cu Ialomicioara de Est. Comuna Pietroşiţa se înscrie ca o unitate naturală cu trăsături fizico-geografice distincte. Ocupă o poziţie sud-estică în cadrul ţării, iar orientarea generală este de la est la vest.

Activități specifice zonei:

Pomicultură
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului

Activități economice principale:

Comerţ
Alimentaţie publică
Prelucrarea lemnului
Prestări servicii
Agroturism
Oportunităţi:
​Generate de posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile, europene sau guvernamentale

Obiective turistice:

Biserica Joseni – monument istoric
Muzeul sătesc “Dumitru Ulieru”
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Pensiuni turistice
Prin fondul arhitectural conservat ce include case din secolele XVIII-XX, Pietroşiţa este o adevărată rezervaţie *în situ*, are cele mai multe monumente istorice din judeţul Dâmboviţa, este un centru istoric. Casele sunt cu etaj, iar parterul este din piatră, unele păstrând porţile din piatră şi chiar numele meşterilor constructori.
Localităţi Înfrăţite:
​DURANKULAK (BULGARIA)

Evenimente locale:

Ziua Localităţii - iulie
Toamna literară - o octombrie

Facilități oferite investitorilor:

Sprijinul autorităților locale pe plan administrativ pentru derularea unor investiții pe raza comunei Pietroșița
Facilități în materie de impozite și taxe locale
Potențial turistic
Acces facil la căile de comunicație principale – DN71, cale ferată
Apropierea de Stațiunea Balneoclimatică Pucioasa, de Stațiunea Padina-Peștera, de mari orașe cu un potențial turistic și cultural ridicat, fiind cam la jumătatea distanței dintre Târgoviște și Sinaia
​Forță de muncă disponibilă

Proiecte de investiții:

Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri a comunei
Reabilitarea rețelelor de apă și introducerea sistemului de canalizare
Reabilitare grădiniță în satul Dealu Fuumos
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Dealu Frumos
​Construire și dotare dispensar

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...