PRIMĂRIA NADEŞ

17057 Vizualizări
Nades
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 343(Cod poștal: 547430), Județ: Mures,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Sînpetrean Alexandru Grigore
Viceprimar:
Secretar General: Suciu Diana 
Contabil: Grunwald Robert

  • Suprafață: 6876 ha
  • Intravilan: 285,88 ha
  • Extravilan: 6590,12 ha
  • Populație: 2484
  • Gospodării: 850
  • Nr. locuințe: 865
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Nadeş, Ţigmandru, Măgheruş, Pipea

Așezarea geografică:

Comuna Nadeş aparţine judeţului Mureş, are o suprafaţă de 6876 ha, din care suprafaţa intravilanului este de 285,88 ha.
Este situată în sudul judeţului Mureş şi este mărginită de următoarele comune: Bălăuşeri la vest şi nord, Albeşti şi Veţca la est, Municipiul Sighişoara şi comuna Daneş la sud.
Comuna Nadeş este situată în Podişul Transilvaniei, mai precis între cele două Târnave, având altitudini cuprinse între 347,0 - 678, m cu o varietate de forme de relief, ceea ce îi conferă un pitoresc deosebit.
Dealurile mai importante sunt: Dealul Capra, Valea Domnilor, Ghilimee, Podei , Bremer, Călimăneasa, Chicui, Borundai, Cerea, Groapa Ursului şi altele. Cel mai înalt deal este Chicui cu 678 m, urmat de Loa cu 647 m.
Comuna Nadeş este străbătută de pâraie cu debite mici, dar care în condiţii de viitură pot crea probleme. Acestea sunt: Pârâul Nadeş, Măgheruş, Borundai, Pipea, Morii şi altele mai mici.
În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al comunei este foarte variat. De pe zonele mai înalte ale dealurilor şi până în luncile joase ale râurilor, întâlnim o gamă largă de soluri.  

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie

Activități economice principale:

Economia comunei Nadeş este caracterizată în prezent, ca de altfel a majorităţii comunelor, de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi promovare a liberei iniţiative.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia comunei: industrie: 21%, agricultură, silvicultură şi exploatări forestiere: 42%, servicii: 37%.
Agricultura este prima ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a comunei Nadeş este de 4447,19 ha şi reprezintă 64,6% din suprafaţa totală a comunei. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor.
Principalele culturi sunt: cerealele (orz, orzoaică, grâu, porumb, etc.), legume, fructe, viţă de vie. Zootehnia este reprezentată de crescătorii de ovine, porcine, bovine şi păsări.
Industria se caracterizează printr-o mică varietate a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională: industria extractivă a gazului metan, industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, industria de confecţii din textile, industria de prelucrări metalice.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate. 
Putem remarca câteva I.M.M.-uri înfiinţate, dar puţine dintre ele sunt cu o activitate notabilă, cele mai multe activând în domeniul comerţului.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un mic grad de privatizare, el manifestându-se mai mult în construcţiile de clădiri civile.
Tâmlărie metalică din inox
Confecţionare coliere sanitare

Obiective turistice:

Biserica evanghelică Nadeş şi Ţigmandru
Biserica cetate Măgheruş
Casa parohială evanghelică din satul Nadeş

Evenimente locale:

15 ianuarie - Omagierea poetului naţional Mihai Eminescu - organizator Primăria Nadeş în colaborare cu Şcoala Generală a comunei - loc de desfăşurare Nadeş - telefon/e-mail 0265-763112, nades@cjmures.ro
09 mai - Ziua eroilor - "Nu-i uitaţi pe cei căzuţi în războaie"! - organizator Primăria Nadeş în colaborare cu Şcoala Generală a comunei - loc de desfăşurare Nadeş - telefon/e-mail 0265-763112, nades@cjmures.ro
05 octombrie - Ziua recoltei - organizator Primăria Nadeş - loc de desfăşurare Nadeş - telefon/e-mail 0265-763112, nades@cjmures.ro
13 octombrie - Festivalul de tradiţii populare - dansuri populare - târg produse de artizanat - organizator ONG-uri locale, Căminul Cultural, Şcoala Generală - loc de desfăşurare Nadeş - telefon/e-mail 0265-763112, nades@cjmures.ro
05 decembrie - Ziua pensionarilor ediţia a V-a - organizator Primăria Nadeş şi sponsori locali - loc de desfăşurare Nadeş - telefon/e-mail 0265-763112, nades@cjmures.ro
22 decembrie - Serbările zăpezii - minispectacole - organizator Primăria Nadeş în colaborare cu Şcoala Generală a comunei - loc de desfăşurare Nadeş - 0265-763112, nades@cjmures.ro

Facilități oferite investitorilor:

Teren agricol şi teren intravilan pentru concesionare

Proiecte de investiții:

1.„Canalizare menajeră cu staţie de epurare în Comuna Nadeş, alimentare cu apă potabilă în Comuna Nadeş, modernizare reţea stradală în localitatea Nadeş, reabilitare şi modernizare aşezământ cultural în localitatea Nadeş, Comuna Nadeş, Judeţul Mureş”, 

2.“Pentru o viata mai buna in Comuna NADES” Obiectiv specific 4.1, Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate care are ca rezultat asteptat un numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome. Axa prioritara 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Programul Operational Capital Uman POCU 2014-2020.

3.”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NADEȘ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...