PRIMĂRIA MARGA

31674 Vizualizări
Marga
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 217(Cod poștal: 327260), Județ: Caras-Severin,Romania
Cuvântul primarului

Dragi cetăţeni,
Marga este comuna inimilor noastre! Aici existăm, aici ni se nasc copii, aici ne a şteptăm prietenii și tot aici ne despărțim de cei dragi. Marga există pentru tinerii acestei comune, pentru cei care în fiecare zi merg spre locurile de muncă, pentru cei ce așteaptă ziua de pensie dar și pentru cei care vor să ne cunoască și să fie parte din inima acestei comune.
Tuturor celor ce veţi parcurge această pagina web - oaspeţi sau localnici - vă adresez salutul meu şi al întregii mele echipe. Împreună cu dumneavoastră doresc să găsim soluţii la toate problemele comunei, la nevoile şi aspiraţiile dumneavoastră. Pornim la drum cu încredere şi entuziasm pentru a pune în practică toate proiectele de interes pentru comunitatea noastr ă. De aceea vă încurajez să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru sugestii, opinii sau întrbări legate de aspecte care sunt importante pentru dumenavoastră. 
În calitatea mea de primar al Comunei Marga mulţumesc tuturor celor ce m-au sprijinit şi am încrederea că de acum înainte vom forma o adevărată echipă şi vom reuși finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de dezvoltare locală.

Toate cele bune!

Cu stimă şi consideraţie,

Primar,

Beg Nicolae

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Beg Nicolae
Viceprimar:
Secretar General: Mărgan Nicolaie
Contabil: Coandă Opriţa
Administrator Public: Tămăşilă Petru

  • Suprafață: 5934 ha
  • Intravilan: 5286 ha
  • Extravilan: 150 ha
  • Populație: 1304
  • Gospodării: 435
  • Nr. locuințe: 430
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Vama Marga

Așezarea geografică:

Comuna Marga se află pe Valea Bistrei, judeţul Caraş-Severin şi are în componenţă 2 sate: Marga şi Vama Marga, pe D.N. 68 Caransebeş-Haţeg. 
Comuna Marga se găseşte situată pe paralela 45°20' şi 5'' latitudine nordică şi pe meridianul 20°20' şi 5'' longitudine estică, întinzându-se între limitele cu comuna Rusca Montană şi Munţii Poiana Ruscă la Nord, Masivul Ţarcu la Sud, comuna Băuţar, judeţul Hunedoara şi Masivul Retezat la Est, comuna Zăvoi la Vest.
Vecinătăţi relevante:
- orașul Oţelu Roşu - 15 km;
- Municipiul Caransebeş - 30 km;
- Poiana Mărului - 40 km;
- Muntele Mic - 40 km;
- Rusca Montană - 10 km;
- Haţeg - 40 km;
- Sarmizegetusa - 18 km.

Activități specifice zonei:

Creșterea animalelor și agricultura de subzistență
Exploatarea lemnului
Comerțul
Industria extractivă
Turismul

Activități economice principale:

Agroturism
Prelucrare marmură albă
Exploatare şi prelucrare lemn de esenţă: brad, fag, cireş, paltin, mesteacăn
Livezi: mere, prune.
Firme reprezentative:
Margan Georgeta PFA, Marga 101 (Comerţ)
S.C. Persiflor SRL, Marga 149 (Comerţ)
S.C. Melanprod SRL, Marga 305 (Comerţ)
S.C. Cristina&Maria, Marga 25 (Comerţ)
Intr. Individuala Mânzu, Marga 83 (Comerţ)
S.C. Pietriceaua SRL, Marga 331 (Transport lemn)
S.C. MTG Forest SRL, Marga 255 (Lemn)
S.C. ACM Mihu Forest SRL, Vama Marga 21 (Lemn şi comerţ)
S.C. Granit SRL, Marga 385 (Prelucrare marmură)
S.C. Vestsab SRL, Marga 380 (Prelucrare marmură)
S.C. Banzforest Margum SRL, Marga 407 (Lemn)

Obiective turistice:

Trasee montane, cu vizitarea unor stâne de oi
Lacurile glaciare Netişu şi Iezer
Barajul Poiana Mărului
Parcul Naţional Retezat
Cariera de marmură Ruschiţa
Biserica Ortodoxă, Monumentul Eroilor, Muzeu, Satuia "Omagiu cântecului"
În apropiere: Ulpia Traiana Sarmizegetusa (18 km); Biserica Ortodoxă "Densuş"; Castelul medieval Haţeg (40 km); Cetatea Deva (90 km). 
Trasee montane pentru motociclete şi ATV-uri
Mânăstirea "Izvorul Tămăduirii".

Evenimente locale:

Nedeia (ruga satului) Marga - 20 iulie - Sfântul Ilie
Nedeia (ruga satului) Vama Marga - 29 iunie Sfinţii Petru şi Pavel
Baluri tradiţionale: de Paşte, Crăciun şi Sfântul Ion
"Strigatul în Joia Mare" - joia dinaințea Sărbătorilor pascale
"Piţărăi" - în ajunul Crăciunului

Facilități oferite investitorilor:

Concesionări de terenuri pentru industrie şi turism 
Utilităţi:
- energie electrică
- gaze naturale
- telefonie fixă şi mobilă
- apă, canal
- cablu TV
- drumuri şi străzi asfaltate
- Concesionări (vânzări terenuri pentru case la poalele muntelui Măgura)
Oportunități:
Apropierea de oraşul Oţelu Roşu (14 km) şi de Municipiul Caransebeş (32 km)
Reţele de alimentare cu electricitate, telefonie, iluminaz public, internet
Existenţa unei administraţii publice locale active şi motivate
Existenţa unor servicii publice locale funcţionale: Po ştă, transport călători, serviciul de salubritate, servicii medicale 
Existenţa unei Şcoli cu clasele I-VIII şi a unei grădiniţe, cu personal specializat în domeniul educaţiei
Terenuri disponibile pentru vânzare optime pentru construirea de case sau pentru înfiinţarea de unităţi industriale
Existenţa unor zone întinse acoperite de păduri (echilibru ecologic)
Potenţial cinegetic şi de pescuit
Existenţa serviciului de colectare a deşeurilor
Amplasarea comunei într-o zonă cu potenţial turistic valoros
Relief atractiv
Bogăţia şi varietatea resurselor naturale
Posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin programe operaţionale
Posibilitatea valorificării cadrului natural de excepţie pentru dezvoltarea turismului şi atragerea investiţiilor
Posibilitatea de dezvoltare a sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor

Proiecte de investiții:

Modernizarea drumurilor agricole în comuna Marga
Modernizarea drumurilor forestiere din comuna Marga
Construcţie poduri şi podeţe
Rebilitarea/Modernizarea şi dotarea căminelor culturale 
Reabilitarea sistemului de alimntare cu apă
Lucrări de regularizare a albiilor râurilor şi apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor
Lucrări de extindere/modernizare sistem de iluminat public în comuna Marga 
Montarea unui post de transformare în comună în vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric
Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă 
Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei Marga
Reabilitare obiective turistice, inclusiv semnalizare
Amenajare spaţiu campare turişti
Amenajare bază sportivă în comuna Marga 
Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan; reactualizare PUG

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...