PRIMĂRIA MAVRODIN

29034 Vizualizări
Mavrodin
Tip: Comuna
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Stan Nicolae, 0743-026717
Viceprimar:
Secretar General: Păunescu Mihaela
Contabil: Țacu Șerban Daniel

  • Suprafață: 5178 ha
  • Intravilan: 311,27 ha
  • Extravilan: 4866,27 ha
  • Populație: 2900
  • Gospodării: 869
  • Nr. locuințe: 869
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 2
Așezarea geografică:

Comuna Mavrodin se află situată pe marea unitate structurală Câmpia Română, în mijlocul acesteia, în subunitatea Câmpia Găvanu-Burdea.
Este situată în Regiunea Sud-Muntenia, în partea centrală a județului Teleorman.
Vecinii localității sunt:
La est - comuna Orbeasca, satul Lăceni;
La vest - comuna Nenciulești;
La nord - comuna Călinești;
La sud - comunele Nanov și Buzescu.
Scurt istoric:
Comuna Mavrodin se află în centrul județului Teleorman, în apropierea orașului reședință de județ: Alexandria, la est de șoseaua ce leagă Alexandria de Roșiorii de Vede (vechea reședință a județului).
Denumirea de Teleorman = Deli Orman = denumire cumanică, înseamnă pădure deasă sau pădure nebună. Cumanii au ocupat zona (ca și Moldova, de altfel) un timp îndelungat și în mod durabil, lăsând o amprentă puternică.
Dar istoria locurilor, propice desfășurării vieții comunităților umane, este mult anterioară, urmele de locuire coborând până în preistorie.
Din perioada daco-romană există urme importante în zonă: Valul lui Traian, Cetatea Zimnicea.
Partea de sud a județului a fost vad preferat de migratori, de unde și mulțimea tumulilor (unii dintre aceștia demonstrează și locuirea geto-dacă timpurie în acest areal).
​Județul Teleorman era înființat și avea activitate administrativă la începutul secolului al XV-lea, conform documentelor.
Secolul al XVI-lea documente numeroase vorbesc despre Teleorman, mai ales începând cu epoca lui Mihai Viteazu.
Secolul al XVII-lea călătorii străini: Paul de Alep, Bacșici, transmit informații cu privire la viața comunităților din acest teritoriu.
Secolul al XVIII-lea abundă în informații despre Teleorman, prezența raialei otomane de la Turnu fiind un motiv de permanente acțiuni, atât economice cât și militare.
După ocuparea Olteniei de către austrieci, se extind preocupările cartografilor și  geografilor austrieci și în județul Teleorman: Schulzer în Geschichte des Transalpinsche Dacien 1799, generalul Bauer cu preocupări de istorie și arheologie. Descrierea lui Schultzer de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, încântă cu peisajul pădurilor, care mai existau pe atunci pe suprafețe mari. În următorii 120 de ani ele vor dispărea aproape complet în favoarea terenurilor agricole.
Este descrisă de asemenea câmpia Burnaz (= câmpie (turc), care va ajunge cu această denumire până la noi.
Reședința județului Teleorman a fost, la începutul secolului al XIX-lea, la Roșiorii de Vede, apoi la Zimnicea și apoi la Turnu Măgurele, după desființarea raialei (1839)
1812, 1828, 1877 - trupele au trecut Dunărea prin Teleorman, aprovizionarea armatei se făcea pe aici - s-au mutat sau au dispărut sate.
Legea pentru vânzarea în loturi a moșiilor statului la săteni - se refac și se populează satele și în județul Teleorman.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creșterea animalelor

Activități economice principale:

Agricultura - principala ocupație a locuitorilor este agricultura, terenul fiind propice pentru culturile de grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță. Viticultura a fost și ea o ramură importantă în economia comunei
Creșterea animalelor - comuna a fost mereu bogată și în animale, în special vite, oi și porci.
O ocupație secundară, generată de prezența cursurilor de apă: Râul Vedea și Pârâul Câinelui, a genrat și ocupații legate de pescuit
Comerț
Prestări servicii

Obiective turistice:

Biserica creștin ortodoxă "Schimbarea la față"
Conacul Anghel Capră

Evenimente locale:

Târg săptămânal în fiecare zi de duminică

Facilități oferite investitorilor:

Teren arabil
Forță de muncă

Proiecte de investiții:

Extinderea și asfaltarea drumurilor comunale din comuna Mavrodin, județul Teleorman
Realizare rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare și tratare în comuna Mavrodin, județul Teleorman
Extindere rețea publică de alimentare cu apă în comuna Mavrodin, județul Teleorman
Achiziție sistem monitorizare video domeniul publlic comuna Mavrodin, județul Teleorman
Construire grădiniță, modernizare și dotarea cu mobilier a unității școlare
Organizarea sistemului de colectare selectivă a gunoiului menajer
Dotare cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate
Stadion cu nocturnă în comuna Mavrodin, județul Teleorman
Reabilitare și modernizare cămin cultural din comuna Mavrodin, județul Teleorman
Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, întocmire planuri parcelare la nivelul comunei Mavrodin, județul Teleorman
Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență
Dotări ale administrației locale cu mobiler și echipamente informatice moderne în vederea îmbunătățirii serviciilor din cadrul administației publice locale comuna Mavrodin, județul Teleorman
Amenajare și dotare loc de joacă și recreere pentru copii la nivelul comunei Mavrodin, județul Teleorman
Reabilitarea rețelei de iluminat public, asigurarea gradului de confort și siguranță pe timpul nopții pentru cetățenii comunei Mavrodin, județul Teleorman
Construirea și reabilitarea podurilor și podețelor în comuna Mavrodin, județul Teleorman 
Montarea unui post de transformare electrică modern în comuna Mavrodin, județul Teleorman 
Lucrări de regularizare, decolmatare, consolidare, apărări de maluri a râului și pârâurilor din comuna Mavrodin, județul Teleorman
Reabilitarea și subzidirea școlii noi din comuna Mavrodin, județul Teleorman
Realizare perdele forestiere în extravilanul comunei Mavrodin, județul Teleorman

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...