PRIMĂRIA OCNIŢA

27893 Vizualizări
Ocnita
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 212(Cod poștal: 137340), Județ: Dambovita,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Barcău Eduard
Viceprimar:
Secretar General: Bădicioiu Gheorghe
Contabil: Nichita Elvira

  • Suprafață: 4104 ha
  • Intravilan: 569 ha
  • Extravilan: 3531 ha
  • Populație: 4404
  • Gospodării: 1595
  • Nr. locuințe: 1556
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 1
Așezarea geografică:

Ocnița este o comună din Județul Dâmbovița, regiunea Sud - Muntenia, România care se află situată la 17, 3 km de Târgoviște și 15, 7 km de Moreni.
Accesul spre comuna Ocnița se asigură dinspre Târgoviște pe DN 72 și pe DJ 720, care traversează comuna.
Sub aspect geografic, comuna Ocnița este situată în partea de est a județului Dâmbovița, pe o suprafață de 3817 ha, având un relief deluros. Este străbătută de pârâurile: Apă Sărată, Valea Dulce și Zbighezea.
În partea de nord se învecinează cu localitățile Valea - Lungă și Iedera, la sud cu localitatea Gura - Ocniței, la est cu orașul Moreni iar la vest cu localitățile Glodeni și Razad.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Apicultură
Pomicultură
Viticultură
Zootehnia
Comerț
Construcții
​Activități culturale

Activități economice principale:

Firme reprezentative:
S.C Ancuța Com S.R.L
S.C Al Construct Serv S.R.L
S.C BIV Ocnița S.R.L
S.C Complex Comercial Debarcader S.R.L
S.C Amiras C&L Impex S.R.L
Farmacia Meteora S.R.L
Dragoi V. Floarca I.I
S.C Sical S.R.L
Oportunități:
Accesare de fonduri europene prin instrumente structurale POR, FEADR, FEDR atât pentru sectorul public cât și pentru sectorul privat
Implementare proiecte de mediu pentru dezvoltarea infrastructurii
Participarea comunei Ocnița cu membru în Gal Arcul Târgoviștei și implicarea în atragerea de fonduri pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare locală
​Implicarea echipei administrației locale în proiecte de dezvoltare durabilă

Obiective turistice:

Parohia I Ocnița - Sfinții Trei Ierarhi
Pahoria II Ocnița - Hramul Nașterii Maicii Domnului
Biblioteca Comunală
Școala Gimnazială Ocnița
Primăria 
Căminul Cultural Ocnița

Evenimente locale:

8 Septembrie în fiecare an - Ziua localității Ocnița

Facilități oferite investitorilor:

Datorită faptului că face parte din regiunea Sud Muntenia există oportunități în atragerea de fonduri structurale pentru mediul rural
Comuna Ocnița este inclusă în POIM 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; Obiectivul 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației - programul POIM pentru realizarea obiectivului
​Posibilitatea asigurării cofinanțării în cazul implementării unor proiecte de dezvoltare, etc.

Proiecte de investiții:

Proiecte realizate 2016 - 2020:
Proiecte FEADR - finanțate prin sub - măsura 19.2 în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală:
Dotarea serviciului public de utilități publice, întreținere și reparații din cadrul primăriei Ocnița cu tractor și accesorii - contract de finanțare nr. C1920074X209131600243/03.05.2018
-stadiu de implementare: finalizat
Dotarea primăriei comunei Ocnița, județul Dâmbovița cu echipament IT și mobilier, contract de finanțare nr. C190074X209131600242/03.05.2018 - stadiu de implementare: finalizat
Proiecte aprobate prin PNDL - Subprogramul Modernizarea satului românesc
Modernizarea drumuri locale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița L = 6 km - stadiu de implementare: în curs de derulare
Proiect propus spre finanțare prin POR Axa prioritară 10:
Modernizare Școală gimnazială Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: în evaluare
Proiecte depuse în vederea rambursării cheltuielilor executate din bugetul local - Grădinița cu program normal cu două săli de grupă în comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: în curs de actualizare documentație tehnico - economică
Proiecte ce s-au executat din bugetul local:
Servicii de topografie, întocmire documentării de actualizare informații cadastrale pentru căminul cultural - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de proiectare - documentații - studii de specialitate obținere avize pentru realizare Plan Urbanistic General - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de realizare PUG - Valoare alocată pe anul 2018 - 21.000 lei - stadiu de implementare: în derulare
Servicii de topografie, întocmire documentații de dezmembrare imobil cu număr cadastral 70101 - 7 loturi în comuna Ocnița, zona Izlaz - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de topografie, întocmire documentații de actualizare informații înscriere construcție în cartea funciară - Grădinița cu program normal cu două săli de grupă - stadu de implementare: finalizat
Servicii instalație gaze naturale la Grădinița Fundul Ocnei, comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Lurări de instalații încălzire și montare centrale termice la Școala Gimnazială Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de parcelare și trasare terenuri pășune în comuna Ocnița, județul Dâmbovița, suprafață totală terenuri 99, 74 ha - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de realizare SF extindere sistem de distribuție gaze naturale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de proiectare pentru obiectivul - Modernizare Școala Gimnazială Ocnița, comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de elaborare documentație finanțare pentru proiectul - Modernizare Școala Gimnazială Ocnița, comuna Ocnița, județul Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de elaborare documentației tehnica pentru proiectul - Modernizare și dotare cămin cultural - stadiu de implementare: finalizat
Servicii de realizare DALI pentru Asfaltare drumuri locale în comuna Ocnița, județul Dâmbovița, L - 2, 246 km, obiectiv ce se va realiza în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița - stadiu de implementare: finalizat
 

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...