PRIMĂRIA MIOVENI

34014 Vizualizări
Mioveni
Tip: Oras
Adresa: B-dul Dacia, nr. 1(Cod poștal: 115400), Județ: Arges,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Georgescu Ion
Viceprimar:
Contabil: Sava Gheorghiţa

  • Suprafață: 5097 ha
  • Intravilan: 1552,55 ha
  • Extravilan: 3544,45 ha
  • Populație: 35801
  • Gospodării: 2500
  • Nr. locuințe: 9800
  • Nr. grădinițe: 8
  • Nr. școli: 3
  • Nr. licee: 2
Numele localităților aflate în administrație:

4 cartiere, Clucereasa

Așezarea geografică:

Orașul Mioveni este situat în centrul județului Argeș, la 15 km de Municipiul Pitești și la 125 de km de capitala tării, pe DN 73 Piteşti - Câmpulung Muscel, DN 73D și DN 73E (Micești-Dacia). Mioveni are un relief variat, suprafaţa sa fiind traversată de trei râuri: Doamnei, Târgului şi Argeşel.
Localitatea se învecinează cu următoarele teritorii:
- comuna Ţiţeşti şi comuna Davideşti
- oraşul Ştefăneşti
- comuna Călineşti
- comuna Dârmăneşti, Miceşti şi Mărăcineni.
Oraşul Mioveni este așezat în Podisul Getic, în zona de contact dintre Dealurile Argeşului şi Platforma Cândeşti, în partea centrală a judeţului Argeş. Ca tip mediu de relief, localitatea este aşezată în bazinul Argeşului, pe malul stâng al Argeşelului, la 2,5 km de confluenţa acestuia cu Râul Târgului. Fiind situat la poalele dealului Pădurea Valea Mare - Colibaşi în prelungire sudică cu dealurile Vieroşi şi Ştefăneşti, altitudinea la care se află oraşul Mioveni este cuprinsă între + 425 m şi +325 m. Orașul Mioveni are în componenţa sa 5 cartiere: Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Clucereasa şi Făget. 
Până în anul 1989, actualul oraş Mioveni era comuna Colibaşi, comună suburbană Municipiului Piteşti. La data de 19 aprilie 1989, prin Decret Prezidenţial, această comună a devenit oraşul Colibaşi. Din anul 1996 ca urmare a unor demersuri făcute de Guvern şi Parlamentul României, de către autorităţile locale, oraşul Colibaşi revine la vechea denumire, Mioveni, act de reparaţie morală, dacă se are în vedere că actuala concentrare urbană se află pe vatra vechiului sat demolat în totalitate pentru a face loc noilor construcţii.
Reţeaua instituţiilor de învăţământ a oraşului Mioveni cuprinde un număr de 5 şcoli (2 în cartierul Mioveni, 1 în cartierul Racoviţa, 1 în cartierul Colibaşi şi 1 în cartierul Făgetu) cu un total de 1955 de elevi înscrişi în anul şcolar 2011 - 2012, două licee - Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini - Colibaşi în care îşi desfăşoară activitatea 950 elevi şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" unde învaţă 1350 de elevi. 
Populaţia preşcolară a oraşului Mioveni, repartizată pe cartiere care funcţionează în 7 grădiniţe cu program normal şi o (1) grădiniţă cu program prelungit, în spaţii moderne la standarde europene, adecvate programului instructiv educativ, unde frecventează 1040 de preşcolari.

Activități specifice zonei:

Oraşului Mioveni are un pronunţat caracter industrial având în vedere existenţa platformei industriale Dacia-Renault. În această concentrare industrială pe lângă unităţile de producţie, proiectare, logistică şi comercializare, Grupul Dacia-Renault a reuşit să atragă şi alte firme străine care desfăşoară activităţi industriale legate direct de fabricaţia de autoturisme (fabricarea de cablaje electrice auto, tapiţerii auto, elemente pentru echipare interior şi exterior, containere şi dispozitive specializate pentru transport uzinal şi piese de schimb, transport mărfuri, etc.).
Un alt sector productiv reprezentativ îl constituie Fabrica de Combustibili Nucleari, unitate tehnologică de vârf a energeticii, care lucrează în strânsă colaborare cu Societatea de Cercetări Nucleare.
Industria uşoară este reprezentată de unităţi de producţie a confecţiilor şi tricotajelor, precum şi de mici întreprinzători angrenaţi în industria prelucrării lemnului şi a mobilierului din lemn.
Sectorul serviciilor este reprezentat de firme private care asigură prestări de servicii către populaţie (construcţii, instalaţii tehnico-sanitare, decoraţiuni interioare şi exterioare pentru construcţii, transportul de persoane şi transportul mărfurilor, precum şi transport rutier de mare capacitate în regim intern şi internaţional). De asemenea, în capitolul servicii sunt incluse şi serviciile publice către populaţie (salubrizare, întreţinere străzi şi spaţii verzi, distribuţia apei potabile, exploatarea şi întreţinerea canalizării menajere şi pluviale, epurarea apelor uzate menajere, precum şi colectarea şi depozitarea controlată a deşeurilor menajere).
Agricultura este relativ puţin reprezentată în economia oraşului, fiind o agricultură de subzistenţă, de mică performanţă, forţa de muncă reprezentând-o populaţia de vârsta a treia şi populaţia care nu este angajată în alte domenii. Având în vedere că în zonă nu sunt suprafete mari de teren, agricultura s-a bazat aproape exclusiv pe legumicultură, pomicultură şi cultivarea unor suprafeţe mici cu cereale, destinate în special creşterii animalelor sau pentru subzistenţă.

Activități economice principale:

Platforma Dacia Renault este cel mai mare exportator al României, este generator de taxe şi impozite, absoarbe cea mai multă forţă de muncă în Mioveni, dar şi în România, prin industria bine dezvoltată pe orizontală. Industria auto reprezintă activitatea de bază în structura economico-socială şi principala sursa de venituri şi ocupare a forţei de muncă din Mioveni şi localităţile limitrofe. Așadar, cea mai importantă societate din industria prelucrătoare este S.C. AUTOMOBILE DACIA GROUPE RENAULT S.A., ce activează în domeniul de fabricare a autovehiculelor de transport rutier, reușind să genereze 7,70% din exporturile României, fapt ce a clasat-o pe primul loc în topul exportatorilor de la nivel național. Anual, în ultimii 4-5 ani, această societate comerciala a reușit sa exporte peste 90% din producția realizată și să asigure prin taxele și impozitele platite statului român aproximativ 4,5% din produsul intern brut. De asemenea, începând cu anul 2005, a devenit cel mai important angajator din Regiunea Sud Muntenia, reușind să asigure până în prezent, pe lângă cele 17.000 de locuri de muncă directe, 120.000 de locuri de muncă indirecte, având în vedere companiile care au relații comerciale cu Uzina Dacia (peste 1.000 de societăți comerciale).
Un alt domeniu industrial de importanță majoră, de pe raza Orașului Mioveni, este domeniul nuclear, respectiv producția de combustibil nuclear de tip CANDU, pe raza orașului Mioveni funcționând 2 entități distincte: Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) și Institutul de Cercetări Nucleare (ICN) ce asigură anual aproximativ 650 de locuri de muncă. Pe lângă aceste instituții funcționează și Agenţia Naţională de Deşeuri Radioactive (A.N.D.R.A.D), toate fiind amplasate la aproximativ 1,5 km în zona periferică a oraşului fiind înconjurată de fond forestier. Aceste unităţi amintite mai sus sunt în mod evident angrenate într-un proces de modernizare şi dezvoltare, fapt care conferă un grad sporit de încredere şi stabilitate economico-financiară pentru perioada următoare.
Cea mai importantă societate, de pe raza Orașului Mioveni, care își desfășoară activitatea în domeniul energiei electrice și termice, captarea, tratarea și distributia apei, alimentarea cu apă potabilă și salubritate este S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.
În domeniul construcțiilor, cea mai importantă societate de pe raza Orașului Mioveni, care își desfășoară activitatea este: S.C. CONSTRUCȚII REPARATII MIOVENI S.R.L.

Obiective turistice:

Cele mai importante atracţii turistice ale oraşului Mioveni sunt:
Catedrala Ortodoxa Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (blazonul arhitectonic al oraşului, în interior se regăsește arhitectura bizantină, pictura este realizată în tehnica mozaic. Lângă Catedralaă este construită o clopotniţa ce este dotată un ansamblu de cinci clopote, capelă mortuară, magazin de obiecte bisericeşti, etc.,)
Mănăstirea Vieroşi, ce datează din anul 1571 - 1573, Cula Racoviţa (clădire ce adăposteşte Muzeul Ţăranului Român din localitate), Biserica Sfinţii Trei Ierarhi, construită în totalitate din lemn.
Turiştii interesaţi să viziteze oraşul sau cei care doar tranzitează, au la dispoziţie servicii de înaltă calitate oferite în regim hotelier şi pensiune, restaurante, pub-uri, şi baruri. Locuri de cazare la nivelul oraşului Mioveni: aproximativ 100.
Instituţiile de cultură de pe raza oraşului Mioveni sunt următoarele:
Centrul Cultural Mioveni, Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, Casa de Cultură Racoviţa, Căminul Cultural Colibaşi.
Pentru culturalizarea şi informarea cetaţenilor, administraţia locală a Oraşului Mioveni pune la dispoziţia populaţiei trei biblioteci: Biblioteca Franceză, Biblioteca Orăşeneasca situată în centrul oraşului pe Bulevardul Dacia şi Biblioteca Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia.

Evenimente locale:

Orașul are o trăire efervescentă, cu evenimente culturale, sociale, de aniversări istorice etc., acestea fiind marcate ca adevărate sărbători cu largă participare. Din calendarul activităţilor derulate de Primăria Orașului Mioveni, în parteneriat cu Centrul Cultural Mioveni, se pot enumera evenimente ce se defăşoară în fiecare an:
- Ziua poetului naţional Mihai Eminescu (Simpozion)
- Unirea Principatelor Române
- Dragobetele - Sărbatoarea Dragostei la români
- 1 martie - Ziua Mărţişorului
- 8 martie - Ziua Femeii
- Școala "Altfel”
- Ziua Tineretului - Festivalul Naţional de Folk - Mioveni
- Ziua Europei
- Ziua Copilului
- Ziua Mondială a Mediului Înconjurător
- Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii "LUDICUS”
- Festivalul Internaţional Carpaţi
- Cupa Rally Cross la Mioveni
- Ziua Orașului Mioveni sărbătorită pe 29 iunie
- Târgul Meşterilor Populari
- Ziua Armatei
- Ziua Naţională a României - 1 Decembrie
- Concursul de limba şi literatura română "Prof. Nicolae Rizea”

Facilități oferite investitorilor:

În ceea ce priveşte facilităţiile fiscale, Consiliul Local Mioveni poate oferi facilităţi fiscale potrivit dispozițiilor în vigoare cuprinse în codul fiscal.
În oraşul Mioveni se găseşte o staţie de epurare a apelor menajere uzate, prin tehnologie de deshidratare a nămolului şi treaptă terţiară pentru epurare avansată cu ultraviolele a apelor uzate, respectiv mărirea capacităţii de epurare la 242 l/s.
Există un acces de cale ferată ce face legătura între oraşele Piteşti şi Câmpulung, iar tranzitul în oraşul Mioveni se face pe DN 73, DN73D. Cea mai recentă lucrare de investiţii a oraşului este artera de circulaţie suspendată cu regim de autostradă care face legătura directă cu Platforma Industrială Dacia - Renault.
Mioveni - o comunitate urbană modernă și atractivă, cu o economie durabilă ascendentă, bazată pe implicare civică activă, care să ofere locuitorilor săi un mediu de viaţă sănătos. La nivelul orașului Mioveni există un mediu de afaceri atractiv, competitiv și inovativ autoritățile locale având întotdeauna în vedere înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale și logistice, parcuri științifice și tehnologice, incubatoare de afaceri, etc.)
Oportunități:
Infrastructură și echipare edilitară
Tehnologiile noi existente, privind captarea/tratarea/ distribuția apei
Fonduri pentru activități de ecologizare ale marilor agenți economici din localitate
Tehnologii noi pentru moderinzarea infrastructurii serviciilor de iluminat public, inclusiv cu implementarea de suse nepoluante (fotovoltaice)
Dezvoltare urbană
Orașul dispune de un Plan de Dezvoltare Urbană (PIDU)
În prezent se derulează lucrări de regenerare urbană a zonei centrale (reabilitare drumuri, spații verzi, spații publice, etc), cu finanțare de nerambursabilă și de la bugetul local și de stat
Există în lucru PUZ-uri pentru zone de locuințe și funcțiuni complementare
Acces facil la căi de transport rutier și feroviar
Infrastructura de telecomunicații este bine dezvoltată, operatorii privați punând la dispoziția cetățenilor servicii de telefonie fixă, mobilă și de internet la cele mai înalte standarde de calitate
​Mediu
Experiența în implementarea proiectelor de management al deșeurilor
Existența Planului de Investiții pe Termen Lung (Masterplan)
Amenajarea unor noi spații verzi
Proiect integrat de avertizare și alarmare populație
Amenajări cursuri de ape împotriva inundațiilor
Economie
Crearea de incubatoare de afaceri, oferind posibilitatea locuitorilor cu spirit antreprenorial să dechidă și să dezvolte o afacere
Crearea și dezvoltarea continuă a infrastructurii de afaceri în vederea atragerii de noi investitori în zonă care să-și desfășoare activitatea în alt sector economic decât cel de fabricare autoturisme (participând direct la dezvoltarea altor sectoare economice) 
Inițierea, perfecționarea, calificarea, recalificarea și/sau perfecționarea tinerilor peste 18 ani în alt sector economic decât cel de fabricare autoturisme
Învățământ
Colaborări cu instituții de învățământ și cultură locale și din alte localități în vederea unor schimbări de experiență și de dezvoltare a unor activități educativ-culturale diversificate și originale (campanii de donații, acțiuni de ecologizare, activități sportive, festivități)
Colaborarea strânsă cu comunitatea locală, premisă importantă pentru o bună cunoaștere de către aceasta a nevoilor unității noastre, în vederea obținerii de resurse pentru activitatea curentă și cea excepțională pe care o va desfășura grădinița, precum și a promovării unității 
Asigurarea formării continue a cadrelor didactice prin cursuri CCD sau a universităților din țară 
Identificarea de surse noi de finanțare și gestionarea celor existente cât mai eficent
Colaborarea cu diverși agenți economici pentru acordarea de sprijin material și financiar unităților de învățământ
Introducerea unităților școlare în circuitul școlar internațional prin realizarea unor programe educaționale cu unități școlare din UE
Descentralizarea finanțării și autonomia instituțională permit o gestionare mai eficentă a fondurilor
Prevenirea eșecului școlar, creșterea perfomanțelor elevilor supradotați și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare
Introducerea de noi meserii în concordanță cu nevoile comunității locale în cadrul Liceului Tehnologic "Construcții de Mașini"
Cursuri de Masterat la Mioveni - Universitatea Politehnică București, pentru următoarele specializări: Concepție și Management în Productică, Managementul mediului și Dezvoltare Durabilă
Școală Postliceală Christiana de asistenți medicali
Sănătate și asistență socială
Interesul autorităților locale de a prelua responsabilitatea derulării unor programe de sănătate publică de interes local
Posibilitatea accesării unor programe de finanțare pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate și sociale dar și pentru calificarea și formarea personalului aferent
Posibilitatea realizării parteneriatelor reale public - privat, parteneriate dintre ONG-uri, autorități publice și alte părți interesate în vederea oferirii de servicii de calitate, în vederea creării de infrastructuri noi (ex: servicii pentru nevăzători, persoane cu deficențe de auz, autism etc)
Descentralizarea și acordarea autonomiei reale autorităților cu competențe în sănătate și asistență medicală, statuate ca obiective în programul de guvernare
Creșterea competenței și calității actului medical
Oportunitatea de dezvoltare și dotare cu aparatură performantă a ambulatoriilor de specialitate, dată de reglementările Ministerului Sănătății și de nevoia populației de a beneficia de servicii medicale performante, eficente, economice și eficace
Turism, cultură și sport
În perioada 2014-2020 se inteționează să se realizeze mai multe investiții după cum urmează:
Amenajare Muzeul Automobiliștilor Dacia ținând cont că Dacia este principalul producător de automobile și un "ambasador" al economiei din România
Realizarea unei săli de expoziții
Includerea monumentelor în circuite naționale istorico-turistice
Crearea unui centru de informare turistică
Construirea unui teatru, a unui cinematograf și a unui cinematograf în aer liber
Realizarea unor clădiri multifuncționale în cartierul Colibași și în cartierul Făget (centru cultural, dispensar, grădiniță)
Alte oportunități:
Atragerea de surse de finanțare pentru conservarea și modernizarea obiectivelor culturale și a monumentelor istorice de pe raza orașului Mioveni
Dezvoltarea programelor de înfrățire cu localități din țară și/sau străinătate
Creșterea interesului populației pentru sport și menținerea unei stări bune de sănătate prin realizarea mai multor investiții precum:
Realizare sala sporturilor
Amenajare teren sport Racovița (Dealul Viilor) - pistă de atletism + dren scurgeri apă
Vestiare + pistă atletism + utilități teren fotbal Făget, Colibași
Modernizare bază de agrement (BEMO)
Contractarea de sponsorizări pentru susținerea sportivilor și a bazelor sportive

Proiecte de investiții:

Spital Orăşenesc Mioveni
Centură ocolitoare a orașului Mioveni
Parc fotovoltaic în orașul Mioveni
Sala sporturilor
Gospodărie de apă Mioveni (sursa de apă - puțuri forate) - zona Icșita
Rezervoare de înmagazinare apă
Parcări supraterane
Centru de informare turistică
Reabilitare - Modernizare unităţi de învăţământ
Terenuri de fotbal / sport Racoviţa, Colibaşi și Făget
Reabilitarea - Modernizarea infrastructurii de sănătate
Amenajare parc + teatru de vara
Modernizare bază de agrement - BEMO - cartier Clucereasa
Extindere sistem de supraveghere video (Mioveni, Racoviţa și Colibaşi)
Amenajare zone de picnic
Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
Extindere și modernizare reţea de alimentare cu energie electrică și iluminat public
Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din orașul Mioveni 
Implementare sistem inteligent pentru gestiune iluminat şi eficientizarea consumului energetic 
Mansardare și reabilitare termică blocuri locuinţe
Locuinţe pentru tineri 
Proiect integrat de avertizare și alarmare populație
Energie geotermală pentru locuințe și instituții publice
Promovarea turistică
Restaurare, valorificare și introducere în circuit turistic al Mănăstirii Vieroși
Campanii de formare continuă a personalului
Campanii de educație ecologică

Galerie
bgallery_7bula__D9A4510.jpg
bgallery_vloot_Bazinul de inot.jpg
bgallery_saykx_1779907_608781739206183_1987874295_n.jpg
bgallery_hwh1t_283625_461287083955650_162232917_n.jpg
bgallery_orowc_971161_461287080622317_1820613138_n.jpg
bgallery_hnchd_Catedrala Ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel.jpg
bgallery_kvwau_Platoul CCS Dacia.jpg
bgallery_gw1oi_DN 73 E.JPG
bgallery_afqwo_Centrul Civic.JPG
bgallery_pq3os_DSC_0521.JPG
bgallery_7xc62_I.C. Brătianu.JPG
bgallery_tmxzc_Podul peste raul Argeșel.JPG
bgallery_xj5sk_DSC_0050 (2).jpg
bgallery_tv4q3_DSC_5384_copy5.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...