PRIMĂRIA MIRŞID

28728 Vizualizări
Mirsid
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 89(Cod poștal: 457250), Județ: Salaj,Romania
Cuvântul primarului

În calitate de primar al comunei Mirşid , adresez un saut călduros tuturor celor ce consultaţi acest site. Dorim ca pe această cale să venim în sprijinul dumneavoastră, oferind informații tuturor celor ce doresc să le cunoască. Mulțumim tuturor celor care aveti curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi. Cu siguranță în urma informaţiilor primate , veți găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a ca cunoaşte pe viu frumusețea unică a acestor melaguri, oamenii prietenoși, ospitalieri și farmecul istoric comunei

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Bereschi Călin Augustin
Viceprimar:
Secretar General: Buzure Liviu Nicu
Contabil: Radu Ioana Amalia

  • Suprafață: 5340, 84 ha
  • Intravilan: 434, 26 ha
  • Extravilan: 4906, 58 ha
  • Populație: 2510
  • Gospodării: 970
  • Nr. locuințe: 820
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Mirşid, Firminiş, Moigrad-Porolissum, Popeni

Așezarea geografică:

Comuna Mirşid este situată în partea centrală a judeţului, la nord - est de reşedinţa de judeţ - Municipiul Zalău, poziţionată la contactul Depresiunii Zalău cu Dealul Dumbrava şi culmea afundată a Munţilor Meseş la o distanţă de 13 km de Municipiul Zalău, la 15 km de Jibou şi la 29 km de Cehu Silvaniei.
Pe drumul naţional DN 1H, comuna Mirşid se află la o distanţă de cca. 13 km de municipiul Zalău şi la cca. 15 km de oraşul Jibou
Se învecineză cu:
la nord: comuna Dobrin
la nord-est: teritoriul adminstrativ al oraşului Jibou
la sud, sud-est: comuna Creaca
la sud-vest: Municipiul Zalău
la nord-vest: comuna Crişeni
Căi rutiere: Comuna Mirşid este străbătută de:
- drumuri naţionale DN1H
- drumuri judeţene DJ 191C
- drumuri comunale DC 21
- străzi
- drumuri vicinale
Legătura pe calea ferovială se realizează pe linia Jibou – Zalău, care traversează comuna pe o distanţă de 14 km, cu staţie C.F.R. în satele: Mirşid şi Popeni

Activități specifice zonei:

Creşterea animalelor

Activități economice principale:

În prezent tabloul economic al Comunei Mirşid este reprezentat de societăţile comerciale:
SC HOLCIM SA cu punct de lucru în Mirşid, cu un nr. 3 angajaţi
SC EUROCARD SA cu punct de lucru în Mirşid, cu un nr. 6 angajaţi
SC GRANDEMAR SA, cu punct de lucru în Moigrad-Porolissum, cu un nr. de 20 angajaţi
În afara acestora pe teritoriul comunei se găsesc răspândite şi alte societăţi ca: SC LAROSA SRL Mirsid, SC HERTE SRL Mirsid, SC OVI-LEN-Mirsid, SC IMPEX
Moigrad-Porolissum, SC. TRIO-SERV
Moigrad-Polrolissum 4 magazine aparţinătoare FEDERAL COOP, precum şi un număr mare de AF-uri
Firme reprezentative:
SC HOLCIM SA
SC GRANDEMAR SA
SC ELECTROMEC SRL
SC REGAL DIRECT SRL
​SC ALBINIȚA SRL

Obiective turistice:
Teritoriul comunei este o vastă şi bogată zonă arhelogică. Este zona în care a fost intemeiat marele oraş dacic Porolissum, care în anul 124 e.n., după ocuparea romană avea să devină capitala Daciei Superioare
Aşezări şi fortificaţii dacice pot fi văzute azi în preajma satului Mirşid, la dreapta Drumului naţional DN1H Zalău-Jibou, în locul numit Pe luncă, în punctul Fântâna Albă şi la sud-est de satul Moigrad-Porolissum, pe dealul Magura
Prima fortificaţie romană de la Porolissum a fost construită din pământ , pe vârful Citera, în zona satului Moigrad-Porolissum şi a fost refăcut din piatră în vremea lui Aureliu(161-180 e.n.)
Ruinele castrului şi oraşului roman Porolissum cu sanctuare, turnuri, sisteme de apărare, amfiteatru pot fi văzute azi în locurile numite: Pomăt, Citera, Dealul Fericirii şi La Poiana
COMPLEXUL ARHEOLOGIC DACO ROMAN POROLISSUM Fiind si cel mai mare obiectiv turistic cu caracter istorico-cultural din comuna Mirşid este localizat in localitatea Moigrad-Porolissum. Intrarea în complexul arheologic se face acum exact pe locul intrării în oraşul roman de acum peste 1800 de ani, unde era amenajată prin fața vămii. Aici a funcţionat postul vamal de la Porolissum. Este prima construcție de acest fel cunoscută în întreg Imperiul Roman. Ea se găsea la intrarea în oraşul propriu-zis, oficiul vamal de la Porolissum fiind, practic, unul de frontieră. Funcţionarii vamali erau sclavi care şi-au lăsat numele imortalizate pe monumente din piatră descoperite în clădire de către arheologi. Urmînd ductul drumului roman, cea dintâi clădire romană civilă, care poate fi vizitată, este templul zeului Liber Pater şi, mai apoi, al zeului oriental Bel. Pînă la Porta Praetoria, pe partea stîngă a drumului, se pot vizita alte patru-cinci clădiri, care aveau diferite destinații: comerciale (prăvălii, taverna), locuinţe. Construit din piatră, pietriş de rîu sau blocuri masive de piatră aşezate pe o fundație solidă, drumul roman a reprezentat unul din elementele de bază în organizarea Imperiului Roman. Bogata şi densa reţea de drumuri construite de către romani asigura o rapidă circulație a trupelor, a oamenilor, înlesnind legături comerciale şi culturale între provinciile Imperiului.
Castrul de pe vîrful dealului Pomăt are un plan patrulater, pe fiecare latură aflîndu-se cîte o poartă, cu o altă denumire. Porta praetoria constituia calea de acces cea mai importantă în castru, ea fiind, de fapt, intrarea rezervată oficialilor. Este acum punctul de atracţie maximă pentru turişti. De la fiecare poartă pornesc drumuri spre centrul castrului. În locul în care aceste drumuri se întîlnesc, se află clădirea comandamentului (principia). Acesta este cel mai mare castru pentru trupe auxiliare din Provincia Dacia. Din acest punct pot fi vizitate porțile laterale Sinistra şi Dextra. În spatele comandamentului poate fi urmat ductul Viei Decumana, spre poarta cu acelaşi nume. Amfiteatrul roman este cea mai mare clădire publică cunoscută în Dacia romană, cu o capacitate de aproximativ 5500 de spectatori.
​În incinta amfiteatrului aveau loc lupte de gladiatori, acrobații, jocuri scenice mitologice ş.a. Tot acest traseu însumează în jur de 1,5 km parcurşi pe jos, într-un spațiu deschis, cu vizibilitate spre peisajul din preajma Munţilor Meses. In localitatea Mirsid mai pot fi vizitate: Biserica Ortodoxa - construita in anul 1889 cu pictura neobizantina in tempera grasa.” „Fântâna Alba” un alt obiectiv turistic amplasata in locul numit ,,Pe Lunca" Fortificații dacice pe dealul "Vitinal "catre Moigrad - Porolissum; In localitatea Popeni se poate vizita Biserica Ortodoxa construita in anul 1830, având o pictura bizantina in tehnica acrilica. Prin Centrul de Informare si Marketing Turistic Mirsid, amplasat pe drumul național DN1 H, in curtea Primăriei Comunei Mirşid , care are ca obiectiv principal promovarea obiectivelor turistice din comuna Mirşid. Tot la Centrul Turistic se poate micul muzeu cu obiecte tradiţionale si îmbrăcăminte din comuna Mirşid. Centrul Turistic mai organizează si excursii in judeţ si nu numai, prin programa scolara "Scoalatel Altfel” dar si excursii tematice pentru cei interesați.
Evenimente locale:

Ziua comunei "Porolissum" - în lunile iulie-august
Tradiţii şi obiceiurile locale sunt legate de evenimente importante din viaţa omului, de sărbătorile de iarnă şi cele religioase, care se desfăşoară în căminele culturale din fiecare sat al comunei
Zilele Romane care se sărbătoresc anual în localitatea Moigrad-Porolissum în lunile iunie și iulie

Facilități oferite investitorilor:

Dinstanţa faţă de Municipiul Zalău 13 km
Distanţa faţă de oraşul Jibou 11 km
Catru Roman Moigrad-Porolissum - punct turistic
Dispensar uman la centru de comună
Farmacie în clădirea dispensarului uman
Cabinet stomatologic în clădirea Dispensarului uman
Carieră de piatră de granit în Moigrad-Porolissum
Carieră de ipsos în Mirşid
Carieră de tuf vulcanic în Mirşid
Forţă de muncă relativ numeroasă la nivel de comună (circa 500 persoane apte de muncă)
Gaz metan introdus în toată comuna
Curent electric în toată comuna şi extindere în Mirşid - zona Case de vacanţă - Fundătură
Şcoală cu clasele I-VIII la centru de comună şi 3 şcoli cu clasele I-IV în satele aparţinătoare (Firminiş, Moigrad-Porolissum şi Popeni)
Biblioteca comunală la centru de comună şi o filială în satul Moigrad-Porolissum, cu centru internet
Cablu şi internet introdus în toată comuna
DN1H ce străbate comuna prin satele Mirişid şi Popeni
Drumuri comunale asfaltate în toate satele comunei
Existenţa unor terenuri ce pot fi concesionate pentru diverse scopuri economice
Teren de fotbal în localitatea Popeni pentru toată comuna
Oportunități:
Drumuri asfaltate în comună , retea de gaz în toate satele, rețea de apă, distanţă scurtă față de cele două oraşe Zalău şi Jibou

Proiecte de investiții:

Modernizare cămin cultural în localitatea Moigrad - Porolissum
Modernizare drumuri şi străzi în comuna Mirşid
Construire teren sport în localitatea Moigrad - Porolissum
Modernizare - introducere încălzire la Școala generală Mirsid
Extindere apă şi canalizare în Mirşid și Popeni
Proiecte realizate 2016 - 2020:
Modernizare sediul primărie Mirşid
Teren de sport în localitatea Popeni
Centru de îngrijire copii
​Modernizare cămin cultural în localitățile Popeni şi Firminiş

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...