PRIMĂRIA PANCIU

33691 Vizualizări
Panciu
Tip: Oras
Adresa: Titu Maiorescu, nr. 15(Cod poștal: 625400), Județ: Vrancea,Romania
Prezentarea Localității
b_126048_i30sj6.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Mărăscu Nicolae
Secretar General: Buleandră Eugen Gil

  • Suprafață: 6207,82 ha
  • Intravilan: 695,46 ha
  • Extravilan: 5512,36 ha
  • Populație: 9256
  • Gospodării: 2952
  • Nr. locuințe: 3798
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. licee: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Satu Nou, Crucea de Jos, Dumbrava, Crucea de Sus, Neicu

Așezarea geografică:

Cunoscut drept "oraşul dintre vii", Panciu este situat în zona de nord- est a judeţului Vrancea, la o altitudine de 265 metri și la 31 km față de reședința de județ - Focșani.
Principala cale rutieră de acces către orașul Panciu este drumul național DN 2L Tișița-Soveja din E 85 (la 13 km față de E 85). 
​Panciu este centru economico- administrativ al podgoriei cu acelaşi nume şi este situat între dealurile cultivate cu viţă de vie ale judeţului. Aceasta este cea mai întinsă podgorie din Vrancea cu o lungime de 8 kilometri şi o lăţime de 30 kilometri

Activități specifice zonei:

Potenţialul economic al oraşului Panciu este reprezentat în special de plantaţiile de vie, de unităţi industriale şi culturile cerealiere la care se adaugă o serie de activităţi din domeniul serviciilor către populaţie
Principalele ramuri de activitate la nivelul oraşului sunt cele din industria textilă şi din industria alimentară depăşind cu mult producţia celorlalte ramuri
În agricultură există interes pentru producţia de struguri, grâu, secară, floarea soarelui, legume şi fructe
Creşterea animalelor ocupă un loc important în economia oraşului, efectivele acestora fiind reprezentate de bovine, porcine, ovine şi păsări
Populaţia ocupată în agricultură este destul de greu de determinat şi delimitat, deoarece pe lângă persoanele angajate permanent în acest domeniu activează şi foarte mulţi muncitori sezonieri

Activități economice principale:

Viticultura reprezintă o ocupaţie tradiţională a locuitorilor oraşului Panciu, influenţa ei resimţindu- se direct şi indirect în economie, în viaţa socială şi culturală. Datorită acestor dimensiuni se pot amenaja puncte de colectare şi valorificare a strugurilor, fructelor, legumelor şi silozurilor de depozitare a cerealelor, dar se pot amenaja şi centre de valorificare a produselor animaliere
Se impune de asemenea folosirea intensivă, în condiţiile asigurării calităţii şi soiurilor de origine, a plantaţiilor de vie existente pentru producerea unor vinuri apreciate şi recunoscute pe piaţă: vinurile de Panciu. De asemenea, pe teritoriul orașului Panciu își desfășoară activitatea numeroase firme care produc și comercializează o gamă diversă de confecții pentru copii, femei și bărbați.
Cei mai importanţi întreprinzători ai zonei sunt:
SC Cristi Lory SRL - prelucrarea lemnului şi deşeurilor din lemn
SC Veritas SA - prelucrare producţie viti-vinicolă
SC Viticom SRL - prelucrare producţie viti-vinicolă
SC Tricotton Junior SA - confecţii tricotaje
SC Altec Prod SRL - confecţii tricotaje
SC Duspi Serv Panciu SRL - prestări servicii publice
COOP "Servirea Populaţiei" - confecţii şi prestări servicii meşteşugăreşti
Oportunităţi:
Căi de transport:

rutier: DN 2L, DJ 204 E
Orașe apropiate:
Focșani (31 km) Adjud (30 km) Marasesti (21 km)
Climă favorabilă:
viticultură
​pomicultură

Obiective turistice:

Mănăstirea Brazi – Paraclisul Sfântului Mucenic Teodosie şi Lăcaşul subteran „Peştera” unde au fost descoperite osemintele mucenicului.
Mănăstirea Brazi – aceasta este unul din cele mai importante complexe monahale din judeţul Vrancea. Fondată pe Valea Haulitei, prin secolul al XVI–lea, aşezământul a cunoscut apogeul în timpul fostului mitropolit Teodosie al II–lea (1674–1675) al Moldovei. Acesta din urmă s- a retras la Brazi în 1675 şi a transformat fostul schit Crucea (cum se numea în acele vremuri) într-o mănăstire cu metocuri şi proprietăţi în toate localităţile vecine. Aşezământul monahal a fost desfiinţat în 1959 şi redeschis în 1990, când totul era o ruină. A fost reconstruită capela subterană, s- a amenajat Paraclisul Sfântului Mucenic Teodosie ale cărui moaşte s- au descoperit în timpul lucrărilor de restaurare, s- a restaurat şi lăcaşul subteran cunoscut sub numele de „Peştera” care a adăpostit osemintele mucenicului Teodosie şi este finalizată construcţia unei noi biserci. Schitul Sfântul Ioan Botezătorul – este așezat pe o colină deasupra orașului Panciu, în cartierul Neicu.
Schitul Sfântul loan Botezătorul se află în partea de Vest a orașului Panciu, la aproximativ 2 km de centrul orașului. Drumul spre mănăstire se face pe un drum mirific, prin mijlocul viilor. Odată ajunși în curtea lăcașului de cult liniștea și frumusețea locului impresionează. Schitul Sfântul Ioan Botezătorul a fost unul dintre schiturile Mănăstirii Brazi. Acest schit a fost întemeiat între anii 1826–1828 de către Dimitrie, starețul Mănăstirii Brazi. În anul 1894, schitului i se zidește și o biserică de zid, alături de cea de lemn. Schitul este desființat în anul 1960, fiind reînființat în anul 1999. Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul schitului unde slujesc cinci măicuțe.
Monumentul Eroilor (1916–1918) – se află în centrul oraşului ridicat în anul 1928 fiind creaţia sculptorului Ion C. Dimitriu (1832–1908). Se prezintă sub forma unei statui „ronde- bosse” din bronz ce înfăţişează un militar cu arma pregătită de atac, aşezat pe un piedestal din beton. Un meplat din bronz redă o scenă de luptă. Acest monument aminteşte de cei 56 pănceni căzuţi în luptele Războiului de Întregire a Neamului.
Beciul Domnesc – datează din secolul al XVIII–lea dar primele menţiuni scrise sunt din secolul al XVI–lea, când Domnul Petru Şchiopu îi întărea lui Bucium, mare vornic al Ţării de Jos, stăpânirea pe viile din zonă. Săpate la 24 m adâncime, au fost descoperite întâmplător în anul 1952. Din galeria principală care măsoară 500 m pleacă şi alte 36 galerii, însumând în total peste 3 km. După anul 1968 lungimea galeriilor a fost extinsă cu încă 3.000 m acestea putând adăposti peste 3 milioane de sticle. În hrube se învechesc vinurile spumante obţinute prin metoda „champenoise”. Actualmente, este în proprietate privată.
Beciul Vladoianu – se află pe drumul spre Mănăstirea Brazi. Beciul a avut ca destinaţie inițială păstrarea şi învechirea vinului. Construcţia datează din secolul al XIX–lea şi a aparţinut lui Ion Vlădoiu, primar al oraşului Panciu între anii 1894–1898 şi 1901–1904. Beciul a fost construit în pământ sub formă de tunel boltit cu cărămidă. Actualmente, este în proprietate privată.
Beciul Marin Ştefan – datează din secolul al XIX–lea şi a avut ca destinaţie păstrarea şi învechirea vinului. Conform surselor bibliografice, Marin Ştefan a fost unul dintre marii proprietari de podgorii din zona Panciului. În anul 1926 Marin Ştefan a preluat calea ferată Mărăşeşti – Panciu pe care a refăcut-o cu mari cheltuieli, prin aceasta reuşind să pună în valoare activitatea vini-viticolă a Podgoriei Panciu. În prezent beciul este în stare de conservare intenţionându-se a i se reda destinaţia inițială.
Cimitirul evreiesc – la sfârşitul secolului al XIX–lea în Panciu unul din cinci pănceni era evreu. Ei deţineau o mare parte din negoţul cu vin. Cimitirul datează din secolul al XIX–lea şi cuprinde mormintele evreilor. Mormântul scriitorului Ioan Slavici se află în cimitirul Bisericii Sfinţii Apostoli Petru și Pavel.
​Bustul scriitorului Ioan Slavici, amplasat în zona centrală a orașului, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Nicolae Titulescu.

Evenimente locale:

Zilele localităţii:
În ultimul sfârșit de săptămână al lunii septembrie – Zilele orașului Panciu – Sărbătoarea tradițională a păncenilor din toată lumea. În program sunt incluse expoziții de arte vizuale, târgul meșteșugurilor tradiționale, lansări de carte, spectacol folcloric, spectacol de divertisment pentru tineret, târg auto, meșteșugul vinului, drumul vinului și competiții sportive.
Expoziții:
1–8 martie – Expoziții de mărțișoare tradiționale, realizate de Clubul Copiilor Panciu, de elevii din instituțiile de învățământ din Panciu, precum și de Centrul Educațional de Zi „Pinochio” Panciu;
Aprilie – Expoziții de ouă încondeiate, icoane pe sticlă și pe lemn, organizate de elevii instituțiilor de învățământ și nu numai;
16 mai – Expoziții de icoane pe lemn și pe sticlă, picturi, grafică și tapiserii, realizate în cadrul celor patru secțiuni ale concursului „Descoperim tradiția străbună”, de către elevii participanți.
15 iunie – Eminescu – ”Poet Nepereche”: expoziții de arte vizuale, concurs de creație literară, spectacol de muzică și poezie;
24 iunie – Expoziție de ii : Ziua Universală a Iei - Sânzienele
22 septembrie – Expoziție de icoane, desene, picturi și grafică realizate de către participanții de la Concursul Național „Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi; Mitropolitul Moldovei”. Concursul are patru secțiuni: Creație digitală, Artă creștină, Cântec de toacă și Muzică psaltică;
28–29 septembrie – Expoziții de unelte agricole tradiționale, standuri de prezentare a vinurilor produse în Podgoria Panciu;
Octombrie – Expoziții de costume populare tradiționale și tapiserii, realizate de Clubul Copiilor Panciu, standuri cu vinuri produse în Podgoria Panciu;
Sărbători locale:
22 septembrie – Hramul Mănăstirii Brazi – este o sărbătoare dedicată Sfântului Ierarh Teodosie al II–lea, fost Episcop de Roman și Mitropolit al Moldovei, considerat ctitorul mănăstirii și ocrotitorul spiritual al orașului Panciu. În ziua de Hram, un numeros sobor de preoți, împreună cu Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, oficiază Sfânta Liturghie, care este precedată de Acatistul Asf. Ierarh Mucenic Teodosie al II–lea;
Manifestări cultural-artistice:
15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale: eveniment în cadrul căruia au loc lansări de carte și recitaluri din lirica eminesciană;
27 ianuarie – Medalion Literar ”Mihai Eminescu” – concurs interjudețean de poezii din opera poetului Mihai Eminescu;
19 februarie – Ziua Brâncuși – seminar cultural;
24 februarie – „Dragobete – Simbolul dragostei la români” – spectacol de muzică, datini și tradiții românești;
1–8 martie – Manifestări dedicate Mărțișorului: expoziții de arte vizuale, de mărțișoare, Concursul interjudețean de mărțișoare ”Firul Alb și Firul Roșu”, spectacol artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii;
29 martie – Concurs interregional de artă plastică și iconografie ”Prietenie, Armonie și Culoare”;
Aprilie – Sărbătorile Pascale la Panciu;
4 mai – Concurs Interjudețean de artă tradițională „Descoperim tradiția străbună”, coordonat de Clubul Copiilor Panciu, înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale;
18 mai – Gala Tinerelor Talente: spectacol artistic, momente de dans, muzică și teatru;
26 mai – Concursul de dans sportiv: Cupa ”Alexander`s Dance”;
31 mai – Ziua Internațională a Copilului – spectacol artistic ”Universul Copilăriei”, expoziții de arte vizuale;
5 octombrie – Ziua Mondială a Educației – include concursul interactiv ”Profesor pentru o zi”;
decembrie – concert de colinde, datini, tradiții și foc de artificii de Anul Nou;
Alte evenimente importante:
24 ianuarie – manifestări dedicate Unirii Principatelor Române; februarie – aniversarea Căsătoriilor de aur și de argint: premierea familiilor din Panciu care au împlinit 25 și 50 de ani de căsătorie;
februarie – aprilie „Cupa Orașului Panciu la Minifotbal de Sală“;
31 martie – Ora Pământului – ilustrație de lumânări ”Panciu 60+”, lansare de lampioane, observații astronomice;
9 mai – Ziua Europei și Ziua Independenței României: include spectacol artistic și colocvii pe teme istorice;
17 mai – Ziua Eroilor - manifestării comemorative, evocări istorice și vizite la monumente; iunie - Galele Olimpicilor – primarul Iulian Nica premiază elevii Liceului Teoretic „Ioan Slavici“ și Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza“ din Panciu, care se remarcă prin rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare ce se desfășoară pe parcursul anului școlar;
15 iunie – Ziua Învățătorului – la sfârșit de an școlar, profesorii liceelor păncene - Al. I. Cuza și Ioan Slavici - sunt sărbătoriți, în cadru festiv. Alături de cadrele didactice în activitate, la eveniment sunt prezenți și profesorii pensionari;
6 august – comemorarea luptelor purtate de armata română în Primul Război Mondial pe aliniamentul Mărăști – Mărășești – Oituz. Evenimentul include slujbă religioasă, alocuțiuni ale oficialităților, depunere de coroane, maratonul ”Pe aici nu se trece”, lansări de carte;
23 septembrie – Concurs de ciclism ”Velopower Road Race”. Traseu: Panciu – Țifești – Vidra – Câmpuri – Străoane – Panciu;
29 septembrie – Semimaratonul Toamnei Păncene;
9 octombrie – Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului – seminarii și dezbateri specifice; octombrie – Festivitate de premiere „Vrancea Literară" și lansări de carte;
​1 decembrie – manifestări dedicate Zilei Naționale a României: comemorări, evocări istorice, vizite la monumente, Te Deum;

Facilități oferite investitorilor:

Parteneriate publice şi private
Asigurarea de utilităţi
​Consiliere de specialitate;
Localităţii înfrăţite:
Arbois – Franța

Proiecte de investiții:

S-au depus spre finanțare, următoarele proiecte:
Modernizarea infrastructurii agricole in zona viticolă a orașului Panciu – drumuri de exploatație și drumuri de acces
Înființare Centru de Tineret Panciu
Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județ Vrancea
Reabilitare, modernizare și dotare Cămine Culturale din cartierele Neicu și Satu Nou, oraș Panciu, județ Vrancea
Educație Timpurie - Proiect pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară din orașul Panciu
Înființare Centru de Diagnostic în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului orașului Panciu
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Panciu, județul Vrancea
Reabilitarea termică blocuri de locuinţe multietajate din oraşul Panciu
Modernizare și reabilitare străzi în satele aparținatoare Orașului Panciu, județul Vrancea
Ansamblu locuințe sociale P+2E+M, 2 tronsoane însumând 32 UL, Aleea Independenței, orașul Panciu
Pe parcursul anului 2019 se continuă investițiile pentru următoarele obiective:
Eficientizarea energetică a Policlinicii Panciu
Dotarea Serviciului Local de Infrastructură și Dezvoltare Urbană la nivelul orașului Panciu, județul Vrancea
„Creşa Casa Piticilor” Grădiniţa Crucea de Sus, oraşul Panciu, judeţul Vrancea; Vranceaqua – reabilitarea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare la nivelul judeţului Vrancea - etapa a II -a;
Construire ansamblu de locuințe sociale – 61 unități locative,Bulevardul Independenței nr. 6–8;
Construire ansamblu de locuințe sociale pentru chiriași evacuați – 32 unități locative, Bulevardul Independenței nr. 6–8;
Modernizare tramă stradală în zona centrală a oraşului Panciu, judeţul Vrancea
Locuințe pentru tineri destinate închirierii S+P+3E, 60 UL - Orașul Panciu, jud. Vrancea
Refacere cadru natural după terminarea lucrarilor ”Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sfântul Ioan” Proiecte realizate:
La 31.12.2015 au fost finalizate urmatoarele proiecte, cu impact major asupra dezvoltării localității:
EDU – PANCIU – EDUCAȚIE ȘI CUNOAȘTERE – Proiect pentru extinderea, dotarea şi reabilitarea Liceului „Ioan Slavici’’ din oraşul Panciu, judeţul Vrancea
Modernizarea şi dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu
Realizarea spaţiilor necesare funcţionării laboratorului de imagistică medicală compartiment tomograf şi dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu, judeţ Vrancea
Centrul social de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane adulte
Crearea şi modernizarea zonelor verzi, mobilier stradal, parcuri şi zone florale
Protejarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în vederea creşterii atractivităţii turistice a oraşului Panciu
Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sfântul Ioan”
Reabilitarea clădirilor în scopul utilizării pentru servicii sociale
Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii – orașul Panciu
Calificarea, un catalizator al succesului
Black Sea Wines Export – preparing the conditions for penetration of the Black Sea Wines in the international market
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de interes public
​Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – Panciu

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...