PRIMĂRIA PANTICEU

29255 Vizualizări
Panticeu
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 93(Cod poștal: 407445), Județ: Cluj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Butuza Răzvan
Viceprimar:
Secretar General: Monica Muzur -consilier cu atributii de secretar
Contabil: Meseşan Diana Ioana

  • Suprafață: 9029 ha
  • Intravilan: 497 ha
  • Extravilan: 8532 ha
  • Populație: 2014
  • Gospodării: 779
  • Nr. locuințe: 983
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Panticeu, Cătălina, Cubleşu Someşan, Dîrja, Sărata

Așezarea geografică:

Comuna Panticeu este situată în partea de nord - vest a judeţului Cluj, spre limita cu judeţul Sălaj, la o distanţă de 40 km de municipiul Cluj-Napoca şi 40 km distanţă de Gherla. Se situează în bazinul superior al văii Lonei (Panticeului).

Faţă de reşedinţa de comună, satele se află la o distanţă medie cuprinsă între 4 şi 11 km, astfel Cătălina la 4 km, Dârja la 4 km, Cubleşu Someşan la 15 km, Sărata la 5 km.

Comuna Panticeu se învecinează:

- în est cu satele: Paglia, Stoiana, Corneşti, Tiocul de Jos şi Tiocul de Sus;

- în nord cu satele Igrita, Vâlcele (Budus), Elciu şi Recea Cristur;

- spre vest cu satul Voivodeni;

- spre sud cu Aşchileu, Vultureni, Chidea şi Bădeşti.

Legătura dintre comuna Panticeu şi municipiul Cluj-Napoca se realizează prin intermediul drumului judeţean DJ 109 A, drum care face legătura dintre DN 1C Dej - Cluj - Napoca şi DJ 108 A Vultureni - Chinteni - Cluj-Napoca, iar drumul DJ 161 duce spre calea ferată şi Luna de Jos.

Activități specifice zonei:

Principalele activităţi ale locuitorilor comunei Panticeu sunt agricultura, creşterea animalelor şi cultura plantelor.

Activități economice principale:

Depozite de materiale de constructii

Prelucrarea lemnului

Comerţ

Agricultura

Cresterea animalelor

Camin pentru ingrijirea persoanelor varstice

magazin Profi

Obiective turistice:

Comuna are ca obiective de interes turistic bisericile şi bisericile monument-istoric, sit arheologic, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice şi culturale.

Printre obiectivele truristice din zonă se remarcă:

- Viile Pustii din satul Cubleşu Someşan care sunt locuri neolitice, romane şi prefeudale

- Biserica Reformată Calvină care datează din 1774 din satul Cubleşu Someşan

- Biserica Ortodoxă şi Biserica Reformată-Calvină (iniţial Romano-Catolică) din satul Dârja, ce datează din secolele XIII-XV

- Biserica românească de lemn „Înălţarea Sfintei Cruci" (1896) din Catalina - monument istoric şi foişor-biserică

- Biserica Reformată-Calvină (iniţial Romano-Catolică) din Panticeu, din secolul al XII-lea.

- Monumentul eroilor din Panticeu, castelul Dârja.

Facilități oferite investitorilor:

Oportunităţi de investiţii

Agricultură

- agricultura şi creşterea animalelor sunt activităţi economice de bază pentru locuitorii din comună;

Culturile agricole care se pretează solului, reliefului şi climei din zonă sunt cele de grâu, porumb, cartofi, secară, orzoaică ş.a.; sunt necesare investiţii în amenajarea unor micro-ferme de creştere specializată a animalelor, de modernizare a tehnologiilor de lucru atât în zootehnie cât şi în agricultură şi, mai ales, de amenajarea unor centre de prelucrare a produselor agricole şi animale (mori, abatoare, pielării, prelucrare a laptelui ş.a.);

- pomicultura, viticultura, legumicultura, apicultura şi piscicultura, cu investiţii în tehnologia de lucru dar şi în centre de prelucrare a produselor, ar fi alte domenii care s-ar practica cu succes aici;

- zonele împădurite de pe raza comunei impun amplasarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi a plantelor medicinale;

Agroturism

- turismul ar fi o altă ramură de succes: se pot amenaja în zonă pensiuni, cabane, tabere, centre de sănătate ş.a.

Proiecte de investiții:

Reabilitare infrastructură în comuna Panticeu cu proiectele:

-pietruire si asfaltare strazi in comuna

- Alimetare cu apă şi canalizare în localitatea Cubleşu Someşan

- Modernizare drum comunal DC155 Panticeu-Cubleşu Someşan

- Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Sărata

-dotare camin cultural in localitatea Panticeu

- Înfiinţare centru "After school" în localitatea Sărata - Proiect finanţat prin F.E.A.D.R. pe măsura 322

- Modernizare drum de exploataţie agricolă în comuna Panticeu, judeţul Cluj - Proiect finanţat prin F.E.A.D.R pe măsura 125

- Amenajare spaţii verzi în comuna Panticeu - Proiect finanţat prin POS Mediu

- Construirea sediu administrativ primărie

- Reabilitare Cămin Cultural Panticeu

-construirea monumentului eroilor in localitatea Cublesu -Somesan

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...